– Grunn til å være bekymret over boligprisene

Boligprisene i Norge har mer enn tredoblet seg siden 1993, og har aldri vært så høye som nå. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mener at tidligere boligkrakk viser at det er god grunn til å være bekymret.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete er ansvarlig statsråd for regjeringens boligpolitikk.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Boligprisstatistikk fra Norges Bank viser at det gjennom historien aldri har vært noen sterkere vekst i reelle boligpriser i Norge enn de siste 19 årene.

Bruker mer av inntekten på bolig

I løpet av de siste tiårene har Ola og Kari Normann brukt stadig større andeler av sin disponible inntekt på å bo.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har ansvar for boligpolitikken i regjeringen. Statsråden sier til NRK.no at det er grunn til å være bekymret over de høye boligprisene.

– Hvis vi ser tilbake på slutten av 80-tallet vet vi at det var ganske tøft for mange da vi fikk krakk i boligprisene. Det var gjeldskrise og mange som brente seg på boligmarkedet, sier Navarsete.

På slutten av 1980-tallet falt norske boligpriser reelt sett nesten 43 prosent justert for inflasjon i løpet av fem år.

LES OGSÅ: Slik har norske boligpriser utviklet seg gjennom de siste 200 årene

Med unntak av kraftig prisfall under første verdenskrig, er prisfallet fra slutten av 1980-tallet det kraftigste i norsk historie.

Siden har boligverdiene i Norge blitt mer enn tredoblet, til tross for et tilbakeslag under finanskrisen fra 2007-2009.

LES OGSÅ: 4 ganger mer verd på 129 år

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Før musepekeren over grafen for å se utviklingen i reelle boligpriser de siste 200 år.

– Mye som kan bygges på ferdigregulerte tomter.

Mange eksperter peker på manglende boligbygging som en av forklaringene på at boligprisene i de store byregionene har gått fullstendig av skaftet.

Men Navarsete avviser at hun og regjeringen har sovet i timen.

– Vi har en jobb å gjøre i forhold til å legge til rette for gode og smidige prosesser, få frem reguleringsplaner og byggeløyver. Men det er private som bygger ut. I Oslo er det regulert 22.000 boenheter til bolig som fortsatt ikke er bygget, sier Navarsete.

Problemet er at mye av tomtearealet som allerede er regulert ikke er så attraktivt for utbyggerne, som gjerne vil tjene mest mulig. Utbyggerne på østlandet vil helst bygge i Oslo Vest og i Bærum, der det er mer penger å tjene.

– Ikke nødvendig å ta matjorda

Ikke overraskende avviser Navarsete fullstendig å svekke jordvernet, slik at det kan bli lettere å bygge på dyrket mark. Det har Høyre tatt til orde for.

LES OGSÅ: Bærum Høyre kan knuse Ernas boligdrøm

– Det å bygge på jordbruksareal er en litt lettvint populistisk sommer-løsning. Hvis man ser på Norge i fugleperspektiv, er det rikelig med areal. Det er ikke nødvendig å ta det arealet som skal gi oss mat, sier SP-statsråden.

Hun sier at regjeringen blant annet jobber med å gjøre plan- og byggesaksprosessene enklere og raskere.

Navarsete mener også at det bør vurderes å ta finansieringen av Inter City-triangelet ut av statsbudsjettene for å få fart på utbyggingen av jernbanenettet rundt hovedstaden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger