Hopp til innhold

– Ingen faglig grunn til ikke å rettighetsfeste barnevernloven

Det sier Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Hun har satt ned et lovutvalg for å se på hvordan en rettighetsfesting kan legges inn i loven.

Barne- og integreringsminister Solveig Horne (Frp).

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mener man må sørge for at barnevernloven ikke blir passiv dersom den rettighetsfestes.

Foto: Sindre Løkstad / NRK

– Det er nok ikke det.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har akkurat besvart spørsmålet om det finnes noen faglig grunn til ikke å rettighetsfeste barnevernloven på Politisk kvarter på NRK P2.

Så legger hun til:

– Men vi ser at hvis den skal rettighetsfestes, så må den også følges opp slik at det ikke blir en passiv lov.

Da samme spørsmål var oppe for bare noen år siden, var svaret om rettighetsfesting kontant nei fra myndighetenes side.

Systemsvikt i barnevernet

I en artikkelserie har NRK sett på samfunnssystemer som svikter. Ett av disse er barnevernet. Gjennom en rekke forskningsrapporter, helsetilsynsrapporter, Norske offentlige utredninger og i statistikk fra Statistisk sentralbyrå, er sviktene i norsk barnevern god dokumentert gjennom en årrekke.

Gjennomgangen har vist dokumentasjon på alvorlige svikt og mangler rundt kommunenes undersøkelser av meldinger, om undersøkelser som blir henlagt uten tiltak selv om det er alvorlig bekymring for barnets situasjon i hjemmet, om for lite ressurser i barnevernet og barnevernsansatte som må si ja til tiltak de vet ikke er riktig for barnet.

Alternativet er ikke noe tiltak i det hele tatt.

For å nevne noe.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe krever skjerping i kommunalt barnevern.

Foto: Marius Hauge for Barneombudet

Resultatene av gjennomgangen til NRK er ikke ukjent for barneombud Anne Lindboe.

– Det har skjedd mye i barnevernet, og jeg har lyst til å understreke at de som jobber i tjenesten gjør en strålende jobb. Men vi ser at det svikter igjen og igjen på kommunalt nivå, sa Lindboe i Politisk kvarter.

Hun sa at årsaken til at vi som samfunn ikke snakker mer om problemene med denne tjenesten, er at barnevernsbarna i utgangspunktet er en svak gruppe.

– Barnevernsbarn har tradisjonelt ikke hatt noen sterke pressgrupper som snakker deres sak, og det er nok en tjeneste som er litt for lett å nedprioritere i kommunene. Derfor er jeg glad for at disse sviktene nå løftes opp slik at barna kan få det de har krav på, sa Lindboe.

– Kan ikke være frivillig å følge barnevernloven

Hun sier hun håper fylkesmennene nå setter igang en tettere oppfølging av kommuner der det er avdekket svikt, og at de vurderer bøtelegging der det ikke fungerer som det skal.

– Det kan ikke være frivillig å følge opp de forpliktelsene de har etter barnevernloven, sa Lindboe.

Det er Horne helt enig i.

– Vi må følge opp kommuner der vi ser svikt, og vi må se om pengene til barnevern bør kanaliseres til de kommunene som sliter. Samtidig forventer jeg at kommunene nå tar tak i sviktene som fylkesmennene avdekker, sa Horne.

AKTUELT NÅ