Hopp til innhold

Stoltenberg forsvarte sykehus-endringer

Partileder og statsminister Jens Stoltenberg brukte landsmøtetalen til helse og omsorg, og forsvarte også endringene i fødetilbudet ved flere lokalsykehus.

Video Stoltenbergs tale fra Arbeiderpartiets landsmøte 2011

Statsminister og partileder Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets landsmøte på Folkets Hus i Oslo.

Etter et kort sveip innom internasjonale spørsmål, gikk statsministeren over på norsk politikk.

Talen handlet mye om helsevesenet og eldreomsorgen.

Statsministeren fastslo at Soria Moria-erklæringens formulering om at ingen lokalsykehus skal legges ned, fortsatt gjelder. Han gikk dermed rett inn i sykehusstriden fra de siste månedene.

– Det at ingen lokalsykehus skal legges ned, betyr ikke at alt skal være som i dag, sa Stoltenberg, og forsvarte dermed regjeringens endringer.

Skrøt av SV og Sp

Video Liv Signe Navarsete blir sint

Sp-leder Liv Signe Navarsete fikk kjeft i Nordfordeid etter omleggingen som fører til at fødeavdelingen ved lokalsykehuset legges ned.

Foto: Nyhetsspiller

Regjeringsparnerne SV og Senterpartiet har gått imot endringene, som blant annet innebærer at fødetilbudet ved noen sykehus endres.

Stoltenberg benyttet landsmøtetalen til å skryte av forholdet til SV og Sp.

– Regjeringen er blitt den lengstsittende flerpartiregjeringen i norgeshistorien. Det sier mye om vår evne til å finne gode løsninger. Jeg vil takke SV og Sp for det gode samarbeidet, sa statsministeren.

Han skrøt av regjeringens resultater, blant annet flere årsverk i helse- og omsorgssektoren, utjevning av økonomiske forskjeller, skattepolitikken og full barnehagedekning.

Behov for endringer

Behovet for endringer i helsevesenet er drevet frem av tre store utviklingstrekk, ifølge statsministeren: Bedre behandlingsmetoder, folks lengre levealder og i tillegg færre sykdommer folk dør av, men i stedet lever med.

Det vil bli behov for både sterk spesialisering og sterk desentralisering i årene som kommer, sa partilederen.

Det betyr at funksjoner kan flyttes for å skape sterke fagmiljøer, men også at kommunene blir sentrale i å løse helseutfordringene.

Mer til demente

Partileder og statsminister Jens Stoltenberg på Aps landsmøte

– Neste år vil vi bevilge penger slik at 5.000 demente kan få et dagtilbud, lovet statsminister Jens Stoltenberg.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Tre nye dokumenter i forbindelse med prestisjeprosjektet Samhandlingsreformen legges frem for Stortinget i morgen, varslet statsministeren.

Kommunene skal få mer ansvar for helsetilbudet.

– Derfor foreslår vi i morgen at fem milliarder helsekroner flyttes fra staten til kommunene, sa Stoltenberg.

Det kommer øremerkede midler til demente i kommunene.

– Neste år vil vi bevilge penger slik at 5.000 demente kan få et dagtilbud. I årene som kommer vil vi trappe opp frem mot en lovfesting av en slik rett, sa Stoltenberg.

Nye tiltak

Det skal bli mer lønnsomt for kommunene å jobbe med forebygging enn i dag. Kommunene skal også sørge for et døgntilbud, og blir pålagt å samarbeide mer med sykehusene.

Statsministen lover bedre målinger av kvalitet i helsevesenet.

Samtidig skal styringen av helseforetakene bli mer lokalt forankret.

– Alt dette viser at vi skritt for skritt, dag for dag, forandrer og forbedrer det norske velferdssamfunnet, sa Stoltenberg.

Ros til norske styrker

Statsministeren hyllet de folkelige opprørene i Nord-Afrika, og understreket at Norge støtter disse.

Den økonomiske støtten til humanitær hjelp i Libya skal økes med 30 millioner kroner.

Stoltenberg roste også norske styrker i internasjonale oppdrag:

– Vi er stolte av jobben de gjør, og vi takker dem for jobben de gjør for verdenssamfunnet, sa statsministeren.

– Nøye planlagt

Magnus Takvam

– Ap har ryddet plass til å komme ut med egne ting, for å sette dagsorden selv. Det er nøye planlagt, tror NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

At Stoltenberg brukte så mye tid på helse og omsorg i talen, gjenspeiler at både Ap-medlemmer og andre er utålmodig og misfornøyd med mye i Helse-Norge, ifølge NRKs politiske kommentator Anders Takvam.

– Det gjelder både i debatten om lokalsykehus og rundt styring av helseforetakene, og det forsøke han å adressere, sier Takvam.

Statsministeren hadde med seg penger til ulike formål, men det var få store konflikspørsmål å spore i talen. Flere store saker er avgjort før selve landsmøtet.

– Ap har ryddet plass til å komme ut med egne ting, for å sette dagsorden selv. Det er nøye planlagt, tror Takvam.

Stridsspørsmålene kan likevel dukke opp i løpet av landsmøtet.

– De kommer nok i andre taler, og i debatten etter hvert, legger han til.

AKTUELT NÅ