Hopp til innhold

- Hæren må dobles

- Dagens hær er overhodet ingen trussel. Hæren må dobles hvis den skal bli bærekraftig, sier generalinspektør Robert Mood.

Soldater fra Telemark Bataljon
Foto: Lars Magne Hovtun / SCANPIX

Fredag brøt et forsøk på forsvarsforlik mellom regjeringspartiene og Høyre i Stortinget.

I morgen må forsvarssjefen selv møte til høring på Stortinget og svare på bekymrede spørsmål om situasjonen i Hæren. Bakgrunnen for høringen er uttalelser om at Hæren knapt kan forsvare en bydel av Oslo, og at befal fra Telemark Bataljon i Afghanistan føler seg svikta av Forsvarsledelsen.

- Kan kun forsvare én bydel

Robert Mood
Foto: NRK

Generalinspektør for Hæren, Robert Mood, har tidligere sagt at dagens hær kun kan forsvare én bydel i Oslo. Mood står på sitt, og mener Hæren må dobles hvis den skal være bærekraftig i framtida.

- I dag er den norske Hæren overhodet ingen trussel. Hæren må bli dobbelt så stor hvis den skal være bærekraftig over tid. Det er beslutningene vi tar i dag som utgjør det forsvaret og den hæren vi har i 2015 og 2020, sier han til NRK.

De siste årene har forsvarsplanlegginga blitt bygd på tanken om at Norge ikke lenger er truet, og forsvarsbudsjettet og kvaliteten på Forsvaret har sunket deretter. Mood etterlyser forståelse fra politikerne om hvor komplisert Forsvaret egentlig er. Han ønsker en mer langsiktig tankegang.

- Når jeg deltar i internasjonale fora opplever jeg at verken generaler eller politikere har tatt innover seg den kompleksiteten og de utfordringene som ligger i fredsopprettende operasjoner, sier han.

Se intervjuet med Mood i Søndagsavisa

For mange utenlandsoperasjoner

Det har lenge blitt fleipa om at norske offiserer i Kabul knapt rakk å reise hjem og skille seg mellom utenlandsoppdragene. Mood mener dette er leit, og tror det er et uttrykk for et altfor hardt kjør.

- Det er et uttrykk for at vi, når det gjelder ledelseselementer, kjører for hardt. Det er også hovedgrunnen til at jeg ønsker at Hærens utenlandske engasjement må reduseres ganske mye for å komme i balanse i forhold til personell, materiell og slitasje, sier han.

Mood tror at store og langvarige utenlandsoperasjoner sliter på ressursene, og mener hæren er nedslitt, både når det gjelder personell og materiell.

- Det som sliter mest, er å ha ei stor avdeling ute i mange år kontinuerlig. Det er faktisk enklere å reise ut et halvt år eller ett år, for så å reise hjem å ta en pause. Da er man mer motivert for å reise ut igjen, sier han.

Går ikke utover rekrutteringa

En skulle tro at mange yngre offiserer mister tilliten til Hæren i dårlige perioder, og går over til andre sivile yrker. Men dagens situasjon har foreløpig ikke fått konsekvenser for rekrutteringa.

- Hvis vi dømmer etter antall søkere til Hærens befalskole og krigsskolene, så er den faktisk større en noen gang. Men det er en skjør balanse, og vi balanserer på slakk line i dag, sier Mood.

Uttalelser skader Forsvaret

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) kommer med skarp kritikk mot forsvarssjef Sverre Diesen.

Arbeidstakerorganisasjonen mener forsvarssjefen flere ganger har kommet med uttalelser som skader Forsvarets omdømme. Begeret rant over etter Diesens uttalelse i Aftenposten forrige uke.

Da offiserene i Afghanistan gikk ut og sa at manglende pengestøtte svekker sikkerheten, og etterlyste mer informasjon fra forsvarsledelsen, slo Diesen tilbake.

Han kalte uttalelsen for ”tøvete”, og mente kritikken kom fra en ung og ambisiøs offeser som ikke fikk en like fin avdeling som han hadde sett for seg.

- Har fått det forsvaret han ba om

Nyvalgt leder for BFO, Major Eivind Røvde Solberg, mener Diesens oppførsel svekker Forsvarets omdømme.

- Vi vet at forsvarets ledelse har registrert vår bekymring, frustrasjon og irritasjon rundt motivasjonssituasjonen. Når forsvarssjefen nå valgte å bruke de ordene har gjorde på tirsdag, begynner begeret å bli relativt fullt.

Solberg mener forsvarssjefen har fått det Forsvaret han har bedt om.

- Diesens hovedtese er jo at han kan leve med ethvert forsvar som politikerne er villige til å gi han. Han sier jo direkte at ”ethvert forsvarsbudsjett er stort nok”, sier Solberg til NRK.

Tynnslitt tillit

Fredag sa BFO at tilliten til forsvarssjefen er i ferd med å bli farlig tynnslitt. Organisasjonen mener forsvarssjefen bare viser lojalitet oppover i systemet.

- Det vi har ønska, er å gi et klart og tydelig signal på våre forventninger til forsvarssjefen som funksjon, og ikke minst som høyeste sjef. Det er jo han som på mange måter skal lede Forsvaret gjennom den turbulente perioden vi er inne i, sier Solberg.

I morgen må forsvarssjefen svare på bekymrede spørsmål om Hærens tilstand i høring på Stortinget.

Les politikernes meninger om forsvarssjefen her:

Forsvarssjefen må kanskje gå

AKTUELT NÅ