– Norsk åpenhet har gitt terroristene seieren

Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Hans-Jørgen Bonnichsen, kritiserer den norske åpenheten om terrortrusselen og mener at PST har hjulpet terroristene til å spre frykten.

Væpnet politi, Gardermoen

Etter at PST opplyste at det trolig planlegges en terroraksjon mot Norge, er det mer synlig politi enn noen gang over hele landet.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Bare to dager etter minnestundene for 22. juli-ofrene, gikk norske myndigheter ut med den første terroralarmen på 41 år. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde fått informasjon om at islamister kan være på vei fra Syria til Norge for å utføre terror en av de nærmeste dagene, men det er uvisst mot hvem eller hva som er målet.

Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Hans-Jørgen Bonnichsen

Bonnichsen mener at åpenheten rundt terrortrusselen allerede har gitt terroristene seieren.

Foto: Mogens Engelund / Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0

Bonnichsen er skeptisk til hvordan Norge har håndtert terrortrusselen, og mener at terroristene allerede har vunnet i Norge fordi folk er bekymret.

– Man kan jo se at dette allerede har satt Norge i en sjokk- og alarmtilstand. Man stabiliserer det omdømmet terroristene gjerne vil ha, nemlig et omdømme som noen man skal frykte og som kan angripe hvert øyeblikk, sier Bonnichsen til den danske avisen Berlingske.

– Her har man valgt å legge bekymringen ut til folket

Bonnichsen, som ledet det operative arbeidet i den danske innenriksetterretningen PET, forklarer den norske åpenheten med den nasjonale traumen i Norge etter terroraksjonen 22. juli 2011 og den kraftige kritikken myndighetene fikk i etterkant.

– Den eneste årsaken jeg kan finne, ligger i den nasjonale tragedien Norge opplevde for tre år siden. Ellers gir det ingen mening. Trusler er en virkelighet i hvilken som helst vestlig etterretningstjeneste, og de har ansvaret for å håndtere dem. Her har man valgt å legge bekymringen ut til folket, sier Bonnichsen.

Terrorismen er ment for å skape frykt og panikk i befolkningen. Selv om et det påståtte angrepet ikke har blitt gjennomført, mener likevel den tidligere lederen i sikkerhetspolitiet at terroristene allerede har lyktes med sitt mål.

PST og justisministerens pressekonferanse

Torsdag informerte PST om at Norge kan bli rammet av terror «om få dager». Det skal være en gruppe med tilknytning til krigen i Syria som planlegger et terrorangrep i løpet av kort tid, ifølge politiet.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Ansatte i PST er under et ubarmhjertig press

Videre sier Bonnichsen at «ansatte i PST er under et ubarmhjertig press» etter kritikken på 22. juli-angrepet, og at det kan være forklaringen på den utradisjonelle håndteringen.

Bonnichsen forteller han som operativ leder i PET «ganske ofte» hadde ansvaret for å håndtere etterretning om at terrorgrupper var på vei mot vestlige strøk.

– Da håndterer man det profesjonelt med troverdige partnere uten å etterforske det offentlig. Det ville gjort meg usikker som borger om det foregikk på den måten som det gjør i Norge nå. Jeg har personlig ikke noe ønske om at en etterretningstjeneste involverer meg, sier han.

Etter at terrortrusselen mot Norge ble kjent, har beredskapen økt på flyplasser, grenser og arrangementer i hele landet. Til tross for dette blir befolkningen bedt om å leve helt som vanlig og fortsette å bruke byene og landet som normalt.

– Håper ikke danske myndigheter ville håndtert på samme måte

Den danske avisen skriver at verken Sverige eller Danmark har valgt å øke beredskapen så langt, noe Bonnichsen karakteriserer som en «mer profesjonell» og «riktig beslutning».

– Jeg håper ikke den danske regjeringen ville håndtert det på samme måte. Dette medvirker bare til frykt og usikkerhet, sier han, men understreker også nok en gang at nasjonaltragedien på Utøya har etterlatt Norge i en sårbar tilstand.

– Det ligger så dypt i dem, og det er ingen tvil om at de har sverget for at dette aldri skal skje igjen, legger han til.

Søndag formiddag sier PST til NRK at de har fått nye opplysninger for å vurdere trusselbildet.

Væpnet politi på Oslo S

Bevæpnet politi patruljerer rundt Oslo S fredag. Politiet har høynet beredskapsnivået etter terrortrusselen mot Norge.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Skremmer mer enn den gjør nytte

Magnus Norell, tidligere terrorforsker ved Totalforsvarets forskningsinstitutt i Sverige, sier at myndighetenes informasjon om terrortrusselen er altfor vag og kan skremme mer enn den gjør nytte.

– Det er alltid et dilemma hvor mye man skal si i en slik trusselsituasjon. Men her får vi ikke vite om hvem eller hva som er målet, og hvor eller hvordan en slik handling vil bli gjennomført. Det gir dermed ingen indikasjon på hvem og hva folket skal være oppmerksom på, sier Norell til NRK.

Han legger til at informasjonen også kan være en oppfordring til å være mer på vakt og er en slags mental forberedelse på at noe galt kan inntreffe.

Vil ikke la situasjonen eksponere mer enn nødvendig

PST har tidligere mottatt lignende opplysninger om terrortrusler, men vanligvis blir disse sjekket ut som ikke reelle – etter runder med velinformerte informanter og kilder. Denne gangen var det klare indikasjoner på at noe kunne skje og de hemmelige tjenestene så seg nødt til å slå alarm.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at det var ikke noen tvil om å iverksette tiltakene og opplyste folket om situasjonen, ettersom trusselvurderingen er så pass konkret og troverdig.

– Når vi bevæpnet politiet og økte tilstedeværelsen, måtte vi ut og fortelle hvorfor vi gjorde det. Men vi kan ikke fortelle mer enn det vi har gjort hittil. Det handler om kildevern og det handler om å ikke eksponere denne situasjonen mer enn det som er absolutt nødvendig, sier Humlegård til NRK søndag.

Flere stortingspolitikere har tidligere sagt til NRK at PST og Justisdepartementet gjorde rett i å informere om terrortrusselen. De underbygde dette med at trusselen er alvorlig, og at ingen informasjon om den økte beredskapen i hele landet ville ført til kraftige reaksjoner og frykt blant befolkningen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Flere har kritisert myndighetene for dobbeltkommunikasjon: På den ene siden får vi høre at trusselen er alvorlig, på den andre siden at folk bør leve som før. Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at det var viktig å informere folket om den konkrete trusselen etter at beredskapen ble høynet.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

SISTE NYTT

Siste meldinger