– Norge har en streng asylpolitikk sammenlignet med andre land

– I Norge låser man seg for mye til regelverket uten å se hver sak individuelt, jussprofessor Kristian Andenæs.

Norsk asylpolitikk

Den norske forvaltningen av asylreglene er altfor firkantet, mener en jussprofessor.

Foto: Scanpix/PU/Privat

Kristian Andenæs

Jussprofessor ved UiO, Kristian Andenæs, mener det utøves for lite skjønn og for mye regelrytteri i norsk asylpolitikk.

Foto: Francesco Saggio / UiO

Ifølge Andenæs, som er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, er det ikke selve regelverket som gjør at han mener Norge har en strengere asylpolitikk enn flere andre land det er naturlig å sammenligne oss med.

– Det har faktisk vært en tilnærming i politikken. Med utgangspunkt i Schengen og EU har politikken i de europeiske landene blitt stadig likere. Men vi må skille mellom hvordan regelverket ser ut, og hvordan det praktiseres. Praksis kan variere selv om det er de samme reglene som ligger til grunn, sier Andenæs.

– Sakene sees ikke hver for seg

Norsk praksis mener han er «firkantet».

– Regelverket åpner for at man kan bruke skjønn og tillegge sterke menneskelige hensyn vekt. I Norge brukes det imidlertid i veldig liten grad. Det legges for liten grad på individuelle trekk, sakene sees ikke hver for seg, sier Andenæs.

– Vi har utviklet en praksis der reglene blir anvendt i strengere grad i Norge.

NRK fortalte i dag at i løpet av dette årets to første uker har nær 200 mennesker blitt sendt ut av Norge.

Bare de dagene papirløse Maria Amelie satt på Trandum, og både presse og støttespillere ventet utenfor, ble 70 mennesker sendt ut av Norge med tvang.

Blant de nær 200 som er uttransportert i år, er det flere barn.

– Det er blant annet en stor gruppe mennesker som er transportert tilbake til Irak. Her er det mange barnefamilier, og med barn som har vært veldig lenge i Norge, sier Ingrid Wirum, sjef i Politiets Utlendigsenhet, til NRK.

– Åpenbart at norsk asylpolitikk er streng

– Det er åpenbart at vi kan si at den norske asylpolitikken er streng, konkluderer Andenæs.

22 av 27 EU-land har eller har hatt programmer og ordninger som har gjort at mennesker som har oppholdt seg ulovlig i landet, har fått bli.

22 av 27 EU land har amnesti-ordninger for papirløse

Kart over land i Europa som av ulike hensyn har gitt ulovlige innvandrere amnesti.

Foto: International Centre for Migration Policy Development / ICMPD

I Sør-Europa har arbeidsinnvandrere fått bli av hensyn til økonomien og behov for arbeidskraft. Spania ga opphold til 800.000.

I Nord-Europa har sprengte asylsystemer eller humanitære hensyn spilt en rolle:

  • Tyskland har gitt opphold til 188.000 mennesker
  • Belgia har gitt opphold til 78.000
  • Nederland har gitt opphold til 30.000

Også i Øst-Europa og Norges naboland har asylsøkere fått amnesti. I 2005 lot Sverige 17.000 asylsøkere fra blant annet Irak, få bli.

Til sammen har 6 millioner mennesker i Europa som opprinnelig oppholdt seg ulovlig i et land, fått bli.

– Vi kan ikke klare oss uten grenser, vi kan ikke ta imot absolutt alle. Men slik det er i dag, bruker forvaltningen regelverket for firkantet, sier Andenæs.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT