Hopp til innhold

– Siste ord er sagt i denne sammenheng

Gjenopptakelseskommisjonens beslutning betyr spikeren i kista for Treholt-saken i denne runden, selv om kommisjonens behandling skaper ny diskusjon, tror Harald Stanghelle.

Video Harald Stanghelle om Gjenopptakelseskommisjonens nei til ny Treholt-sak

VIDEO: – Noe av de viktigste kommisjonen skal gjøre er å komme frem til avgjørelser som ikke skaper ny diskusjon, sier Harald Stanghelle. Han konstaterer at behandlingen av Treholt-saken nå har ført til nettopp det: ny diskusjon.

Gjenopptakelseskommisjonen går enstemmig inn for å at Arne Treholt ikke får gjenoppta straffesaken.

Rett etter at kommisjonen hadde kunngjort sin avgjørelse, haglet det med spørsmål fra oppmøtte journalister. Blant dem var en av journalistene som har fulgt saken tettest og lengst, Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle.

– Det er en veldig klar avgjørelse. Kommisjonslederen sier at hun har funnet svært klare holdepunkter mot bevisfusk, sier Stanghelle til NRK etter pressekonferansen.

Se beslutningen: Kommisjonens Treholt-avgjørelse (ekstern lenke)

(Saken fortsetter under videoen)

Video Avgjørelse i Treholt-saken

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Avgjørelse i Treholt-saken.

Dissens viser tvil

Han er likevel ikke imponert over argumentasjonen som kommisjonsleder Helen Sæter la frem.

– Der hun er vag og svak er når hun går inn på de ulike sakkyndigerapportene. Det viser seg også at det på dette området er en dissens i kommisjonen, påpeker Stanghelle.

Kommisjonen var ikke enige internt om hvilken vekt som burde tillegges de tre ulike rapportene fra utenlandske sakkyndige om Fornebu-bildene.

– De har altså vært i tvil, men de har ikke tatt konskvensene av tvilen: Nemlig å gjennomføre en åpen høring der de ulike og motstridende sakkyndigerapportene kunne ha vært satt opp mot hverandre under det kontradiktoriske prinsippet som vi vanligvis har i norske straffesaker, sier Stangelle.

(Saken fortsetter under videoen)

Video Stanghelle

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Se journalisters spørsmål om Treholt-avgjørelsen.

Skaper ny diskusjon

Kommisjonen har valgt å stole mer på rapportene utført av sakkyndige hos henholdsvis dansk og svensk politi, fremfor en britisk ekspertvurdering.

– De sier at de danske og svenske politisakkyndige hadde et åpent mandat, og at de derfor har stolt på det. Samtidig sier kommisjonsleder Sæter at de ikke vet hvilket mandat de britiske sakkyndige, som støtter Treholts versjon, har hatt, påpeker Stanghelle.

– Det er dessverre noe motsetningsfylt som er med på å skape diskusjon rundt en avgjørelse og tilliten til den avgjørelsen, sier kommentatoren.

Det er problematisk, mener han.

– Noe av de viktigste kommisjonen skal gjøre er å komme frem til avgjørelser som ikke skaper ny diskusjon, sier den politiske redaktøren, og konstaterer at de ved behandlingen av Treholt-saken har fått nettopp ny diskusjon.

(Saken fortsetter under videoen)

Video Kunt Magnus Berge om Gjenopptakelseskommisjonens nei til ny Treholt-sak

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Knut Magnus Berge om Gjenopptakelseskommisjonens nei til ny Treholt-sak

Treholt i tenkeboksen

Han synes det blir for firkantet å si at at vi ikke kan ha tillit til kommisjonen av den grunn.

– Men jeg synes at kommisjonen burde ha strukket seg svært, svært langt for at disse spørsmålene ikke skulle bli nødvendig å stille, sier kommentatoren.

Nå tror Stanghelle at siste ord er sagt i akkurat denne sammenheng.

– Jeg tror at siste ord er sagt i denne sammenheng. Det må komme frem helt nye opplysninger, som ikke er vurdert av kommisjonen, hvis vi skal få en ny runde, tror den politiske redaktøren.

– Det betyr selvsagt ikke at alle vil slå seg til ro med dette, eller at diskusjonen ikke vil fortsette, men det blir ingen folkereisning, konkluderer han.

Treholt var selv ikke til stede da kommisjonen kunngjorde sin beslutning torsdag. Grunnet kort varsel befant han seg i hjemmet på Kypros.

Treholt og Stabell vil nå vurderer å ta saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, opplyser Treholt til NRK etter avgjørelsen.

(Saken fortsetter under videoen)

Video Treholt om avgjørelsen

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Arne Treholt om avgjørelsen.

Foreløpig punktum

– Det som er spennende nå er hva som vil skje videre i Treholt-saken. Punktum er nok satt i det norske rettssystemet. Det virker ikke som om Treholt tror på noen nye runder. Men det står fortsatt åpent om de vil ta saken videre til Strasbourg, sier NRK-journalist Knut Magnus Berge, som har fulgt Treholt-saken tett.

– Som Treholt har sagt i flere intervjuer i dag er det fortsatt åpent om det noen ønsker å gå videre på det etterforskningsarbeidet som er gjort av de som står bak boka og av andre. Gjør de det, er det spennende å se om de vil komme opp med nye ting som igjen vil kunne gi grunnlag for nye runder. Men foreløpig er punktum for Treholt-saken satt i det norske rettssystemet, sier Berge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger