Hopp til innhold

13 personer tiltalt for organisert kriminalitet i Lime-saken

Statsadvokaten har tiltalt tretten personer for å gjennom organisert kriminalitet ha bedrevet tvangsarbeid, menneskehandel og grov vinningskriminalitet. Statsadvokaten vurderer å be om inndragning av over 100 millioner angivelig svarte kroner.

Sivilkledd politi ved hovedkontoret til Lime i Oslo

Sivilkledd politi under aksjonen mot Lime-butikkene i fjor.

Foto: Simon Solheim / NRK

Statsadvokat Geir Evanger

Statsadvokat Geir Evanger forteller at påtalemyndigheten ser alvorlig på det man mener er grov utnyttelse av mennesker i en sårbar situasjon.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

September 2014 gjennomførte politiet og flere samarbeidende etater en storstilt aksjon på Østlandet, og pågrep 18 personer tilkoblet flere av de mange Lime-butikkene som hadde dukket opp i Oslo og omegn. Først nå foreligger den endelige tiltalen etter den omfattende politietterforskningen.

Det er en særdeles omfattende tiltale på over 50 sider som er tatt ut av statsadvokat Geir Evanger. Totalt 13 personer er tiltalt etter straffelovens paragraf 60 a, også kjent som «mafiaparagrafen».

Vi ser på dette som en svært alvorlig sak, og det er en samfunnsfiendtlig type kriminalitet. Det gjelder utnyttelse av mennesker, men det utfordrer også trygdesystemet, innvandringsreglene og tilliten til næringslivet, sier Evanger til NRK.

– 10 personer utnyttet over lang tid

I tiltalen heter det at de 13 som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe «ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd» utnyttet personer til tvangsarbeid eller tvangstjenester, eller «forledet noen til å la seg bruke til dette formål(...)». «Overtredelsen er grov som følge av at handlingen ga betydelig utbytte.»

Denne posten, som altså gjelder grov organisert menneskehandel, trekkes fram av statsadvokaten som den mest alvorlige.

– Det er 10 personer som, slik vi ser det, har blitt utnyttet over lang, lang tid. Vi mener de har kommet fra Pakistan til Norge, og begynt å jobbe i de ulike butikkene. Vi mener de stort sett har jobbet i butikkenes åpningstider, i 14 timer, og at de da ikke har mottatt lønn, og til og med har opparbeidet seg gjeld til flere av de involverte i sakene.

Jobbet 58 timer overtid i uka

Fire av de 13 tiltalte er også tiltalt for omfattende brudd på Arbeidsmiljøloven. Det heter blant annet at innehaveren av Lime-butikkene fikk et titalls arbeidstakere til å jobbe langt over lovens begrensninger, uten å få overtidsbetalt.

Seks av arbeidstakerne skal ha jobbet rundt 98 timer i løpet av sju dager. Dette utgjorde 58 timer overtidsarbeid per uke, 232 timer overtid per måned og 3016 timer på et år.

I tiltalen heter det at omstendighetene var særdeles skjerpende, fordi en særlig har vektlagt at «overtredelsen kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse».

Razzia lime

Her går politiet til aksjon mot en Lime-butikk på Tøyen i Oslo i september i fjor. De omfattende razziaene mot leiligheter og butikker med tilknytning til Lime-komplekset pågikk i flere dager.

Inndragning av 100 millioner

Den svært omfattende tiltalen omfatter totalt 34 brudd på Straffeloven, Arbeidsmiljøloven, Utlendingsloven og Ligningsloven. Et av punktene, som gjelder flere av de tiltalte, går på at disse «som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe» lurte en rekke bank – og finansinstitusjoner til å urettmessig utbetale lån og innvilge kreditter for flere titalls millioner kroner.

NRK kunne mandag morgen fortelle at NAV mener bakmennene i den omfattende saken også har fått ansatte sykmeldt, samtidig som de har jobbet videre i butikkene. Dermed skal millioner av NAV-kroner ha gått rett inn i et kriminelt system.

I tiltalen kommer det fram at statsadvokat Geir Evanger vurderer å be om inndragning av hele 103.655.359 kroner fra åtte av de tiltalte. Et siktet brødrepar på 36 og 37 år, sistnevnte sammen med kona, risikerer i rettssaken å måtte svare for henholdsvis 25 og 42 millioner i påstått svarte penger.

Brødre nekter straffskyld

John Christian Elden forsvarer den hovedtiltalte 36-åringen som var daglig leder og eier av Lime Minipris. Elden mener det har vært en massiv forhåndsdømming fra alle ledd i politiet i saken, fordi man prøver å forsvare «en ressursbruk uten sidestykke».

John Christian Elden

Advokat John Christian Elden advarer statsadvokaten mot å «selge skinnet før bjørnen er skutt».

Foto: Stig Karlo Helstrøm

– Vi noterer at lagmannsretten ved sist fengsling var delt og at en av dommerne pekte på at politiet bevis var så svake at han ville løslate fra varetekt. Vi avstår fra å kommentere bevisbildet før saken, men tror politiet bør være forsiktige med å selge skinnet før bjørnen er skutt, sier Elden.

Advokat Arild Holden representerer broren til den hovedsiktede (37), og hevder at det for brorens del ikke er avdekket noen form for økonomisk utnyttelse. Holden peker på at broren har drevet en separat virksomhet med åtte butikker.

Arild Holden

Advokat Arild Holden forsvarer broren til den hovedsiktede 36-åringen.

Foto: Olav Døvik / NRK

– Her var det i fjor over 30 legalt ansatte med papirene i orden. Kun to av de fornærmede i siktelsen har arbeidet i hans butikker for en kortere periode. Til disse to fremgår at det er utbetalt full og avtalt lønn fra hans virksomhet, og uten at pengene på noen måte har havnet i hans bukselomme, sier Holden.

– Forhandlet innkjøpsavtaler

I tillegg til brødrene går navnet til en tidligere bedrageridømt eks-psykiater igjen i tiltalen. Victoria Holmen, som representerer 48-åringen, mener politiet til nå ikke har formulert hva han skal ha gjort som er ulovlig.

Victoria Holmen

Victoria Holmen forsvarer en 48 år gammel tidligere bedrageridømt psykiater som nekter straffskyld.

Foto: NRK / NRK

Holmen forklarer at hennes klient har hjulpet med å etablere et kjedekontor i forbindelse med butikkenes uttreden fra Joker-kjeden.

– Min klients oppgave har først og fremst vært å forhandle med leverandører for å oppnå gunstige innkjøpsavtaler for butikkene. Han har ikke vært involvert i butikkdriften og har ikke hatt noe med rekrutteringen av de ansatte å gjøre. Han kjenner ikke til de fornærmede og de fornærmede kjenner ikke til ham, sier Holmen til NRK.

Også de to brødrenes foreldre og andre i nære relasjoner er blant de tiltalte, i likhet med en norsk-pakistansk advokat. Sjødin, som representerer advokaten, sier hans klient ikke har vært involvert i noe av det politiet hevder.

– Han var ikke involvert i drift eller beslutninger som gjaldt virksomheten. Han har vært engasjert i hovedsak for å bistå i noen utlendingssaker og har ytt bistand der, sier Sjødin.

Utelukker ikke flere pågripelser

NRK har vært i kontakt med advokatene til resten av de ni som er tiltalt i saken. Seks av de tiltalte nekter straffskyld, de øvrige har ikke tatt stilling til dette eller besvart NRKs henvendelser.

Statsadvokat Geir Evanger utelukker på sin side at flere kan bli tiltalt i den svært omfattende saken, og understreker at etterforskningen fortsetter.

– Vi har flere navn på blokka vi må se nærmere på. Det er veldig mange på tiltalebenken, og vi ser at det er flere som nok også kunne ha vært tiltalt. Etterforskningen vil fortsette parallelt med rettssaken.

Lime, Tøyen

Politirazzia på en Lime-butikk på Tøyen i fjor. – Butikkene står helt sentralt i saken. Vi mener det er flere personer som har utført tvangsarbeid i butikkene, man har brukt disse i forbindelse med trygdebedragerier, og en god del andre forhold som knytter seg de fornærmede i saken, sier statsadvokat Geir Evanger.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger