NRK Meny
Normal

– Frykter et svekket arktisk forskningssamfunn

Tidligere forskningstopper tar kraftig til motmæle mot regjeringens forslag til endringer i måten virksomheten i Ny-Ålesund på Svalbard organiseres på.

Ny-Ålesund på Svalbard

Ny-Ålesund på Svalbard er et senter for internasjonal klimaforskning.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Jeg frykter en svekkelse av Ny-Ålesund som senter for internasjonal klimaforskning, sier Knut M. Ore, tidligere styreleder i Kings Bay AS.

Det statlige selskapet Kings Bay AS har i dag ansvar for driften av forskningssamfunnet på 79 grader nord. Selskapet fungerer som en nøytral tilrettelegger for de ulike forskningsmiljøene og ivaretar behovene til norske og utenlandske aktører.

I Svalbardmeldingen, som ble lagt fram 11. mai, forslår regjeringen å omorganisere virksomheten. Kings Bay overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet, som overtar ansvaret for drift og daglig koordinering i Ny-Ålesund.

Forskningsrådet skal lage en overordnet forskningsstrategi, mens Norsk Polarinstitutt skal samordne oppfølgningen av denne strategien.

Forskingsstasjon på Svalbard

Tyskerne etablerte seg med egen forskingsstasjon i Ny-Ålesund i 1991, Frankrike kom 10 år senere. Siden 2003 har de hatt felles stasjon her. Store mengder måleutstyr er plassert på taket. De forsker først og fremst på atmosfæren og på livet i Kongsfjorden.

Foto: Eivind Molde / NRK

Frykter rolleblanding

Knut M. Ore har elleve år bak seg som styreleder for Kings Bay. Oddvar Midtkandal var direktør i seks år. Begge reagerer kraftig på at en av aktørene i Ny-Ålesund, Norsk Polarinstitutt, skal ha en koordinerende rolle.

– Norsk Polarinstitutt har en rolle som regjeringens rådgivende fagorgan, og en som forskningsinstitusjon. Dette er prinsipielt betenkelig. Det er nå meningen at de skal prioritere egne og internasjonale prosjekter – samtidig som de selv er en aktør, sier Ore.

Han mener det derfor kan stilles spørsmål ved om rådene Polarinstituttet kommer med som fagorgan, fortsatt blir uavhengige, eller om de blir preget av Polarinstituttets egeninteresser.

Midtkandal deler bekymringen.

– Jeg er redd at Norsk Polarinstitutt får en altfor dominerende rolle, både på det administrative og vitenskapelige, sier han. Jeg tror også andre stasjoner kan reagere på at en sideordnet forskningsinstitusjon skal være med på å bestemme hva de skal drive med.

– Vingeklipping

Ore og Midtkandal tror det blir krevende for Kings Bay og Norsk Polarinstitutt å dele på oppgavene i Ny-Ålesund.

Midtkandal kaller forslaget en vingeklipping av Kings Bay.

Ban Ki-moon på Svalbard

Daværende direktør i Kings Bay AS, Oddvar Midtkandal (t.h.), sammen med bl.a. FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som besøkte Ny-Ålesund i 2009.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Jeg frykter rot og uryddighet, og at den norske vertskapsrollen ikke blir like godt ivaretatt som i dag.

– Men er ikke Polarinstituttet i stand til å skille mellom rollene?

– Jeg håper det, men det blir utfordrende. Her må de holde tungen rett i munnen, sier Midtkandal.

Både Ore og Midtkandal ønsker en konsekvensutredning av saken.

Se i sammenheng

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet sier endringene gjøres for å se forskningsstrategien og utviklingen av infrastruktur i Ny-Ålesund bedre i sammenheng.

– Norsk Polarinstitutt skal implementere og følge opp forskningsstrategien og være et tydelig norsk vertskap i kraft av sin faglige tyngde og legitimitet internasjonalt. Kings Bay AS skal stå for driften av forskningssamfunnet i Ny-Ålesund, sier Lunde.

– Det er først når forskningsstrategien er på plass, vi kan si noe om tilpasninger og endringer i drift og daglig koordinering i Ny-Ålesund i framtiden.

Isbreane ved Kongsfjorden

Isbreene ved Kongsfjorden er et vakkert syn. Forskerne følger nøye med på hvordan de endrer seg.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Må bli åpen prosess

Styreleder i Kings Bay AS, Unni Steinsmo, kommenterer regjeringes forslag slik:

– Det er eiers plikt og rett å ta beslutninger som gjelder selskapets drift og organisering. Jeg tar forslaget i Svalbardmeldingen til etteretning og ønsker å bidra til den omstillingen som regjeringen foreslår.

– Det som foreløpig er uklart, er hvordan selve driften av forskningsbyen Ny-Ålesund er tenkt organisert. Kings Bay skal fortsatt eksistere som et statlig selskap, men det er viktig at roller og ansvarsfordeling mellom Kings Bay og Norsk Polarinstitutt blir tydeliggjort. Det er også viktig at det blir en åpen og god prosess rundt dette, og at prosessen kommer raskt i gang, sier Steinsmo.

Hun hilser velkommen at Forskningsrådet skal utarbeide en helhetlig forskningsstrategi for Ny-Ålesund. Det gjør også de tidligere Kings Bay-lederne Knut M. Ore og Oddvar Midtkandal.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger