Hopp til innhold

98 prosent av de smittede i Louise-utbruddet var fullvaksinert

Nær samtlige av de smittede på julebordet på DS Louise var fullvaksinert, viser utbruddsetterforskningen FHI har gjort i samarbeid med Oslo kommune.

Korona omikron

BERØMT: Julebordet på restauranten DS Louise 26. november har fått medieoppmerksomhet verden rundt

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Omikron har stor spredningsevne. Vaksine kan synes å virke noe mindre effektiv mot smitteoverføring enn ved delta-varianten, sier Elisabeth Henie Madslien som har ledet arbeidet ved FHI.

Halvparten fikk feber

I samarbeid med Oslo kommune har FHI spurt de 117 deltakerne på julebordet om hvilke symptomer de har opplevd i tiden etterpå. 111 av deltakerne har svart.

Til sammen er 65 deltakere bekreftet med omikron, og 15 sannsynlig smittet. En av deltakerne var i tillegg smittet med delta-varianten.

99 prosent av de smittede har rapportert om ett eller flere symptom, ifølge studien:

Symptomer fra Louise-utbruddet

Hoste

83 %

Rennende nese

78 %

Utmattethet

74 %

Sår hals

72 %

Hodepine

68 %

Muskelsmerter

58 %

Feber

54 %

Nysing

43 %

Redusert luktesans

12 %

Redusert appetitt

33 %

Tungpust

12 %

Redusert smakssans

23 %

Magesmerter

6 %

Noen av de nevnte symptomer

99 %

SYMPTOM: 99 prosent av de smittede fikk ett eller flere symptom

Elisabeth Madsen

Elisabeth Henie Madslien i FHI har ledet utbruddsetterforskningen i samarbeid med Oslo kommune.

Foto: FHI

– Nær sagt alle har fått en form for symptomer. Det er per definisjon milde symptomer, men for eksempel 50 prosent av tilfellene rapporterer om feber, så det er et funn, sier Madslien.

FHI understreker at det ikke er funnet tegn på alvorlig sykdom blant de som ble smittet på Louise i november. Men deltakerne på julebordet var i yngre aldersgrupper med lavere risiko for alvorlig sykdom.

Instituttet anser julebordet som en høyrisiko-setting for overføring av smitte, med tett kontakt over lengre tid innendørs.

Flere ikke-smittede vaksinert med Moderna

Studien viser også at en proporsjonalt større andel av de som ikke ble smittet var vaksinert med Moderna.

Blant de som hadde mottatt to doser med vaksine hadde 41/75 fått Pfizer og 17/75 hadde fått Moderna.

Tilsvarende tall blant gruppen som ikke ble smittet var 7/25 for Pfizer og 12/25 for Moderna.

– Vi ser at det er en høyere andel av de smittede som er vaksinert med Pfizer, sammenlignet med de som ikke er smittet, sier Madslien.

Hun understreker at tallene er for små og usikre til å trekke noen klare konklusjoner om vaksinenes effektivitet mot omikron-varianten.

– Ser du på andelene, så er det en viss forskjell. Men vi mener det er for tynt å trekke noen større konklusjoner av det nå.

FHI og Oslo kommune planlegger å følge opp de smittede med en ny spørreundersøkelse senere.

Fått stor oppmerksomhet

Utbruddet etter julebordet på Oslo-restauranten DS Louise 26. november er nå blant de tidligste og best dokumenterte massesmitte-hendelsene med omikron-varianten.

Folkehelseinstituttet har opplevd stor internasjonal interesse for resultatene fra utbruddsetterforskningen. De foreløpige funnene er i dag publisert i tidsskriftet Eurosurveillance.

AKTUELT NÅ