Mer populært å bruke dataspill i undervisninga

Senter for IKT i utdanninga blir stadig kontakta av lærere som vil bruke spill i klasserommet.

Minecraft computer game in the genre with elements of survival sandbox and open world for smartphone htc

Minecraft er et av spillene som stadig blir mer populær i undervisning på flere skoler i landet.

Foto: Colourbox

Vibeke Guttormsgaard

Vibeke Guttormsgaard, seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanninga, sier til NRK at stadig flere lærere ønsker å bruke spill i undervisninga.

Foto: Anita Arntzen

Steffen Karlsen er lærer på Brundalen skole i Trondheim og han forteller at de bruker dataspill i undervisninga.

I spillet Minecraft, som på mange måter kan minne om lego, laga Karlsen et stort, digitalt legobrett. Der fikk femteklassingene, som han underviser, bygge skolen sin i miniatyrform.

Stadig flere henvendelser

– De gikk rundt med målehjul, og de var på taket og flere steder, selvfølgelig med oppsyn, poengterer Karlsen.

Elevene er svært begeistra.

– Det er veldig artig. Vi tenker ikke på det som et fag, sier Ida, som er elev i 5. klasse.

På få år har mange lærere tatt dataspill inn i undervisninga. Tidligere var det ingen som hadde faglig ansvar for dette området, men i løpet av de siste årene har Senter for IKT i utdanninga jobbet en del med saken.

Senteret ligger under kunnskapsdepartementet, og fungerer som en rådgivende tjeneste for skoler som ønsker å bruke dataspill som et verktøy i ulike fag.

– Noen er skeptiske

Seniorrådgiver ved senteret, Vibeke Guttormsgaard, sier noen er skeptiske.

– Det er en del som bekymrer seg for at det blir for mye dataspill i hverdagen til barna. Noen bruker natta til slike aktiviteter, og det er et problem, men i skolesammenheng er det annerledes. Det er nok noe som er kommet for å bli i, men det tar litt tid å få dataspill i skolen "godkjent" av alle, sier hun til NRK.

Lærer Karlsen skjønner også at foreldre kan være skeptiske.

– Vi bruker dette som et verktøy. Det er viktig at spillet ikke blir en happening i timen, men noe elevene kan bruke for å reflektere, sier han.

Minecraft

I spillet Minecraft kan man bygge blant annet hus som dette. Femteklassingene ved Brundalen skole i Trondheim har også tatt i bruk dette i undervisninga.

Foto: Bojang