Hopp til innhold

Der barna blir henta av barnevernet

19 barn i den lille nordlandskommunen Steigen er under omsorg av barnevernet. Det er fem ganger så mange som landsgjennomsnittet. I Norge er det store forskjeller på hvor ofte barnevernet griper inn, viser NRKs kartlegging.

19 barn i den lille nordlandskommunen Steigen er under omsorg av barnevernet. Det er fem ganger så mange som landsgjennomsnittet. I Norge er det store forskjeller på hvor ofte barnevernet griper inn, viser NRKs kartlegging.

SØKER TRØST I HVERANDRE: De tre foreldrene NRK møter har alle "mista" barna sine til barnevernet. Den ene har nylig fått ungene sine tilbake etter at barnevernet i Steigen ikke fikk medhold i fylkesnemnda.

Bunkene med sakspapirer er store. Hjemme hos ei mor i Steigen fyller hvite ark fra barnevern, fylkesnemnder og rettsvesenet hele kjøkkenbordet. Det er senhøst 2017. Lysekrona over spisebordet og levende lys stenger mørket ute.

Rundt bordet sitter også to andre foreldre som deler samme skjebne. De er to mødre og en far. Alle er de blitt fratatt ungene sine av barnevernet.

Bare langs ei veistrekning på seks kilometer i kommunen er ni barn hentet ut fra forskjellige gårder, forteller faren.

Kjøkken i Steigen

Foreldrene i Steigen møter NRK hjemme hos den en av dem, på et lyst og trivelig kjøkken.

Foto: Ola Helness / NRK

Av hensyn til barna står ikke foreldrene fram med navn og ansikt. Barna deres er flytta mange titalls mil unna heimen. Og foreldrene føler seg maktesløse.

– Barnevernet lager sine egne oppfatninger av sannheten. De gjør ting vi ikke skjønner, hvorfor gjør de det? Det blir bare verre, sier faren vi møter.

De tre foreldrene søker støtte i hverandre.

– Det er så fortvilende. Mange familier er rammet. Vi trenger ei endring og den må starte et sted, sier den ene mora.

I kommunen med drøye 2500 innbyggere er altså 19 av 450 barn i dag under omsorg av barnevernet. Det utgjør over fire prosent av alle barna i kommunen og er skyhøyt over landsnittet som er på 0.8 prosent.

Det har vært ei stor økning i antallet meldinger til barnevernstjenesten i Steigen de siste årene, med ei fordobling i løpet av to år.

– Vi blir bare flere og flere i samme båt. Og barnevernet går hardt til verks, fortsetter faren.

Store forskjeller landet over

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Steigen er en av kommunene i landet der barnevernet oftest griper inn og overtar omsorgen for barna.

Evenes i Nordland topper statistikken. Der har barnevernet flytta hele seks prosent av alle barn i kommunen. Også Fosnes i Trøndelag og Hasvik i Finnmark er kommuner der over fire prosent av barna er under omsorg av barnevernet.

Se tabell over andel barnevernsbarn i din kommune nederst i saka.

– Evenes er en kommune som ligger mellom to byer, og vi har overtatt flere barnevernssaker når familier har kommet flyttende hit, forklarer rådmann Stine Fedreheim i Evenes.

Sårbart i små kommuner

Professor i barnevern ved Nord universitet, Reidunn Follesø, har ikke noen god forklaring på hvorfor det er så store forskjeller mellom kommunene, men;

Reidunn Follesø, professor barnevern Nord universitet

Reidunn Follesø, professor barnevern Nord universitet

Foto: Ola Helness / NRK

– Det er ofte personavhengig hvor godt et barnevern fungerer. Hvis folk ikke er dyktige i jobben blir man mer sårbar i små kommuner.

Hun viser til at både Helsetilsynet og Riksrevisjonen har påpekt store svakheter i barnevernets arbeid, og den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har den siste tida hatt til vurdering ni norske barnevernssaker.

– Det er dessverre mye dokumentasjon på dårlig barnevern. Det slår meg at det er mange akuttvedtak i barnevernet rundt omkring. Og det som uroer meg er om barn blir hørt i slike saker.

Henta av politiet på skolen

Sist høst troppet politiet opp på skolen i Steigen. To barn ble hentet ut av skolen, og kjørt langt av gårde til et nytt hjem lenger nord i landet.

Steigen

Uro i lokalsamfunnet etter at barnevernet brukte politi for å hente barn på skolen.

Foto: Ola Helness / NRK

– Mange her har fått kjenne på barnevernets makt. Hvem er farlig på skolen, er det lærerne, spør mora som er den siste av de tre som ble fratatt sine barn.

For å hente ut barn fra skolen må det fattes såkalte akuttvedtak. Det skal kun brukes når det er direkte fare for barnas liv og helse.

– Ved akuttvedtak skal man være overbevist om at det ikke går an å vente en dag eller to før man griper inn, sier Reidunn Follesø, som legger til at hun ikke kjenner til bakgrunnen for denne saka i Steigen.

Avviser at barnevernet er for aktiv

Rådmann i Steigen, Tordis Sofie Langseth

Rådmann Tordis Sofie Langseth i Steigen

Foto: Ola Helness / NRK

På kommunehuset i Steigen er det rådmannen som svarer på vegne av barnevernet i kommunen. Fire ansatte jobber nå i barnevernet i kommunen. Det er flere enn i de fleste sammenlignbare kommuner.

– Jeg har tillit til barnevernet vårt. De har store oppgaver, men har både bemanning og kompetanse til å ivareta oppgavene, sier rådmann Tordis Sofie Langseth.

Hun har fått med seg at det snakkes mye på bygda og at barnevernet jobber i en urolig situasjon. Det har vært mange enkeltsaker, men hun avviser at de er for aktive.

Samarbeider med nabokommunen

Steigen kommune innleda sist høst samtaler med Bodø kommune om samarbeid innenfor barnevernstjenesten. Det skal gi Steigen en mer robust tjeneste som ikke blir så avhengig av de ansatte de har til enhver tid.

Det er større utfordringer med å jobbe i barnevernet i et lite tett samfunn enn i større mer anonymiserte samfunn. Men det å skape tillit til barnevernet blant innbyggerne jobber vi videre med, sier rådmann Tordis Sofie Langseth.

Men er det nødvendig å hente ut ungene med politi?

– Når unger blir henta er det gjort et akuttvedtak og da sørger vi for å lage ei ramme rundt selve overtakelsen som best mulig ivaretar barna det gjelder. Skolen hjelper også til med å tilrettelegge for det.

Leinesfjord i Steigen

Steigen kommune har 2500 innbyggere. Leinesfjord er kommunesenteret.

Foto: Ola Helness / NRK

Vil ha forskning på ulikhetene

Rådmannen mener voksne må tenke på hva de sier om barnevernet når det er barn til stede.

– Hets og trusler og den daglige samtalen rundt dette kan skape utrygghet hos barn, mener rådmannen.

Hvorfor er det så mange barn i Steigen som barnevernet må ta hånd om?

– Det er det ingen som har svar på. Mange tror det skyldes forhold i barnevernet. Men det hadde vært interessant om noen kunne forske på hvorfor det er slik, foreslår Langseth.

Bekymringsmeldinger til barnevernet i Steigen

Hele 2016

6 meldinger

Hele 2017

8 meldinger

Jan/feb 2018

16 meldinger

– Bør unngå å bruke politi

Nylig la Redd Barna fram en rapport der de ber barnevernet og andre involverte om å gjøre mer for å gjøre hentinger etter akuttvedtak mer skånsomme og trygge for barna. De har snakket med barn, foreldre og lærere som har vært involvert når det haster å omplassere barn.

Daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne sa da rapporten ble lansert at hun er enig med Redd Barna.

«Felles for barn og unge vi har snakket med er likevel opplevelsen av at noe skjer brått og plutselig, og at de har hatt liten eller ingen tid til å forberede seg på det som skal skje. De forteller også at de ikke kan forstå hvorfor det plutselig hastet så fælt med å flytte dem»

Er det greit at barnevernet noen ganger bruker politi for å hente et barn?

– Nei, jeg synes ikke det er greit. Det må være veldig spesielle grunner som gjør at det er nødvendig en sjelden gang. Når barnevernet kommer med politi og henter et barn da bringes barna inn i ei krise. Ofte betaler barna en for høy pris, sier prosessor i barnevern, Reidunn Follesø.

Vant fram i menneskerettighetsdomstolen

Når barnevernet mener det er nødvendig å overta omsorgen for et barn mot foreldrenes vilje, skal saka avgjøres i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er tolv slike nemnder i Norge.

Sakene kan ankes videre i det ordinære rettsapparatet, og den siste tida har ni saker havna i den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

To av sakene er allerede behandla, og der har Norge vunnet fram med sitt syn.

– Andelen omsorgsovertakelser er lav i Norge generelt. Vi mener absolutt at det norske barnevernet holder høy kvalitet, og at rettssikkerheten til foreldre og barn er godt ivaretatt, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Tom Erlend Skaug.

Tør ikke legge seg å sove

De tre foreldrene i Steigen mener det er blitt slik at familier ikke lenger tør be barnevernet om hjelp. Faren vi møter forteller om barn i bygda som er blitt engstelige for barnevernet.

Steigen

– Hvem bli den neste, spør de fortvilte foreldrene i Steigen. De er anonyme av hensyn til barna.

Foto: Ola Helness / NRK

Jeg har hørt om unger som ikke får sove og kommer skrikende ned til foreldrene om kvelden. De tør ikke legge seg å sove fordi de er redde for at barnevernet skal komme og hente dem. Og hører de en fremmed bil i gården skvetter de til.

– Men er det ikke de voksnes oppgave å fortelle at sånn opererer ikke barnevernet?

– Ja, men skal man sitte og lyve? Det er jo sånn de opererer. Når barnevernet og politiet kommer hjem på døra i en vanlig familie for å hente barna – hvordan skal du da forklare at de kommer for å hjelpe?

MERK: NRK har valgt å ikke omtale innhold i enkeltsakene til de tre foreldrene i Steigen.

Etter at NRK var i Steigen har den ene av foreldrene fått barna sine tilbake. Da saka om varig omsorgsovertakelse var oppe i fylkesnemnda tapte barnevernet saka og barna er tilbake i hjemmet hos foreldrene.

Barn 0-17 år under omsorg av barnevernet per 31.12 2017

Barn under omsorg

Antall barn i kommunen

I prosent

Hele landet

9157

1129007

0.8

Evenes

15

252

6

Steigen

19

438

4.3

Fosnes

4

94

4.3

Hasvik

7

174

4

Hamarøy

12

311

3.9

Våler (Hedmark)

22

576

3.8

Gamvik

5

161

3.1

Forsand

9

329

2.7

Karlsøy

9

331

2.7

Vega

6

222

2.7

Flakstad

6

236

2.5

Salangen

11

435

2.5

Roan

4

162

2.5

Vardø

8

326

2.5

Nesna

9

369

2.4

Berg

4

167

2.4

Nesseby

4

168

2.4

Åsnes

29

1220

2.4

Bø (Nordland)

10

421

2.4

Tjeldsund

5

212

2.4

Marker

15

662

2.3

Jondal

5

225

2.2

Frosta

12

555

2.2

Grong

10

467

2.1

Båtsfjord

9

424

2.1

Leirfjord

11

522

2.1

Grue

15

716

2.1

Eidsberg

48

2328

2.1

Lindesnes

24

1166

2.1

Porsanger

15

731

2.1

Skånland

11

553

2

Gjerstad

9

460

2

Lund

15

773

1.9

Saltdal

18

931

1.9

Kvæfjord

11

570

1.9

Nordkapp

11

574

1.9

Nome

24

1275

1.9

Vadsø

23

1232

1.9

Dønna

5

274

1.8

Skiptvet

16

894

1.8

Samnanger

9

505

1.8

Sauda

17

957

1.8

Nore og Uvdal

8

461

1.7

Modum

48

2772

1.7

Engerdal

4

232

1.7

Bremanger

13

754

1.7

Nordreisa

18

1048

1.7

Rakkestad

30

1754

1.7

Sømna

7

411

1.7

Hvaler

13

766

1.7

Vestnes

22

1305

1.7

Rendalen

5

305

1.6

Balsfjord

17

1037

1.6

Lebesby

4

253

1.6

Tolga

5

317

1.6

Karasjok

8

511

1.6

Andøy

14

896

1.6

Os (Hedmark)

5

322

1.6

Kautokeino

10

645

1.6

Åmli

6

388

1.5

Stor-Elvdal

6

390

1.5

Meldal

12

785

1.5

Vefsn

40

2643

1.5

Alstahaug

23

1520

1.5

Dovre

7

467

1.5

Lærdal

6

402

1.5

Tysfjord

5

335

1.5

Verran

7

470

1.5

Gol

13

889

1.5

Årdal

14

960

1.5

Åmot

12

825

1.5

Lenvik

38

2620

1.5

Askim

48

3350

1.4

Brønnøy

25

1750

1.4

Spydeberg

18

1274

1.4

Tvedestrand

17

1208

1.4

Harstad

71

5046

1.4

Ørland

15

1068

1.4

Storfjord

5

356

1.4

Kongsvinger

46

3321

1.4

Bindal

4

289

1.4

Skjervøy

8

579

1.4

Nes (Buskerud)

8

581

1.4

Sør-Varanger

27

1985

1.4

Deatnu - Tana

7

515

1.4

Averøy

17

1251

1.4

Tranøy

4

296

1.4

Søndre Land

14

1036

1.4

Hurdal

8

592

1.4

Hammerfest

31

2299

1.3

Vestre Toten

35

2598

1.3

Lardal

7

522

1.3

Sør-Odal

19

1424

1.3

Tingvoll

8

600

1.3

Marnardal

7

535

1.3

Finnøy

10

767

1.3

Evje og Hornnes

11

852

1.3

Levanger

58

4501

1.3

Fauske - Fuosko

24

1863

1.3

Sel

14

1096

1.3

Smøla

5

392

1.3

Målselv

17

1341

1.3

Svelvik

16

1276

1.3

Verdal

40

3191

1.3

Vanylven

7

560

1.3

Bjugn

13

1042

1.2

Inderøy

19

1526

1.2

Hemnes

11

887

1.2

Østre Toten

35

2841

1.2

Halden

77

6262

1.2

Gjemnes

7

572

1.2

Nord-Odal

11

900

1.2

Skien

137

11215

1.2

Mandal

43

3544

1.2

Birkenes

16

1321

1.2

Vestvågøy

30

2494

1.2

Hof

8

666

1.2

Hadsel

19

1582

1.2

Sørreisa

9

753

1.2

Drangedal

10

839

1.2

Bø (Telemark)

16

1347

1.2

Sirdal

5

424

1.2

Tinn

13

1110

1.2

Lesja

5

427

1.2

Vennesla

40

3419

1.2

Kvinesdal

16

1372

1.2

Hurum

22

1887

1.2

Melhus

45

3902

1.2

Lyngdal

26

2267

1.1

Sigdal

8

699

1.1

Øvre Eiker

47

4107

1.1

Strand

37

3240

1.1

Hitra

10

882

1.1

Namsos

33

2912

1.1

Ringerike

65

5773

1.1

Nærøy

12

1068

1.1

Vindafjord

23

2049

1.1

Odda

14

1253

1.1

Hareid

13

1165

1.1

Larvik

99

8888

1.1

Notodden

28

2524

1.1

Kragerø

21

1904

1.1

Luster

13

1179

1.1

Hol

9

818

1.1

Aurskog-Høland

38

3455

1.1

Nannestad

34

3111

1.1

Alta

54

4952

1.1

Nord-Aurdal

13

1194

1.1

Porsgrunn

78

7190

1.1

Løten

16

1498

1.1

Nes (Akershus)

50

4687

1.1

Skodje

12

1136

1.1

Vågsøy

14

1328

1.1

Re

23

2185

1.1

Eidsvoll

58

5537

1

Sauherad

9

863

1

Lillehammer

56

5377

1

Sarpsborg

123

11821

1

Nordre Land

13

1256

1

Hjelmeland

7

677

1

Flora

28

2711

1

Tønsberg

96

9305

1

Rennebu

5

485

1

Trøgstad

11

1085

1

Haugesund

79

7847

1

Vaksdal

9

894

1

Drammen

145

14415

1

Hobøl

12

1194

1

Steinkjer

46

4587

1

Narvik

36

3619

1

Risør

13

1310

1

Stord

44

4437

1

Tysvær

29

2928

1

Karmøy

99

10037

1

Meløy

13

1319

1

Voss

31

3158

1

Vestre Slidre

4

408

1

Orkdal

26

2655

1

Overhalla

9

920

1

Lyngen

5

512

1

Rana

52

5325

1

Gaular

7

721

1

Kristiansund

47

4854

1

Råde

15

1556

1

Gran

27

2816

1

Horten

53

5565

1

Hamar

56

5901

0.9

Gjøvik

57

6026

0.9

Sør-Fron

6

637

0.9

Fræna

21

2233

0.9

Ringsaker

65

6962

0.9

Hole

14

1518

0.9

Leikanger

5

545

0.9

Flekkefjord

18

1963

0.9

Eigersund

31

3398

0.9

Tysnes

5

550

0.9

Eid

13

1432

0.9

Våler (Østfold)

12

1324

0.9

Øksnes

8

883

0.9

Bømlo

27

2982

0.9

Ulstein

18

2031

0.9

Lunner

17

1945

0.9

Ålesund

89

10184

0.9

Flesberg

5

574

0.9

Lillesand

22

2550

0.9

Holmestrand

19

2205

0.9

Tromsø

136

15812

0.9

Tjøme

7

816

0.9

Eide

7

819

0.9

Surnadal

10

1173

0.9

Stange

36

4229

0.9

Nedre Eiker

48

5644

0.9

Jevnaker

12

1411

0.9

Stjørdal

46

5510

0.8

Bodø

91

10967

0.8

Kvinnherad

24

2906

0.8

Bardu

7

850

0.8

Ørskog

4

488

0.8

Fredrikstad

136

16663

0.8

Førde

26

3217

0.8

Lindås

31

3859

0.8

Kvam

15

1872

0.8

Trysil

9

1129

0.8

Grimstad

42

5290

0.8

Bergen

447

56480

0.8

Siljan

4

507

0.8

Askvoll

5

634

0.8

Midtre Gauldal

10

1285

0.8

Suldal

7

905

0.8

Gausdal

9

1169

0.8

Naustdal

5

652

0.8

Arendal

72

9465

0.8

Sokndal

6

791

0.8

Hemsedal

4

528

0.8

Søgne

20

2690

0.7

Ringebu

6

807

0.7

Stavanger

218

29341

0.7

Selje

4

539

0.7

Osterøy

14

1895

0.7

Alvdal

4

548

0.7

Aukra

6

823

0.7

Sande (Vestfold)

16

2201

0.7

Kristiansand

145

20019

0.7

Sortland - Suortá

16

2239

0.7

Sørum

32

4487

0.7

Froland

10

1404

0.7

Frøya

7

987

0.7

Frogn

23

3253

0.7

Sandefjord

93

13198

0.7

Giske

15

2144

0.7

Meland

15

2168

0.7

Gloppen

9

1311

0.7

Oppdal

10

1457

0.7

Randaberg

19

2769

0.7

Hemne

6

879

0.7

Lier

40

5924

0.7

Tynset

8

1187

0.7

Elverum

29

4344

0.7

Leksvik

5

752

0.7

Sund

12

1810

0.7

Askøy

51

7732

0.7

Enebakk

17

2597

0.7

Time

31

4754

0.7

Ullensaker

57

8807

0.6

Sula

15

2321

0.6

Trondheim

251

39075

0.6

Fjaler

4

651

0.6

Herøy (Møre og Romsdal)

12

1956

0.6

Fjell

39

6498

0.6

Farsund

13

2173

0.6

Nøtterøy

28

4692

0.6

Kongsberg

34

5730

0.6

Moss

39

6612

0.6

Haram

12

2048

0.6

Molde

32

5579

0.6

Ski

43

7507

0.6

Oslo kommune

756

132130

0.6

Rauma

9

1578

0.6

Rissa

8

1413

0.6

Nesodden

26

4606

0.6

Volda

11

1952

0.6

Os (Hordaland)

29

5228

0.6

Stryn

9

1659

0.5

Jølster

4

740

0.5

Sandnes

102

19045

0.5

Sola

34

6555

0.5

Gjesdal

16

3215

0.5

Klæbu

8

1608

0.5

Lørenskog

42

8539

0.5

Eidskog

5

1018

0.5

Selbu

4

822

0.5

Skedsmo

58

11926

0.5

Nittedal

28

5805

0.5

Ås

20

4352

0.5

23

5033

0.5

Oppegård

28

6423

0.4

Klepp

21

4929

0.4

Rælingen

18

4233

0.4

Songdalen

7

1649

0.4

Skaun

9

2139

0.4

Rygge

14

3336

0.4

Ål

4

963

0.4

Øygarden

5

1207

0.4

Sykkylven

7

1712

0.4

Fet

11

2693

0.4

Rennesøy

5

1313

0.4

Vikna

4

1058

0.4

Asker

55

14593

0.4

Gjerdrum

6

1594

0.4

Bamble

11

2924

0.4

Ørsta

9

2402

0.4

Malvik

13

3476

0.4

Røyken

20

5393

0.4

Vågan

7

1959

0.4

Radøy

4

1157

0.3

Bærum

89

29757

0.3

Sunndal

4

1392

0.3

Sogndal

5

1743

0.3

Sveio

4

1457

0.3

Vestby

11

4243

0.3

Ekspander/minimer faktaboks

Kilde: SSB (kommuner som har 3 eller færre barn under omsorg er ikke med i tabellen)