Hopp til innhold

– Dataspilling gjør unge bedre i engelsk

Ungdom som spiller mye online dataspill blir bedre i engelsk enn andre, bekrefter ny forskning. Og noen av dem scorer langt bedre i engelsk enn de gjør i norsk.

Brage Sekse Aarset

Brage Sekse Aarset har spilt mye dataspill og mener han har blitt bedre i engelsk.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

21 år gamle Brage Sekse Aarset har spilte mye dataspill i oppveksten. Han er enig i at det har gjort ham bedre i engelsk:

– Jeg spilte en del strategispill der jeg var nødt til å forstå mye engelsk for å gjøre det bra i spillet. Og da jeg begynte med online-spill måtte jeg jo kommunisere med andre, så da ble engelsken enda viktigere, sier han

Bedre ordforråd og karakterer

Barn og unge som spiller mye dataspill på engelsk får bedre ordforråd enn andre, både muntlig og skriftlig. Det viser blant annet en undersøkelse av svenske niendeklassinger fra Universitetet i Karlstad. De som spiller mye får også i gjennomsnitt bedre engelskkarakterer på skolen enn andre.

De fleste skoleelever i videregående skole scorer relativt jevnt på leseprøver i norsk og engelsk. Men en sammenligning av leseferdighet og tekstforståelse hos rundt 10.000 elever på vg1 på skoler over hele Norge , viser at 460 elever, eller nesten fem prosent, gjør det svært dårlig, på en test i norsk, samtidig som de scorer meget bra, på testen i engelsk.

Lisbeth M. Brevik

Lisbeth M. Brevik har forsket på engelskkunnskaper hos ungdom i videregående skole.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

– Dette er elever som har norsk som sitt førstespråk, og denne forskjellen er oppsiktsvekkende, sier førsteamanuensis i engelskdidaktikk, Lisbeth M. Brevik ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO, som står bak undersøkelsen.

Mye engelsk på fritida

For å finne årsaken intervjuet hun fem elever som hadde scoret svært bra på engelskprøven og samtidig scoret svært dårlig i norsk lesing.

– Da kom det fram at de stort sett bruker mer enn tre timer hver dag på online dataspill, der de både snakker og skriver engelsk via chatfunksjonen og leser engelske instruksjoner. I tillegg ser de mye på engelskspråklige TV-serier og filmer, lytter til engelskspråklig musikk og leser nyheter på engelsk daglig.

– Elevene har rett og slett i stor grad valgt seg engelsk som sitt fritids- og hverdagsspråk, sier Brevik.

Skille mellom skole og fritid

Samtidig skiller disse elevene skarpt mellom skole og fritid, og sier at de er ikke spesielt aktive i engelsktimene på skolen. Brevik mener resultatene bør få følger for måten vi underviser på.

– Vi bør i større grad bruke elevenes fritidsinteresser inn i undervisningen, som for eksempel spill, slik at de blir mer motivert for å lære, sier hun.

Brage Sekse Aarset (21), som i dag er aktiv i organisasjonen Hyperion, en organisasjon for foreninger som arrangerer datatreff, mener det er mye å lære av dataspill.

– Det er jo ikke bare språkkunnskaper, men også kommunikasjon og sosiale evner, i tillegg til blant annet historie, mener han.

AKTUELT NÅ