NRK Meny
Normal

400.000 ofre for tyveri, vold og skadeverk

Færre nordmenn blitt utsatt for tyveri, skadeverk og vold eller trusler om vold. Likevel opplevde hver tiende nordmenn over 16 år slike lovbrudd i løpet av 2015. Det tilsvarer 400.000 nordmenn, ifølge SSB.

politi pågripelse

MINDRE KRIMINALITET: For alle typer lovbrudd som ble kartlagt i Levekårsundersøkelsene i 2015 var det en reduksjon. Nedgangen var størst for tyveri, vold og trusler.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det går fram av Levekårsundersøkelsen som ble gjennomført i 2015. Her svarer 9,6 prosent av befolkningen i alderen 16 år og eldre at de har vært utsatt for vold, trusler, tyveri eller skadeverk. Antall ofre er mindre enn i alle tidligere levekårsundersøkelser.

For 25 år siden var andelen nesten dobbelt så høy; 17 prosent. I årene 2001–2007 sank den til 14–16 prosent, mens den var nede i 12 prosent 2012.

Nær halvering av tyveri på ti år

For alle typer lovbrudd som ble kartlagt i Levekårsundersøkelsene i 2012 og 2015 var det en nedgang. Nedgangen var størst for tyveri.

I årene fra 1990 til 2004 opplevde ti prosent av den voksne befolkningen tyveri. I 2015 var andelen nede i 5,7 prosent.

Det er klare sammenhenger mellom omfanget av tyverier og hvor tett folk bor. I spredtbygde strøk hadde under tre prosent erfaring med tyveri i 2015, mot 8,5 prosent i mer urbane strøk.

Menn står bak mer enn 80 prosent av alle tilfellene av vold og trusler

Levekårsundersøkelsen 2015
Laster Twitter-innhold

Betydelig mindre ungdomsvold

Levekårsundersøkelsen viser en betydelig nedgang i den anmeldte ungdomsvolden.

Mens andelen voldsutøvere under 25 år har sunket kraftig de siste årene, øker andelen av vold og trusler begått av gjerningspersoner over 45 år.

Unge menn har klart størst andel voldsofre med kroppsskade. Menn står bak mer enn 80 prosent av alle tilfellene av vold og trusler, samlet sett.

Kvinner og enslige mest utsatt

I 2015 hadde over 15 prosent av alle kvinner i alderen 16–24 år opplevd frykt for å bli utsatt for vold og trusler. Blant menn har drøyt to prosent opplevd dette.

De som utsettes for vold eller trusler blir relativt ofte utsatt for flere tilfeller av vold eller trusler. Enslige forsørgere skiller seg ut som en utsatt gruppe.

Desto yngre alder, desto større andel opplever situasjoner i sitt bomiljø hvor de er redde for vold og trusler.

– Veldig store mørketall

Daglig leder i Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo, er kritisk til Levekårsundersøkelsen.

Margit Lømo

Daglig leder i Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo

Foto: Anna Nærum / NRK

– Vi tror ikke på disse tallene. Vår opplevelse er tvert imot at det er en økning av trusler, vold og trakassering. Det er ikke sikkert at de som har vært utsatt for vold ønsker å fortelle det. Det kommer an på hvem som spør, mener Lømo.

Vi tror det er veldig store mørketall. Mange voldsofre melder aldri ifra, ofte fordi det er vanskelig å bevise

Daglig leder i Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo

Hun tror mye av volden er skjult og ikke kommer frem i statistikken.

Vi tror det er veldig store mørketall. Mange voldsofre melder aldri ifra, ofte fordi det er vanskelig å bevise. Dessuten er det mye psykisk vold, og i økende grad på sosiale medier, sier Lømo.

Oslo sentrum på kveldstid

UTELIVSVOLD: Vold mot menn utøves oftere på offentlige steder, på nattetid, i helgene og av en ruspåvirket person. Flere voldsepisoder mot menn begås av ukjent gjerningsperson.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger