Finnmarkinger er voldeligst av alle

Statistikk fra SSB viser at folk fra Finnmark er nesten dobbelt så voldelige som folk fra Oslo. De har de vært i over 60 år.

Karasjok
Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

- Finnmark har vært høyest på voldsstatistikken helt siden SSB begynte å registrere dette på 50-tallet. Fortsatt vet vi ikke hvorfor det er slik, men jeg jobber med å finne svaret, sier voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk til avisa Nordlys.

Tryggest og farligst

Det er ferske tall fra SSB om voldsofre som nå viser at Finnmark ligger øverst på listen. I fjor hadde fylket 7,8 voldsofre per tusen innbyggere, sammenlignet med et gjennomsnitt på 4,7 på landsbasis.

Ikke overraskende kommer Oslo på en sterk andreplass, med 6,1 voldsofre per tusen innbyggere. Tryggest er det i Sunnmøre, med 2,9.

Arktisk tendens?

I følge Bjørnebekk er det vanskelig å peke på hvorfor akkurat finnkmarkingene er de som utøver mest vold, selv om hun har sine tanker:

- Det er flere teorier og hypoteser om hva som kan ligge bak. Klima er et interessant spor. Mørketid kan gi depresjoner, som igjen kan føre til vold – både rettet mot seg selv og mot andre. Finnmark ligger jo også høyest på statistikken for selvdrap hos menn, påpeker hun til Nordlys.

Voldsforskeren forteller at selv om det er faglig uenighet om hvorfor tendensene er slik, kan man se at voldsstatistikken er høy også i andre arktiske områder.

- I USA er det mest vold i Alaska, og ikke i Texas som man skulle tro, og på Grønland er det mer vold enn i Danmark, sier hun.

Mørketid og alkohol

Finnmark har veldig lite vinningskriminalitet og ran, noe som er fobundet med vold.

- Men vi ser at Finnmark ligger noe høyere på slåssing blant ungdom og mobbing i skolen, og dette kan være forløpere til vold i voksen alder. Et noe høyere alkoholforbruk enn ellers i landet kan også være en bidragende årsak.

Anmelder alt av vold

Ved Øst-Finnmark Politidistrikt anmelder de alt de oppdager av vold, også av eget initiativ. Påtaleleder Laila Søndrol mener dette kan være et godt hjelpemiddel for å kjempe imot statistikken.

- Vi ser nå tendenser til at dette hjelper og at antall voldssaker flater ut og begynner å gå ned, særlig når det gjelder grov vold. Vi har også hatt et særlig fokus på familievold og vold i nære relasjoner, sier hun.

Det skal ha vært flest voldssaker per innbygger i Vardø, Vadsø og Karasjok.