Hopp til innhold

- NAV har ført Stortinget bak lyset

- NAV er fullstendig uten kontroll og har ført både statsråden og Stortinget bak lyset, sier opposisjonspolitikere.

Dagfinn Høybråten (Krf) og Robert Eriksson (Frp)
Foto: Fotomontasje / Scanpix

Nrk.no kunne i dag fortelle at NAV i år må betale 100 millioner kroner ekstra til Statens Pensjonskasse.

Men til tross for at NAV-ledelsen har visst dette i flere måneder, har de unnlatt å varsle Arbeids- og inkluderingsdepartementet før inntil nylig.

Les: NAV må betale 100 millioner

- Dette er alvorlig

- Dette er alvorlig. NAV har ført både Stortinget og statsråden bak lyset. Det er ikke småpenger det er snakk om her, sier sosialpolitisk talsmann i Frp, Robert Eriksson, til Nrk.no.

- NAV-ledelsen har hatt rikelig med anledninger til å informere om dette og si at de trenger mer penger. Jeg er kjempeskuffet over at NAV har tilbakeholdt informasjon og tydeligvis ikke brukt pengene Stortinget har bevilget, til det formålet pengene var tiltenkt.

Dagfinn Høybråten

KrF-leder Dagfinn Høybråten.

Foto: Gard Brox Jensen, NRK

- Dette er et brudd på etatens informasjonsplikt til departementet, og det påvirker informasjonen Stortinget får, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.

Også André Skjelstad (V), medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er sjokkert over opplysningene.

Dette er svært graverende. Ting er ikke under kontroll i NAV.

André Skjelstad (V) om NAV

Han mener det nå er på tide at arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen griper inn.

- Vi vil ta dette opp med statsråden og forlanger at han rydder opp i NAV. Dette må statsråden ta ansvar for, sier Skjelstad.

Overrasket

Martin Engeset

Martin Engeset, sosialpolitisk talsmann i Høyre.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Sosialpolitisk talsmann i Høyre, Martin Engeset, er overrasket over at ikke departementet var kjent med NAVs ekstrautgift i form av de 100 millioner pensjonskronene.

- Det virker veldig rart at det er så dårlig kommunikasjon. Det er jo staten som har økt pensjonskostnadene, så jeg er overrasket over at departementet ikke kjente til NAVs økte kostnader, sier Engeset til Nrk.no.

Selv om NAV har fått totalt 200 millioner kroner øremerket for å få ned saksbehandlingstiden det siste halvåret, øker antall saker som ikke blir behandlet innen de tidsfristene NAV har satt for seg selv.

Les: Bryter egne frister stadig oftere

Les: - Hjelpeløs i møte med NAV

Og det blir trolig ikke mindre å gjøre for de NAV-ansatte i tiden som kommer. For mens flere NAV-kontorer nedbemanner, og det er ansettelsesstopp i NAV, skyter ledigheten i været, og stadig flere vil måtte oppsøke NAV.

Les: - Vi greier ikke mer

Les: Ansatte og brukere raser mot NAV

- NAV-ledelsen jobber feil

- Alt tyder på at NAVs ledelse ikke har kontroll og jobber utrolig feil, sier Robert Eriksson i Frp.

- Sammenlignet med før reformen ble innført, har NAV fått 784 nye årsverk. I tillegg viser tallene at det er færre saker per årsverk enn før reformen, men de ubehandlede sakene øker. Her er det noe riv ruskende galt i organisasjonen, sier Eriksson.

KrF-leder Dagfinn Høybråten mener regjeringen må ta ansvaret.

- Det er Stoltenberg-regjeringen som har ansvar for iverksettelsen av NAV-reformen, og regjeringen har ikke gjort en tilstrekkelig jobb, sier Høybråten.

- At antall saker som ikke er behandlet innen fristen, øker, er et meget dårlig tegn. Det har med ledelse og hvilken vekt man legger på fag i etaten å gjøre.

Også Martin Engeset (H) peker på ledelsen.

- NAV har fått bevilget betydelige ekstra midler. Dette er ikke et ressursspørsmål, det er et ledelses- og organiseringsspørsmål.

Nå må de levere resultater, det er ikke bare å komme krypende å be om ekstra ressurser. Det går ikke lenger an å bortforklare de lange saksbehandlingstidene med at de er i en omorganisering.

Martin Engeset (H) om NAV

- Statsråden må ta ansvar

Også Engeset forventer at statsråd Dag Terje Andersen nå tar grep.

- Statsråden har et betydelig ansvar. Han har gang på gang lovet bot og bedring fra Stortingets talerstol, så han får et forklaringsproblem når det nå viser seg at det ikke er noen bedring.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Dag Terje Andersen

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix
- Har hatt dialog

NAVs ledelse har ikke villet kommentere anklagene, men de får full støtte av Dag Terje Andersen.

Selv om NAV fikk besked om de økte utgiftene allerede 3. september, mener arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen at de ikke kunne fått det med i årets budsjettbehandling.

- Lignende tilfeller har vært håndtert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Departementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har løpende kontakt om aktuelle saker. I forbindelse med dette har direktoratet varslet departementet om økte pensjonsutgifter i god tid før behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, første gang i november i fjor, sier Andersen.

- Har ikke ført noen bak lyset

Andersen avviser påstanden fra Robert Eriksson (Frp), om at Stortinget og Regjeringen er ført bak lyset av NAV.

- Det har siden vært dialog mellom direktoratet og departementet for bl.a. å avklare beløpets størrelse som forberedelse til videre behandling. Dette arbeidet ligger til grunn for direktoratets brev av 28. januar i år, som vil bli fulgt opp på ordinær måte, sier statsråden.

- NAV har derfor ikke ført noen bak lyset, men tvert i mot lagt opp til en ordinær behandling av saken, understreker Dag Terje Andersen.

Hva mener du om NAV? Si din mening her!

AKTUELT NÅ