Hopp til innhold

– Undersøker unødvendig mange for kjønnslemlestelse

Hvert år blir et titalls jenter undersøkt for kjønnslemlestelse, men ingen er kjønnslemlestet etter at de kom til Norge, viser tall fra norske sykehus. – Undersøker unødvendig mange, sier barnelege.

Abdul Mohammed Ahmed

Abdul Mohammed Ahmeds datter ble undersøkt for kjønnslemlestelse uten at familien visste noe. – Vi føler oss mistenkeliggjort, sier han.

Foto: Mikal Lerøen

– Vi ble veldig sjokkerte og opplevde det som veldig vanskelig og tungt, som psykisk tortur rett og slett, sier Abdul Mohammed Ahmed.

For et par måneder siden fikk han og kona en telefon fra politiet om at dattera var undersøkt av lege etter mistanke om kjønnslemlestelse. Konklusjonen, toåringen var hverken sydd eller kuttet i underlivet

– Jeg er imot kjønnslemlestelse det er helseskadelig. Det er greit at myndighetene undersøker jentene, men på hvilken måte? Vi visste ingenting om at vår datter ble undersøkt.

– Undersøkes unødvendig

Kjønnslemlestelse er ulovlig i Norge. De siste ti årene har norske sykehus undersøkt minst 152 jenter, etter at politiet, barnevernet eller sykehuset har fått bekymringsmeldinger. Det viser tall NRK har hentet inn fra sykehusene her i landet.

Om lag 30 barn var kjønnslemlestet før familien flyttet til Norge, men ingen barn er lemlestet etter at de kom til Norge. For et barn har det vært umulig å avgjøre.

Claus Møller

Barnelege Claus Møller mener mange unødvendig mange barn blir undersøkt etter mistanke om kjønnslemlestelse.

Foto: Mikal Lerøen

– Grunnlaget for å gjennomføre disse undersøkelsen ofte er litt tynt. Ofte er det barnehagepersonell som er flinke til å passe barn, men som ikke vet hvordan lemlestelse ser ut, sier overlege ved Barneavdelingen på Haukeland sykehus, Claus Møller.

Han har undersøkt barn for kjønnslemlestelse i 20 år, og mener unødvendig mange barn blir undersøkt. Han er også kritisk til at foreldrene ofte ikke får være med på undersøkelsen.

– Det er ikke barnet som har det vanskelig med undersøkelsene, det er foreldrene. Dagens praksis er riktig enkelte tilfeller der det er fare for at foreldrene vil ta barnet ut av landet, men ellers synes jeg ikke barna skal undersøkes uten foreldrene til stede.

– Hensyn til barnet teller mest

– Selv om vi heldigvis ikke har avdekket kjønnslemlestelse i Norge, kan vi ikke fastslå at det ikke forekommer og etterforske disse sakene på en annen måte enn vi gjør med andre overgrepssaker, sier Elisabeth Hellevang Størksen.

Elisabeth Hellevang Størksen

Elisabeth Hellevang Størksen ved Hordaland politidistrikt.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Hun er koordinator for familievold og seksuelle overgrepssaker i Hordaland politidistrikt.

– Vi informerer ikke foreldrene om undersøkelsen fordi det er riktig måte å gjøre det på når vi etterforsker overgrep. Vi gjør akkurat det samme hvis det er mistanke om seksuelle overgrep mot et barn, og det er av hensyn til barnet.

Tynnslitt tillit

– De kunne bare snakket med oss og stolt på oss. Systemet vårt er bygget på tillit. Hvis ikke myndighetene kan stole på meg, hvordan kan jeg stole på dem?

Etter at Abdul Mohammed Ahmed opplevde at datteren ble undersøkt uten at han visste noe har han tatt barna ut av barnehagen.

AKTUELT NÅ