Hopp til innhold

– Mange vil stille spørsmål til om Aasrud kan fortsette

Sjefredaktør Arne Strand mener at Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud burde gått av.

Arne Strand

Arne Strand mener det har vært en ansvarspulverisering i regjeringen og at Rigmor Aasrud ikke var godt nok informert til å sørge for sikring av regjeringskvartalet.

Foto: NRK

Aasruds departement eier Statsbygg og regjeringsbygget og har derfor et ansvar for sikringen ved byggene.

I 2006 ble det fattet et vedtak i regjeringen som presiserte at Fornyings- og administrasjonsdepartementet hadde ansvaret for sikkerheten.

Men i forklaringen som Aasrud ga til 22. juli-kommisjonen, som ble offentliggjort i dag, kommer det fram at hun ikke var klar over dette ansvaret.

– Ansvarspulverisering

Sjefredaktør i Dagsavisen og politisk kommentator Arne Strand mener at Aasrud ikke var godt nok informert til å handle og at det var en ansvarspulverisering i regjeringen.

– Statsministerens kontor trodde det var Rigmor Aasrud som hadde ansvaret, Aasrud trodde det var justisdepartementets ansvar, og justisdepartementet trodde det var Aasrud. Denne ansvarspulveriseringen er selve nøkkelen i denne saken, sier Arne Strand til NRK.

– Det er veldig alvorlig at ikke Statsministerens kontor ikke klarer å koordinere mellom departementene og at ikke departementene klarer å finne ut av dette seg imellom. Det er noe av det mest alvorlige i hele Gjørv-kommisjonens rapport, sier Strand.

– Burde gått av

Rigmor Aasrud

Rigmor Aasrud var ikke klar over ansvaret sitt.

Foto: NRK

Strand drar opp tidligere justisminister Knut Storberget og sier at dersom ikke Storberget hadde gått av slik han gjorde, ville han ikke vært justisminister lenge etter kommisjonsrapporten.

Justisminister Grete Faremo, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor, og Knut Storberget mener alle at det var Aasruds ansvar å sikre tiltakene ved regjeringskvartalet.

– Det er ingen tvil om at mange kommer til å stille spørsmålet om Rigmor Aasrud kan fortsette etter dette. Vi hørte i kveld at hun sier at hun vil fortsette. Det blir opp til statsministeren å vurdere, sier Strand.

– Jeg mener hun burde gått av, men det vil Stoltenberg avgjøre på et senere tidspunkt. Så langt har statsministeren tillit til sin statsråd, sier Strand.

– Jeg hadde ansvaret

Rigmor Aasrud innrømmet torsdag kveld at hun ikke var klar over ansvaret sitt.

– Det står tre steder i referatet. Når vi lot oss intervjue av kommisjonen så gjorde vi det under straffansvar. Da var jeg opptatt av å si sannheten og hvordan jeg oppfattet saken. Når jeg blir spurt om det ble forelagt vedtak og dokumenter som jeg ikke hadde sett, mente jeg det var riktig å si at det hadde jeg ikke.

– Hvordan kan du ha unngått å se dette dokumentet?

– Dette var et dokument fra 2006 og det hadde ikke jeg kjennskap til. Men som jeg har sagt i intervjuet med kommisjonen og i referatet, jeg var ikke i tvil om at jeg hadde ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet. Jeg hadde ikke inngående kjennskap til sikkerhetsprosjektet som jeg hadde ansvaret for å følge opp, sier Aaserud.

– Vi hadde et budsjettansvar, men detaljene og det som lå til grunn for sikkerhetsprosjektet var jeg ikke informert om. Men jeg har altså ikke forsøkt å fraskrive meg ansvaret jeg har som statsråd og for det som skjedd etter 2009, sier Aaserud.

AKTUELT NÅ