Hopp til innhold

- Vi greier ikke mer

Samtidig som det stadig blir flere arbeidsløse her i landet, må flere NAV-kontorer kutte i bemanningen. - Brukerne blir de skadelidende, sier tillitsvalgte.

Nav og penger
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Nrk.no har vært i kontakt med flere av NAVs fylkeskontorer, og de varsler det samme: Midt i en finanskrise der mange har mistet jobben, blir det færre folk til å ta seg av søknadene NAV-kontorene mottar.

Les: Ledigheten øker med 129 prosent

- Dramatisk situasjon

I NAV Møre og Romsdal har samtlige av de midlertidig ansatte måttet gå.

- Dette er en dramatisk situasjon. Siste halvår i 2008 rensket ut alle de midlertidig ansatte vi hadde - og det blir mye tøffere fremover, sier hovedtillitsvalgt Ottar Nerland.

Det er saksbehandlere som har måttet gå, og Nerlund er ikke i tvil om at brukerne blir de skadelidende.

- Dette vil helt klart prege tilbudet, og vi vil ikke greie å være det tjenestefyrtårnet det forventes at vi skal være. Det vil være tjenester vi ikke kan utføre, manglende oppfølging, og saksbehandlingen vil ta lenger tid, sier Nerland.

Les: NAV med bremsen på

Dette går dramatisk på tvers av intensjonen med NAV-reformen.

Hovedtillitsvalgt i NAV Møre og Romsdal, Ottar Nerland


Færre folk på jobb

De NAV-ansatte har merket trykket fra flere brukere etter finanskrisen godt.

- Sykefraværet i NAV Møre og Romsdal har økt med hele 40 prosent i løpet av 2008. Tilbakemeldingene fra de ansatte er: "Vi greier ikke mer!"

Også i Oslo blir det færre folk på jobb for NAV, bekrefter fylkesdirektør i NAV Oslo, Torhild Lien Utvik.

- Vi har en situasjon der vi må stramme inn på økonomien, og engasjementene til de midlertidig ansatte avsluttes når de utløper.

Også hun advarer mot manglende arbeidskapasitet.

- Det er klart at når vi har færre mennesker på jobb, har vi også færre folk til å behandle sakene. Men inntektssikring er førsteprioritet, sier Lien Utvik.

Ifølge tillitsvalgte nrk.no har snakket med, vil det i løpet av i år bli 117 færre hoder i NAV Oslo enn i fjor.

- Kontorene blir tappet

- Dette er en veldig beklagelig situasjon, men vi må forholde oss til budsjettet, sier leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) NAV, Jarle Berge.

Jarle Berge leder NTL/Nav

Leder i NTL NAV Jarle Berge savner en bedre ledelse.

Foto: NTL/Nav

- Mange kontorer mangler riktig kompetanse, og folk føler at de ikke får gjort jobben sin. Dette svekker NAVs renomé.

I årsverk i NAV utgjør de midlertidige ansatte 10 prosent av arbeidsstokken, 1247 personer. I krisepakken som regjeringen la frem på mandag denne uken, bevilges det penger til 320 nye stillinger i NAV.

- Dette er vi glade for, men det vil ta tid før vi ser virkningen av disse, sier Berge og legger til at forbundet vil følge utviklingen nøye for å se om de nye stillingene er nok.

For inntil de nyansatte kan begynne å ta seg av de stadig flere arbeidsledige som søker hjelp hos NAV, skal de finnes, ansettes og opplæres.

Ifølge Berge vil det nå arbeides politisk for å få økte midler til NAV.

Høye ambisjoner

NAV-ledelsen mener imidlertid at den økonomiske situasjonen er under kontroll, og at NAV er godt nok rustet.

- Vi merker - og vil merke - den økende tilstrømmingen av arbeidssøkere, men vi har en klar ambisjon om å klare den økende veksten i arbeidsledigheten og å få ned saksbehandlingstidene, sier Yngvar Åsholt, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, til nrk.no.

- Men at dette oppleves som strevsomt for de ansatte, har vi respekt for.

Også statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen, mener at NAV har fått bevilget nok midler i forhold til å håndtere den økende ledigheten.

- Vi har heller ikke fått noen ønsker fra NAV om ytterligere midler, legger hun til.

Hva mener du om situasjonen i NAV? Si din mening her!

AKTUELT NÅ