– En trussel mot eldres helse

Regjeringens helsereform er en trussel mot eldres helse, mener professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller.

Samhandlingsreform - case

En geriatri-professor kommer med sterke advarsler mot den nye samhandllingsreformen.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Han mener at den nye samhandlings-reformen regjerigingen nylig la fram, vil føre til at terskelen for å komme på sykehus blir høyere.

Dermed vil mange ikke få den behandlingen de trenger, mener han.

Advarte mot tiltakene

- Samhandlingsreformen bygger på sviktende faglig grunnlag, og den kan føre til at de eldre havner bakerst i sykehuskøen, sier Bruun Wyller.

Wyller satt selv i et eksperutvalg som advarte mot flere av tiltakene i den nye samhandlinsreformen.

- Jeg synes det er skremmende når man baserer en så svær reform på argumenter som ikke er faglig holdbare, og som er tilbakevist som ikke faglig holdbare av en ekspertgruppe departementet selv har satt ned, sier Torgeir Bruun Wyller.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Hovedbudskapet i den nye reformen er større ansvar til kommunene. Målet er at de som trenger hjelp på sykehus skal få det, men de som kan få bedre hjelp i nærheten av hjemmet sitt, skal få det og slippe sykehusinnleggelse.

LES OGSÅ: Stoltenberg forsvarte sykehus-endringer

LES OGSÅ: Kommunene mangler helsepenger

Tett samarbeid

Reformen fordrer et tett samarbeid mellom kommuner og sykehus, slik at pasientene kan skrives ut tidligere ved at kommunene tar ansvaret for utskrivningsklare pasienter.

For at kommunene skal klare dette overfører helseforetakene fem milliarder kroner til kommunene til utbygging av akuttplasser ute i distriktene.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener på sin side at det ikke er noen fare for at folk ikke vil få behandling på sykehus fordi det blir for dyrt for kommunene.

- Det er fortsatt legene som skal avgjøre dette, akkurat som i dag. Rådmannen eller økonomisjefen i kommunen har ingenting de skulle ha sagt, sa Strøm-Erichsen la hun presenterte reformen sist fredag.

LES OGSÅ: – Vet ikke hvilke oppgaver vi får

LES OGSÅ: Demonstrerte mot føde-nedlegging

Torgeir Bruun Wyller (51) er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Geriatrisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus. Han har også vært medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger