– Ingen nye våpensaker i Forsvaret sidan 2015

–- Vi har endra rutinane våre, særleg når det gjeld våpendestruksjon. Det er ikkje avdekt nye tilfelle av våpen på avvegar sidan 2015, seier talsmann for Forsvaret, oberst Sven Harald Halvorsen.

Oberst Sven Harald Halvorsen

Oberst Sven Harald Halvorsen seier at Forsvaret har endra rutinane sine, og at det ikkje er avdekt nye tilfelle av våpen på avvegar sidan 2015.

Foto: NRK

I dag vart det kjent at i alt 67 personar er sikta, fleire av dei med bakgrunn frå politiet og Forsvaret , etter at det vart teke beslag i 2361 ulovlege våpen. Beslaga er gjorde over store delar av Sør-Noreg.

Mange av våpena har hamna hos fleire av dei med bakgrunn frå politiet og Forsvaret , men våpen frå politiet og forsvaret har også hamna hos kriminelle. Fleire av våpena det er teke beslag i skulle eigentleg ha vore destruerte av Forsvaret.

Ikkje lenger i forsvaret

Flere pistoler og større våpen på et bord.

Det er både pistolar og større våpen i beslaget som vart vist fram i Tønsberg onsdag.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Oberst Sven Harald Halvorsen forsikrar at ingen av dei sikta i saka gjer teneste i forsvaret lenger, men han vil ikkje seie noko om dei har gått av med pensjon eller slutta på ein annan måte.

Han fortel at etterforskinga av saka har avdekt mangelfulle rutinar, ikkje minst når det gjeld destruksjon av våpen.

– Rutinane har ikkje vore gode nok, men vi har teke tak i det. Vi har fått nytt rekneskapssystem, og rutinane er heilt endra når det gjeld destruksjon av våpen. No er dette sentralisert til ein stad, seier Halvorsen til NRK.

Han karakteriserer det som svært trist og beklageleg at 122 våpen frå forsvaret har hamna hos folk som ikkje skulle hatt dei.

– Ikkje gode nok rutinar

– Dette skal ikkje skje, rutinane var ikkje gode nok. Men etter at vi endra på rutinane har det ikkje skjedd. Det er ikkje avdekt misleghald på dette feltet sidan 2015, legg Halvorsen til.

Politiet orienterte om saka på ein pressekonferanse i Tønsberg i ettermiddag. Det er Sør-Aust politidistrikt som har har leidd etterforskinga. Dei meiner det som er avdekt gir grunn til uro når det gjeld registrering, destruering og plombering av våpen.

Leder av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif, om at 
ansatte i politiet og Forsvaret er innblandet i ulovlig våpensalg.

Leiar av Felles eining for etterforskning og etterretning i Sør-Aust politidistrikt, Lena Reif, om at tilsetet i politiet og Forsvaret er innblanda i ulovleg sal av våpen.

SISTE NYTT

Siste meldinger