Tidligere barnevernsbarn: – Trist at barn må flytte fordi voksne ikke klarer å håndtere dem

FREDRIKSTAD (NRK): Barnevernet prøver å skape stabilitet for sårbare fosterbarn. Likevel må flere flytte på nytt hver eneste uke.

Ellen Pedersen barnevernsbarn

TØFF START: Ellen Pedersen flyttet flere ganger gjennom oppveksten. Hun takker enkeltpersoner som har hatt troen på henne for at hun har kommet seg gjennom noen tøffe år.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Det å skifte omsorgspersoner skaper ingen trygghet. Jeg har følt at jeg ikke passet inn noe sted og at jeg har vært en belastning, sier Ellen Pedersen (38).

Som niåring flyttet hun fra foreldrene. Resten av oppveksten bodde hun i både fosterhjem og på barnehjem.

Dermed er hun i selskap med mange av landets 11.500 fosterbarn.

Flere flyttinger hver uke

NRK har spurt alle landets barnevernstjenester om hvor mange ganger de flyttet et barn som var plassert i et fosterhjem til et nytt fosterhjem i 2017. 44 prosent har svart.

Tallene viser at 186 barn ble flyttet i fjor uten at det var planlagt.

Såkalte utilsiktede flyttinger innebærer at barn som allerede har flyttet fra familien minst en gang tidligere må flytte igjen. Det kan skje enten fordi barnevernet mener et fosterhjem ikke fungerer, eller fordi fosterforeldrene gir opp.

I tillegg var et stort antall flyttinger i den statlige delen av barnevernet.

– Tør ikke å forplikte seg

Forsker Elisabeth Backe-Hansen ved Oslo Met mener dette er svært uheldig.

– Utilsiktede flyttinger skjer fordi det er bråk og konflikt. Det kan skje brått, og betyr at barna må skifte skolemiljø, sier hun.

Tidligere estimater hun har gjort, tyder på at mellom 20 og 50 prosent av alle barnevernsbarn flytter i løpet av årene de er under barnevernets omsorg.

Backe-Hansen understreker at det enkelte ganger er lurt å flytte, men:

Alle belastninger teller. De fleste har flyttet fra noe som er ganske ille, og de trenger hjelp til å jobbe med dette. Når de flytter flere ganger mister de tilliten til voksne og tør ikke å forplikte seg til voksne, sier hun.

– Skremmende høye tall

Leder Vilde Adolfsen i Landsforeningen for barnevernsbarn sier mange av hennes medlemmer har opplevd mange unødvendige flyttinger. Det preger dem senere i livet.

Vilde Adolfsen

BEKYMRET: Vilde Adolfsen i Landsforeningen for barnevernsbarn mener det er åpenbart at det er en ekstrabelastning for barn å bli flyttet på.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det er skremmende høye tall som tyder på at mer enn ett fosterbarn flytter hver dag. Det kan være ulike årsaker til flyttingen, men man må hele tiden jobbe for at det ikke skal skje, sier hun.

Ellen Pedersen har stiftet familie, tatt utdannelse og jobber. Men veien til å få kontroll på livet har vært lang.

– Jeg skjønner det er store utfordringer for fosterforeldre når de får et barn som har opplevd traumer og har måter å håndtere ting på som er vanskelig for omverdenen å forstå. Men at et barn til stadighet må flytte fordi de voksne ikke klarer å håndtere det, er trist. Det er viktig å sette inn hjelpetiltak i fosterhjem så tidlig som mulig for å forhindre flyttinger.