Ordføreren om barnevernsakene: – Det har vært veldig mye turbulens og snakk på bygda

Mange i Steigen roper på ordføreren og ønsker at han skal rydde opp i barnevernet.

Ordfører Asle Schrøder

Mange henvender seg direkte til ordføreren i Steigen, Asle Schrøder, men han føler seg maktesløs i barnevernsakene.

Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg føler jo på det. Jeg er ordfører, jeg har ansvaret. Men i realiteten har jeg ikke noe å si i disse sakene, sier ordfører Asle Schrøder (Sp).

De siste årene har barnevernet i Steigen overtatt omsorgen for 19 barn. I den lille kommunen i Nordland er mange fortvilt og roper på ordføreren.

Kjøkken i Steigen
Foto: Ola Helness / NRK

Hvorfor er det så høye tall i Steigen?

– Jeg har ikke noen god forklaring. Det kan jo være at det er noen gamle saker som ikke er blitt tatt tak i tidligere. Men jeg har ikke svaret, sier Schrøder.

Ber ordføreren rydde opp

NRK har møtt noen av foreldrene som har blitt fratatt barna sine.

– Vi må først og fremst få dem som styrer i kommunen til å våkne opp. Vi er ikke så dårlig i Steigen til å ta vare på ungene våre. Hvis de som sitter i de ansvarsfulle stillingene i Steigen vil, så kan de rydde opp.

Av hensyn til barna står ikke foreldrene fram med navn og ansikt.

– Det er mange som har en forventning om at jeg skal rydde opp. Men jeg er ikke inne i sakene og har ingen mulighet til å gjøre det, sier Schrøder.

Ordføreren forteller at flere foreldre i kommunen har henvendt seg direkte til ham. Han kjenner også foreldre som har mista omsorgen for barna sine.

– Det er ikke tvil om at det har vært veldig mye turbulens og snakk på bygda den siste tida. Når lensmannen kommer inn på skolen så er det traumatisk også for de andre ungene. Jeg stusser litt på den framgangsmåten, det må jeg innrømme.

Skole i Steigen
Foto: Ola Helness / NRK

Lite ordføreren kan gjøre

Barnevernsleder i Nesna, Ingeborg Herset er kjent fra NRK-serien "Barnas beste". Hun understreker at det ikke er kommunene som tar avgjørelsen i barnevernssaker.

Virksomhetsleder Ingeborg Herset i barnevernet på Nesna

Ingeborg Herset er barnevernsleder i Nesna og mener ordføreren ikke kan gjøre noe med barnevernsakene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er viktig at vi ser hele bildet. Det er faktisk ikke sånn at det er kommunene som beslutter om det skal skje en omsorgsovertakelse eller ikke. Det er fylkesnemnda i Nordland som har mandat til det, sier Herset, og legger til:

– Barnevernet utreder og legger frem forslag om vedtak for fylkesnemnda, og det er de som forvalter barnevernsloven. Til syvende og sist er det fylkesnemnda som har kompetansen til å fatte en beslutning.

Omorganiserer barnevernet

De siste tre årene er budsjettet til barnevernet i Steigen fordobla. I 2016 brukte kommunen 11,5 millioner kroner.

Snart går kommunen med 2500 innbyggere nye veier.

– Det er små forhold og gjennomsiktig i en liten kommune som Steigen. Derfor er vi nå klare til å gå inn i et samarbeid med barnevernet i Bodø. Det har vi ganske stort fokus på, sier ordfører Asle Schrøder.