– Regjeringen skjuler Svalbard-utfordringer

Svalbardmeldingen er en forsømmelse, mener forfatter Per Arne Totland. Han etterlyser en åpen håndtering av de store og krevende spørsmålene.

Longyearbyen på Svalbard

– Norge står alene mot resten av verden i store deler av Svalbardpolitikken, mener forfatter.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stortingsmeldingen om Svalbard ble onsdag lagt fram i Longyearbyen av statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp).

Forfatter og Svalbardkjenner Per Arne Totland er skuffet over at regjeringen ikke benyttet anledningen til å drøfte «den sårbare situasjonen Svalbard er i, i et internasjonalt perspektiv.»

«Norges svakeste punkt»

– Norge står alene mot resten av verden i store deler av Svalbardpolitikken. I en tid der verdens oppmerksomhet er rettet mot Arktis og den geopolitiske situasjonen i området er vanskeligere, så synes jeg det er en unnlatelsessynd å ikke gå inn i de virkelig krevende spørsmålene, sier Totland til NRK.

Per Arne Totland

Forfatter Per Arne Totland etterlyser en langt mer åpen Svalbardpolitikk.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Han mener Norge skjuler utfordringene og sitter stille i båten for ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet, men at dette ikke lenger er en ansvarlig politikk.

– Det å ha en åpen diskusjon om Svalbardpolitikken og etablere en nasjonal beredskap for å forsvare våre interesser, er viktigere enn noen gang.

Han mener blant annet at Svalbard kan bli brukt som en brekkstang mellom Russland og Vesten fordi området, i hans øyne, er «Norges svakeste punkt».

– Nålestikk

– Gjennom historien har Russland gitt Norge gjentatte nålestikk på Svalbard og nå er det et regime i Russland som driver aktiv hybrid-krigføring og propagandakrigføring mot Vesten. Når viktige deler av Svalbardpolitikken feies under teppet her hjemme så er det desto lettere for andre land å utføre destabiliseringsoperasjoner mot Norge, sier han.

Forfatterens bok «Kaldfront -konfliktområdet Svalbard gjennom 100 år», som kommer på sensommeren, omhandler Norges Svalbardpolitikk.

– I en situasjon med økende internasjonal interesse for Arktis fremstår det ikke spesielt vanskelig å reise en internasjonal opinion mot den norske Svalbardpolitikken.

Forfatteren forstår at mange vurderinger og strategier fremdeles hører til bak lukkede dører, men at myndighetene må ta mer av den vanskelige diskusjonen om Svalbard i det offentlige rom.

– Mulig internasjonal konflikt

Han tror ikke at Norge vil bli utfordret på suvereniteten over landområdene, men svært mange ønsker adgang til rikdommene på havbunnen i arktiske farvann. Mens Norge definerer at Svalbardtraktaten ikke gjelder fiskevernsonen og kontinentalsokkelen, mener resten av verden det motsatte, forklarer Totland.

– Vi ser at presset mot Norge er økende. Dersom Norges syn blir utfordret, ligger det en mulig stor internasjonal konflikt der, og sannsynligheten med det har økt når hele verden ser mot Arktis.

Både Utenriksdepartementet og Justisdepartementet har blitt forelagt Totlands synspunkt og svarer følgende:

– Det er viktig for regjeringen å understreke at de overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast. Svalbardpolitikken har vært preget av langsiktighet og kontinuitet og det er viktig for denne regjeringen å bekrefte at dette ligger til grunn også for den videre forvaltningen av øygruppen, sier statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP) til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger