Hopp til innhold

Ansatte i politiet og Forsvaret innblandet i ulovlig våpensalg

TØNSBERG POLITISTASJON (NRK): Politiet har funnet over 2000 våpen, mange av dem ment for krigføring, i tidenes største sak om ulovlig våpensalg. Flere av de involverte er tilknyttet politiet og Forsvaret.

Flere pistoler og større våpen på et bord.

FORSKJELLIGE TYPER VÅPEN: Politiet opplyser at de har beslaglagt en betydelig mengde våpen i arbeidet med sakene.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Kraftige automatgevær av samme type som norske soldater kjemper med i utlandet. Maskinpistoler som politiet bruker på skarpe oppdrag. Revolvere, pistoler, maskinpistoler og til og med en rekylfri kanon som kan brukes mot panserkjøretøy.

Dette er bare deler av det enorme beslaget etter den langvarige politietterforskningen der 2361 våpen er beslaglagt, 1815 av dem ulovlige, over store deler av Sør-Norge. Blant de siktede er både forsvarsansatte, politiansatte og kriminelle.

Det hele startet med én enkel politiaksjon for fire år siden. Da politiet innså omfanget, ga de etterforskningen navnet «Operasjon Bonanza».

Beslag

BESLAG: Flere av våpnene som er beslaglagt.

Foto: POLITIET

Dokumentforfalskning

Onsdag varslet politiet en pressekonferanse om saken.

– Bakgrunnen for prosjektet er at det i Telemark i 2015 ble beslaglagt et større antall våpen. Etterforskningen videre ga bekymring om stort antall ulovlig våpen omløp, sier leder av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif.

Hun opplyser videre at det ble avdekket flere kritikkverdige forhold hos våpensamlere og forhandlere.

– Det ble derfor nedsatt et prosjekt som vi kalte «Operasjon Bonanza». Hovedformålet med prosjektet var å identifisere sentrale personer som drev ulovlig våpenhandel og håndtering av ulovlig våpen, sier Reif.

Etterforskningen viser at flere våpenforhandlere og våpensamlere ikke etterlever regelverket. Det er blant annet avdekket bruk av dokumentforfalskning hos flere våpenforhandlere rundt plombering av våpen.

I tillegg har våpen som har vært registrert som deaktiverte fortsatt blitt omsatt, og våpen underslått fra Forsvaret har blitt solgt videre fram til 2016, opplyser politiet på sin nettside.

Leder av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif, om at 
ansatte i politiet og Forsvaret er innblandet i ulovlig våpensalg.

SE VIDEO: Leder av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif, om at ansatte i politiet og Forsvaret er innblandet i ulovlig våpensalg.

Mangelfulle rutiner

Etterforskningen har også avdekket blant annet mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret.

– Det ble avdekket dårlige rutiner og underslag av våpen i Forsvaret i forbindelse med destruksjon. Samlere og forhandlere har utnyttet smutthull og svakheter i politiets våpenforvaltning, sier Reif.

Totalt er det et omfattende sakskompleks. Flere av sakene er tidligere omtalt enkeltvis, blant annet hos NRK.

Flere av sakene er avgjort, mens noen fortsatt er under etterforskning. Det er hittil avsagt totalt 17 dommer. Blant annet er to menn dømt til tre år og seks måneder ubetinget fengsel. Dommene er ikke rettskraftig.

En skjerm med bilde av mange pistoler.

RINGERIKE: På politiets pressekonferanse i Tønsberg onsdag viste de frem et bilde fra rettssaken etter et større våpenbeslag i Ringerike.

Foto: John-André Samuelse / NRK

122 forsvarsvåpen

Politioverbetjent og leder for spesiell etterforskning, Skule Worpvik, har vært ansvarlig for prosjektet i Sør-Øst politidistrikt.

– Når det gjelder forsvarsvåpen, har vi funnet 122 våpen som er registrert destruert hos Forsvaret, sier politioverbetjent Skule Worpvik.

Det er også funnet igjen 54 våpen som skulle ha vært destruert andre steder, ifølge politiet. Sakene har vært alt fra ett til rundt 600 våpenbeslag i det største.

– Det er alt fra samlere som har hatt en genuin interesse, til kriminelle, der vi ikke kan slå fast motivasjonen for å skaffe våpen, sier Worpvik.

Politiet mener at våpen beslaglagt i «Operasjon Bonanza» kan ha vært tenkt for utenlandske markeder. Blant annet har noen av beslagene vært priset i euro da politiet fant dem.

67 siktelser

Til sammen har det vært 67 personer som har hatt status som siktet i sakskomplekset.

– Vi finner flere som har vært godkjente våpensamlere, flere av de siktede som har vært eller er tilknyttet Forsvaret og flere av de siktede som har vært eller er tilknyttet politiet, sier politiinspektør Kjell-Johan Abrahamsen.

Flere av sakene er derfor videresendt til Spesialenheten for politisaker.

Politiet opplyser at de underveis i arbeidet har hatt tett dialog med Forsvaret og de har også endret sine rutiner for destruksjon av våpen. Politiet jobber også med å styrke kvaliteten på våpenforvaltning.

Politiet i Sør-Øst holder en pressekonferanse om status i forbindelse med etterforsking av omsetning av store mengder ulovlige våpen.

SE: Politiet i Sør-Øst holdt onsdag ettermiddag en pressekonferanse om saken. Foto/reporter: John-André Samuelsen/Magnus Skatvedt Iversen/NRK