– Ny lov vil føre til utrygg bolighandel

Både Eiendom Norge og Norges Boligbyggelags landsforbund er kritiske til forslaget til ny avhendingslov. Forslaget vil føre til mer konflikter og at bolighandelen i Norge blir mindre trygg, mener de.

EIENDOMSFORMIDLING I OSLO

NY LOV FOR BOLIGSALG: Forslaget til avhendingslov gjør det mulig for boligkjøper å kreve erstatning for mindre feil og mangler som oppdages etter at man har overtatt boligen.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi tror resultatet blir det motsatte av det regjeringen ønsker å oppnå, og at det vil gi en mer utrygg bolighandel med mer konflikter mellom selger og kjøper, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge, som organiserer eiendomsmeglerforetakene.

Dreyer er kritisk til regjeringen forslag til ny avhendingslov. Forslag til lovendringer skal diskuteres i Stortinget torsdag.

Kort fortalt betyr forslaget at det blir slutt på at boligen selges «som den er», slik det står i salgsprospekter. Ved at forbeholdet «som den er» fjernes, vil selger få større ansvar for feil og mangler som oppdages etter overtakelsen.

Forbeholdet brukes i dag slik at boligkjøperen får ansvaret for eventuelle skjulte feil og mangler ved boligen, så lenge boligen ikke er vesentlig dårligere enn kjøperen kan forvente ut fra boligens alder og åpenbare tilstand.

Vanskelig å finne feil

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge

KRITISK: Direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge er negativ til de foreslåtte endringene i avhendingsloven.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det nye forslaget sier at det er en mangel hvis det er en feil på boligen som selger ikke har opplyst om dersom det koster fra 10.000 kroner å rette det opp. Forslag til ny lov gjør altså at kjøper kan klage på mindre mangler og kreve de erstattet og rettet opp på selgers regning.

Dagens regler innebærer at det må være vesentlig feil på boligen for opp mot fem prosent av boligverdien før noe regnes som en mangel.

For en bolig som blir solgt for fem millioner kroner må altså mangelen være taksert til 250.000 kroner for at en kjøper skal nå frem med sitt krav overfor selgeren.

– Selv den beste takstmann i verden vil ikke kunne avdekke alle feil og mangler ved en bolig. Da må man plukke bygningen fra hverandre for å finne ut hva som er i veggen, sier direktør Henning Lauridsen i Norges Boligbyggelags landsforbund.

Tor Mikkel Wara

UENIG: Justisminister Tor Mikkel Wara er uenig i kritikken, og mener lovforslaget vil virke konfliktdempende.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Les også: Nye regler for eiendomsmeglere

Send forslaget i retur

– Forslaget er så dårlig utredet at den bør sendes tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet, sier Dreyer.

Hensikten med å endre loven er å få færre konflikter etter boligsalg.

Denne kritikken kjøper jeg ikke. Disse lovendringene skal bidra til en tryggere bolighandel med større forutsigbarhet og et bedre informasjonsgrunnlag. Jeg kan derfor berolige alle med at det ikke er aktuelt å trekke proposisjonen, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Justisministeren understreker at det er mange som støtter forslaget, deriblant Huseiernes Landsforbund, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norges Takseringsforbund og Forbrukerrådet.

– Målet er jo nettopp et enklere regelverk som gir et bedre informasjonsgrunnlag og større forutsigbarhet i bolighandelen med færre konflikter og større trygghet for både selger og kjøper, påpeker Wara.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) skriver i en epost til NRK torsdag morgen at det ikke er riktig at forbundet støtter alt som ligger i forslaget.

NEF mener blant annet at egenandelen på 10 000 kroner er for lav, og at forbundet på dagens høring vil foreslå at den settes til 1 % av kjøpesummen.

Henning Lauridsen, avdelingsdirektør, NBBL

TRAGISK: Regjeringens motiver er edle, men det er tragisk at forslaget til lovendring har motsatt effekt, sier direktør Henning Lauridsen i Norges Boligbyggelags landsforbund

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Tragisk

Men både Eiendom Norge og Norges Boligbyggelags landsforbund mener man oppnår det stikk motsatte av regjeringens intensjoner.

Ja, det som er så tragisk er at motivene til regjeringen er edle. Man ønsker å få ned antallet konflikter, men medisinen blir helt feil, man vil få mange flere konflikter, sier direktør Henning Lauridsen i Norges Boligbyggelag landsforbund.

Finner kjøper en feil som selger ikke visste om, må selger sørge for erstatning. Dette vil føre til massevis av konflikter etter eiendomsskifte, påpeker begge organisasjonene.

– Slik forslaget er går vi fra det som nok er litt for selgervennlig til å bli 100 prosent selgerfiendtlig, sier Lauridsen.

Justisministeren er av en annen oppfatning.

– Jeg er ikke enig i at dette er selgerfiendtlig. Selger må jo være interessert i å unngå problemer etter et salg. Derfor skal selgeren oppfordres til å legge frem all relevant informasjon og innhente tilstandsrapport forut for salget. Selgeren må gi uttømmende informasjon, og kjøperen har ansvar for å tilegne seg informasjonen – i forkant av boligsalget, sier Wara.

Les også: Uenige om privat boligsalg

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger