– Terrorbekjempelsen er svekket

Sentrale politikere i Arbeiderpartiet og opposisjonen er opprørte over at forsvarsministeren har nedbemannet Heimevernets spesialstyrke uten å informere Stortinget.

Video Raser over HV-nedleggelse

Se video: Raser over HV-nedleggelse.

26. september avslørte Dagsrevyen av HV016 skal legges ned. Soldatene i avdelingen fikk beskjed samme dag.

Nå mener flere at forsvarets evne til å bekjempe terror i Norge med det er svekket. De krever at Grete Faremo kommer til stortinget og forklarer seg.

– Jeg mener det er helt umulig at forsvarets ledelse legger ned HV016, og reduserer innsatsstyrken, uten at det blir politisk behandlet, sier stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap).

– Norge må få vite

Marit Nybakk (Ap)

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Marit Nybakk.

Foto: NRK
Kenneth Lie

Offiser Kenneth Lie mener folk må vite hva som foregår.

Foto: NRK

Heimvernets innsatsstyrker er ikke vanlige HV-soldater. De skal blant annet bekjempe terror i Norge, bistå politiet og løse andre, farlige oppdrag.

Men noe har skjedd de siste ukene. To av offiserene fra styrken sier at befolkningen må få vite hva forsvarets ledelse og forsvarsministeren gjør med terrorberedskapen i Norge.

– Det har vært en meget skjult prosess som er under enhver kritikk. Det virker ikke som om folket og Stortinget er informert om den prosessen som nå foregår, sier Kenneth Lie.

Vil bli ytterligere svekket

Hvert heimevernsdistrikt har en egen innsatsstyrke. Innsatsavdelingene har egne navn og er prioriterte. HV016 er den innsatsavdelingen, som ifølge forsvaret, er øremerket blant annet terrorbekjempelse i Norge i samarbeid med norsk politi.

Nå har de øvrige innsatsstyrkene fått beskjed om at de skal nedbemannes.

– Vi har fått beskjed om at vi ikke får lov til å fylle opp innsatsstyrkene med mer enn 75 prosent av mannskapene, sier Lie.

– Er forsvarets evne til å bistå ved et terrorangrep mot Norge svekket?

– Ja, den er svekket. Og den vil ytterligere bli svekket med den nedbemanningen som foregår, sier Mads Hilden.

Kaller statsråden inn på teppet

Norske stortingspolitikere og offentligheten er ikke informert om det som har skjedd. Forsvarsministeren har problemer, også innenfor sitt eget parti.

Grete Faremo i Brussel

Forsvarsminister Grete Faremo får kritikk.

Foto: Thierry Roge / Reuters

– Dette er ikke lagt frem for Arbeiderpartiet eller regjeringspartiene, sier stortingsrepresentant Nybakk (Ap).

Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide kaller nå statsråden inn på teppet. Heller ikke i komiteen har noen visst om endringene av terrorberedskapen. Flere stortingspolitikere sier til NRK at forsvarsministeren i all stillhet har svekket Norges evne til å bekjempe terror.

– Alle slike saker har potensielt alvorlige konsekvenser, men jeg vil ikke spekulere i det nå. Jeg er bare interessert i å få en redegjørelse for Stortinget og en diskusjon med statsråden, sier Søreide.

– Jeg forutsetter at forsvarsministeren griper inn og stopper denne nedleggelsen. Jeg tar kontakt med henne allerede i dag, sier Nybakk.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger