– Saken handler om mye mer enn en dårlig dag på jobben for en etterforsker

STAVANGER/OSLO (NRK): Det kritiserte avhøret av 15-åringen var ikke det eneste som gikk galt i politi og påtalemyndighet, mener advokater. De får støtte av forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Her avhøres barna

Den 15 år gamle gutten ble avhørt i en time og 54 minutter på barnehuset i Stavanger. Avhøret er kritisert av forsvarerne, tingretten og avhørseksperter. Han ble frifunnet.

Foto: Anders Fehn / NRK

I Brennpunkt 14. mars fortalte NRK hvordan politiet i Stavanger avhørte en siktet 15-åring uten foreldre og forsvarer til stede. Avhøret som ble tatt av gutten har fått mye kritikk, blant annet for manipulerende og tilståelsesfokuserte avhørsmetoder.

Marius Dietrichson

Marius Dietrichson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener saken vitner om systemfeil i politi- og påtalemyndighet.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Nå rettes det også kritikk mot hvordan politi og påtalemyndighet har behandlet hele straffesaken mot de unge guttene.

– Saken handler om mye mer enn en dårlig dag på jobben for en etterforsker. Det er ikke bare etterforskerne som har noe å lære i denne saken. Her er det gjennomgående svikt, sier advokat Inger Marie Sunde, guttens forsvarer.

Advokat Marius Dietrichson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, er enig.

– Grunnlaget for hele frifinnelsen var jo det som lå i saken hele tiden. Dette er ikke bare en feil begått av en enkelt tjenestemann i et avhør, men det er feil i et system. Det er en systemsvikt, sier Dietrichson til NRK.

Kritikerne mener dette gikk galt:

  • Planlagt arrestasjon uten at forsvarere ble varslet
  • Avhørsmetodikk
  • Håndtering av de fem siktede, som alle var 15 år
  • Forhastet vurdering av tiltale
  • Ignorerte avhørskritikk
  • Generelt subjektiv etterforskning

Brynjar Meling: – Påtalemessig skandale

Klienten til Sunde var sammen med fire andre 15-åringer siktet for forsøk på voldtekt mot en lagkamerat. Sundes klient ble manipulert og presset til å tilstå, er konklusjonen til avhørsekspert og sakkyndig Asbjørn Rachlew, som har sett avhøret på video. Avhøret ble også kritisert av tingretten.

​ – Jeg anser den påtalemessige skandalen vel så stor som den politifaglige, sier advokat Brynjar Meling, som er forsvarer for en av guttene.

Brynjar Meling.

​ – At man heller ikke stanset da Rachlews rapport forelå, er for meg en gåte, sier advokat Brynjar Meling.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Saken var oppe i Stavanger tingrett første gang i desember 2015, men da valgte politiadvokat og aktor Herdis Traa å trekke saken på første rettsdag. Hun ba senere statsadvokaten i Rogaland om å vurdere tiltalespørsmålet på nytt. Grunnen var den kritiske sakkyndigrapporten til Rachlew.

– Det er høyst uvanlig at man ber om en ny vurdering av tiltalespørsmålet når det allerede er tatt ut tiltale, sier Odd Rune Torstrup som er forsvarer for en av guttene.

– Det ligger i kortene – det er helt åpenbart – at politiadvokaten mente saken burde trekkes. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå det, sier Torstrup.

Påtaleleder i Rogaland, politiinspektør Kristin Nord-Varhaug, sier hun ikke kan kommentere dette.

– Det er opplysninger som er underlagt taushetsplikt, sier hun til NRK.

Ble advart mot avhøret før Rachlew-rapport

3. juli 2015 ble guttene tiltalt for seksuelle handlinger mot barn under 16 år, noe som er et lavere straffebud enn forsøk på voldtekt, som de først var anklaget for. Politiadvokat Herdis Traa gjorde nedjusteringen og sendte saken til statsadvokaten med innstilling på tiltale. Statsadvokaten var enig og tok ut endelig tiltale. Politiadvokaten ble tildelt aktoratet i saken.

I midten av desember 2015 møtte de fem tiltalte guttene i Stavanger tingrett første gang, men grunnet protester fra forsvarerne og fordi Rachlews rapport ikke var helt ferdig, valgte aktor å trekke saken. De hadde da et sammendrag av Rachlews konklusjoner.

Odd Rune Torstrup

Advokat Odd Rune Torstrup reagerer på hvordan denne saken har blitt behandlet av påtalemyndigheten.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Kritikken var ikke nådig, sier Torstrup.

Advokat Inger Marie Sunde sier hun advarte politiet mot avhørsmetodene de brukte, allerede tre dager etter at avhøret av klienten hennes. Da hadde hun ikke selv sett det, men klienten hennes hadde fortalt hvordan det ble gjennomført.

– Da tok jeg opp skriftlig med påtalemyndigheten at det var noe fullstendig feil med dette avhøret. Jeg fikk ikke respons, sier Sunde.

Noen uker senere fikk hun se gjennom et videoopptak av avhøret på politistasjonen i Stavanger.

– Da jeg fikk se avhøret, tok jeg det på nytt opp med påtalemyndigheten og siterte fra feilene i avhøret. Jeg fikk ikke respons.

Brukte fire dager på å vurdere saken på nytt

I februar 2016 var Rachlew ferdig med sin rapport. 22. februar 2016 sendte politiadvokaten som var aktor i saken, et brev til statsadvokaten i Rogaland. Der ba hun, med bakgrunn i innholdet i rapporten til Rachlew, om at statsadvokaten bør vurdere tiltalespørsmålet på nytt.

Asbjørn Rachlew

Avhørsekspert Asbjørn Rachlew, som har doktorgrad i justisfeil, mener 15-åringen ble presset og manipulert i avhøret.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Som vedlegg sendte hun Rachlews sakkyndigrapport, som er på rundt 100 sider.

Fire dager senere, 26. februar, ble saken sendt til retten på nytt. Denne gangen er det en ny statsadvokat som har vurdert tiltalespørsmålet.

Inger Marie Sunde sier hun reagerer på at statsadvokaten ikke brukte mer en fire dager på å vurdere saken på nytt.

– For meg fremstår det som ren maktarroganse. De kan ikke ha tatt seg tid til å vurdere saken på nytt på en skikkelig måte, lese Rachlews grundige rapport og se gjennom avhøret av min klient, og dommeravhørene av den fornærmede. Det er ekstraordinært at det tar så kort tid, sier Sunde til NRK.

I november i fjor var saken oppe til ny behandling i Stavanger tingrett. Konstituert statsadvokat Folke Åmlid hadde da overtatt saken, og skulle aktorere den. Han var den tredje statsadvokaten som ble involvert.

Han sier til NRK at de gikk gjennom avhørene på nytt, og at de gikk gjennom Rachlews rapport for å vurdere hans konklusjoner opp mot det som kom frem i forklaringene. I retten ville Åmlid at dommerne skulle dømme alle de fem 15-åringene til fengsel i 60 dager.

Alle ble frikjent.

​ – At man heller ikke stanset da Rachlews rapport forelå, er for meg en gåte. Man fortsatte altså inn mot hovedforhandling, vel vitende om at det eneste beviset de hadde, som støttet fornærmedes forklaring, var dette avhøret – med en tilståelse som umiddelbart ble trukket tilbake, sier advokat Brynjar Meling til NRK.

– For å si det litt billedlig, så kjørte politiet på rødt lys, rett etter at det hadde skiftet fra oransje. Påtalemyndigheten kjørte på rødt hele tiden, sier han.

Rettens kritikk

Stavanger tingretts kritikk av avhøret av 15-åringen.

Fikk kollega til å vurdere bevisene på nytt

NRK har bedt om innsyn i saken, både i påtalevurderingene, sakkyndigrapporten til Rachlew og avhøret av klienten til Sunde. Alt er avslått.

Politiinspektør Kristin Nord-Varhaug sier hun ikke kan kommentere hvilke vurderinger de gjorde internt.

Folke Åmlid

Statsadvokat Folke Åmlid sier de tok ut tiltale etter en samlet bevisvurdering.

– Innstillinger til høyere påtalemyndighet er underlagt taushetsplikt. Brudd er belagt med straffansvar, sier statsadvokat Folke Åmlid til NRK.

– Hvorfor tok dere saken til retten på nytt?

– Etter en samlet bevisvurdering av sakens opplysninger, herunder av de to dommeravhørene av fornærmede, de fem tiltaltes politiforklaringer samt 18 vitner, var statsadvokaten overbevist om straffskyld, og at det var mulig å føre bevis for dette i retten, sier statsadvokaten.

Åmlid sier at kollegaen som tok ut tiltale i saken fikk en annen statsadvokat til å vurdere bevisene på nytt etter at rapporten fra Rachlew forelå.

– Hvordan har dere vurdert bevisene i denne saken?

– Etter å ha lest gjennom sakens dokumenter, herunder gjennomgått aktuelle lyd-bildeavhør foretas en bevisbedømmelse, sier Åmlid.

– Bevisbedømmelsen beror på en vurdering av flere bevismomenter som hver for seg kan ha ulik bevisstyrke. Det kreves ikke at hvert enkelt moment skal være bevist utover enhver rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering av bevismomentene ikke er rimelig tvil om konklusjonen. Det innebærer at om det hefter svakheter ved ett enkelt bevis eller avhør, er ikke det nødvendigvis avgjørende. Ved vurderingen er det viktig å ha klart for seg det strenge beviskravet som gjelder, skriver Åmlid i en e-post.

– De ble advart, men de kjører likevel på

Advokatene Odd Rune Torstrup, Brynjar Meling og Inger Marie Sunde sier de er sjokkerte over behandlingen denne saken har fått i politi og påtalemyndighet.

Inger Marie Sunde

– Det virker på meg som at de ikke evner å ta til seg kritikken, sier forsvarer Inger Marie Sunde.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Vi har påpekt ulovligheter i politiavhøret, men de hørte ikke etter. De hørte heller ikke etter da Rachlews rapport kom, sier Sunde.

– Tre statsadvokater har vært involvert i saken, og tre politijurister: Kan det ikke være at det er de som har rett?

– Nei. Det har aldri vært bevis for at de andre guttene har gjort noe straffbart, eller at min klient har vært med på noe som helst. I denne saken var det veldig mange inkonsekvente opplysninger som politiet ikke ettergår i etterforskingen, sier Sunde.

Dietrichson i Advokatforeningen er enig.

– Hadde ikke dommerne fulgt med, og sett problemene med dette avhøret, så kunne guttene ha blitt dømt. Hadde det skjedd, hadde ikke politiet i ettertid beklaget. De sier det var en engangsfeil. Men hva var det som var nytt etter at politi og påtalemyndighet ble advart mot dette avhøret, og frem til i dag? Ingenting er nytt. De ble advart av advokatene. De ble advart av den sakkyndige, men de kjører likevel på.

– Det er først etter at retten har frifunnet at de sier at de tar lærdom.

– Men det kan jo være at de er skyldige? Hvordan kan vi vite at de ikke er det?

– Uten bevis er det ingen grunnlag for å hevde at noen er skyldige. Her var det ikke bevis, utover et avhør med manipulasjon og regelbrudd. Jeg forstår ikke at de ikke tok kritikken innover seg med en gang, sier Dietrichson.

Brennpunkt er med inn i avhøyrsrommet når politiet i Oslo etterforskar eit nytt drap. Går drapsetterforskarane feil fram kan det øydeleggje saka. Norske avhøyrsmetodar vekkjer internasjonal merksemd, men framleis skjer det grove feil i norske avhøyrsrom.

Se hele Brennpunkt-dokumentaren her.

Asbjørn Rachlew

Avhørsekspert Asbjørn Rachlews konklusjoner etter å ha sett avhøret av den siktede 15-åringen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger