Hopp til innhold

– En gang var dette samfunnets hjerte

Den har vært med på å bringe nyheten om både nordpolferder og alvorlige gruveulykker til omverdenen. Nå har verdens nordligste telegraf blitt restaurert til gammel prakt.

Telegrafen i Ny-Ålesund åpnes

Folksomt utenfor den gamle Telegrafstasjonen i Ny-Ålesund like før åpning. Fra venstre: Kings Bay-direktør Ole Øiseth, Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas og seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Susan Barr.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Det er en liten og beskjeden bygning, og man kan ikke helt forestille seg at dette var hjertet som banket i samfunnet den gangen, sier Susan Barr, seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

I dag fikk hun æren av å klippe snoren som gjenåpner telegrafbygningen i Ny-Ålesund, som har fått en skikkelig ansiktsløftning.

Det vesle, blå trebygget som ligger midt i sentrum av forskerbyen på 79 grader nord har spilt en viktig rolle i byens historie.

Eneste kommunikasjon med fastlandet

Telegrafstasjonen i Ny-Ålesund ble bygget i 1918. Gjennom lange vintre der isen hindret båtbesøk, var telegrafene i Ny-Ålesund og de andre bosettingene på Svalbard befolkningens eneste kontakt med verden.

Se bilder fra telegrafens historie:

Kullgruvedriften i Kongsfjorden startet i 1916, ti år etter at gruvedriften startet i Longyearbyen. Gruvedriften i Ny-Ålesund ble stanset i 1929, men ble startet opp igjen etter andre verdenskrig.

Varslet tragedien i gruven

På begynnelsen av 60-tallet jobbet i overkant av 150 mennesker i gruvene i Kings Bay. I tillegg bodde det både koner og et tjuetalls barn i den vesle byen.

Det var telegrafisten som blant annet brakte nyheten om ulykker som skjedde i gruvene i Ny-Ålesund. Da 21 mann mistet livet i den store gruveulykken i 1962, startet telegrammet til fastlandet slik:

«Isfjord radio. Isfjord Radio. Ny-Ålesund Radio kaller. Jeg har en ilmelding til Norge. Gruveeksplosjon den 5/11 kl 22.45 i beltesjakt vest krevde 18 muligens 20 menneskeliv STOP årsaken til eksplosjonen ukjent STOP»

Etter gruveulykken i 1962 ble kullgruvedriften i Ny-Ålesund avsluttet. Da hadde 54 mann mistet livet i gruveulykker i byen på under 20 år. Byen er i dag hjem til et internasjonalt forskermiljø.

telegram Ny-Ålesund

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas får hjelp av Susan Barr til å sende et telegram fra Ny-Ålesund til statsminister Erna Solberg.

Foto: Eivind Molde / NRK

Base for nordpolekspedisjoner

Ny-Ålesund var hovedbasen for flere ekspedisjoner mot Nordpolen på 1920-tallet, blant dem Amundsen og Nobiles luftskipsferd mot Nordpolen i 1926. At byen hadde telegrafsamband med omverdenen var en viktig grunn til at ekspedisjonene startet her.

Telegrafstasjonene på Svalbard spilte også, ifølge Telenor, en viktig rolle i å gjøre Svalbard «norsk». Det at det var opprettet en norsk telegrafsender på Svalbard allerede i 1911 var en av hovedgrunnene til at Svalbard kom under norsk herredømme gjennom Svalbardtraktaten fra 1924.

Telegrafstasjonen er ikke det første bygget som har vært gjenstand for en omfattende restaurering den siste tiden.

For tre år siden ble den såkalte «Amundsen-villaen» gjenåpnet. Her har blant annet veggmalerier fra tiden Amundsen brukte villaen i forbindelse med sine nordpolferder blitt avdekket.

gammelt telegrafiutstyr

Det originale utstyret er hentet tilbake til Telegrafstasjonen i Ny-Ålesund. Arkitekt Stein Domaas ved Telemuseet har vært ansvarlig for utstillingen på den nyrestaurerte stasjonen.

Foto: Eivind Molde / NRK

Gjenoppstår som på 60-tallet

– Vi har hentet opp det samme utstyret som stod her da stasjonen ble pakket sammen midt på 60-tallet. Utstyret ble lagt i konteinere og skipet ned til Telemuseets lager i Fetsund. Det er viktig å kunne vise fram denne viktige delen av historien både til de som bor her og til besøkende, sier Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

telegram fra ny-ålesund

Ordlyden i telegrammet til statsministeren.

Foto: Eivind Molde / NRK

Dermed kan besøkende på telegrafen både se det gamle telegrafutstyret og sende et moderne telegram via internett. Dette benyttet blant annet Baksaas seg av, og sendte en hilsen til Erna Solberg.

– Jeg er kjempefornøyd med hvordan dette er blitt. Til og med fargene er originale slik de var tidlig på 60-tallet, sier Barr

Også Kings Bay-direktør Ole Øiseth var stolt over å kunne åpne telegrafbygget for besøkende i Ny-Ålesund igjen.

– Amundsen-villaen stod ferdig restaurert for tre år siden. Nå er Telegrafen restaurert. Begge bygningene har spilt en viktig rolle opp gjennom årene. Når det gjelder Telegrafen, så var jo det selve livsnerven i samfunnet her. I dag framstår begge disse bygningene som viktige signalbygg i Ny-Ålesund, sier han.