Hopp til innhold

– Større kommunar vil gi betre barnevern

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) meiner større kommunar er svaret på problema i barnevernet. Dette argumentet kjøper ikkje Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og FO-leiar Mimmi Fiskvik.

Linda Hofstad Helleland møter Trygve Slagsvold Vedum - er det sammenheng mellom kommunestørrelse og hvor ofte barnevernet tar barn fra foreldrene?

VIDEO: Sjå debatten mellom Helleland og Vedum.

NRK kunne sist veke fortelje om forholda i den vesle kommunen Steigen i Nordland. Det er 438 born i kommunen, og barnevernet har teke 19 av desse borna bort frå foreldra. Dette er fem gonger så mange som gjennomsnittet i norske kommunar.

Linda Hofstad Helleland

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) trur større kommunar kan hjelpe på problema i barnevernet.

Foto: Kulturrådet

Foreldre som har opplevd å miste borna sine til barnevernet i Steigen, ein kommune med vel 2500 innbyggjarar, seier til NRK at barnevernet har laga sine eigne oppfatningar av sanninga.

Fordobling på to år

– Dei gjer ting vi ikkje forstår, kvifor gjer dei det? Det blir berre verre og verre, seier ein av fedrane som har opplevd at barnet har vorte henta ut av barnevernet.

Det har vore ein stor auke i talet på meldingar til barnevernstenesta i Steigen dei siste åra, med ei fordobling i løpet av to år .

Kulturminister Linda Hofstad Helleland trur profesjonaliteten til barnevernet har med storleiken på kommunen å gjere.

– Dei små barnevernstenestene seier at dei har større utfordringar med å gi eit godt tilbod til borna. Det er heilt avgjerande at kommunereforma no får halde fram med full kraft, slik at vi får sterkare kommunar og ei barnevernsteneste som har brei kompetanse, god innsikt gjennom å ha erfaring frå mange saker, seier ho.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum

– Sentralisering er ikkje svaret, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Hofstad Helleland meiner dette vil gjere barnevernet i stand til å setje i verk mange ulike tiltak på eit tidleg tidspunktet, slik at det ikkje blir nødvendig å ta eit barn ut av familien.

Ordføreren om barnevernsakene: – Det har vært veldig mye turbulens og snakk på bygda

– Kan ikke leve med så store forskjeller i barnevernet

19 barn i den lille nordlandskommunen Steigen er under omsorg av barnevernet. Det er fem ganger så mange som landsgjennomsnittet. I Norge er det store forskjeller på hvor ofte barnevernet griper inn, viser NRKs kartlegging.

VIDEO: Der borna blir henta av barnevernet.

– Sentralisering er Høgres svar

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har ikkje tru på barneministeren sin medisin.

– Same kva problem det er, så er Høgre skrudd slik saman at sentralisering er svaret. Det har vore utfordringar i barnevernet i både store og små kommunar, og hadde regjeringa brukt like store ressursar på å styrkje barnevernet som dei gjer på prosessen med kommunesamanslåing, så kunne dei ha gjort masse, seier Vedum til NRK.

Tidligere barnevernsbarn: – Trist at barn må flytte fordi voksne ikke klarer å håndtere dem

Mimmi Fiskvik er leiar i Fellesorganisasjonen.

Kvaliteten på barnevernet har ingenting med storleiken på kommunen å gjere, seier leiar i Fellesorganisasjonen, Mimmi Fiskvik.

Foto: Fellesorganisasjonen

Også leiar i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, reagerer på utspelet om at større kommunar vil gi betre barnevern. FO organiserer mange barnevernspedagogar og sosionomar.

– Ei avsporing av debatten

– Å bruke problema i Steigen som eit kronargument for kommunesamanslåing er ei avsporing. Det er ingen tvil om at barnevernet treng fleire tilsette, men det betyr ikkje større barnevernstenester. Barnevernet må også vere nær, til stades i lokalsamfunnet og i tett samspel med andre tenester, seier ho.

Mimmi Kvisvik seier at trass i at det har kome meir pengar til barnevernet i 2018, så er etaten framleis underfinansiert.

– Medlemene våre fortel om ein hektisk arbeidskvardag der dei må jobbe med altfor mange born samstundes. Vi kjenner til tilfelle der tilsette har hatt ansvar for å følgje opp 40–50 born på same tid, seier FO-leiaren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger