Hopp til innhold

- Følgetjenesten vil ikke fungere i praksis

Norsk gynekologisk forening mener det er blitt mindre oppslutningen om små, lokale fødesteder, mens Bente Øien Hauge i Folkebevegelsen for lokalsykehusene mener følgetjenesten ikke vil fungere i praksis.

Ambulanse

Koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge, mener det blir flere transportfødsler dersom fødetilbudet blir mer sentralisert, mens leder i Norsk gynekologisk forening, Bjørn Backe, sier følgetjenesten for fødende er god.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Professor i fødselshjelp, Pål Øian, gikk tidligere ut og sa at studier viser at såkalte transportfødsler ikke er farligere enn fødsler som foregår ved fødeinstitusjoner.

– Det er selvfølgelig ingen behagelig situasjon, men spesielt farlig er det ikke, sier Øian.

Han sier det skjer få transportfødsler årlig og at omleggingen avfødetilbudet vil gi et bedre tilbud til de fødende.

Bente Øien Hauge

Koordinator for Folkeaksjonen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge.

Foto: Privat

Koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge, sier at det er så få transportfødsler nettopp fordi vi i dag har en desentralisert struktur på fødetilbudene.

– Jeg synes det blir rart å si at det ikke blir flere slike når veien til fødeavdelingen for en god del kvinner øker fra mellom en halvtime og én time som det er i dag, til tre-fire timer, sier hun.

Leder i Norsk gynekologisk forening, Bjørn Backe, sier at man må huske at de fleste transportfødslene skjer de store byene.

– Jeg tror Pål Øian har rett; jeg tror ikke vi vil oppleve noen stor økning i transportfødsler i Norge hvis vi får en mer sentralisert fødselsomsorg. Det vi kan se ut fra tall fra Sør-Trøndelag er at nedleggelse av to fødestuer i fylket ikke har ført til noen økning av transportfødsler, snarere tvert imot, sier han.

At flere transporter kan føre til økt bekymring blant de fødende er ikke ønskelig, men Backe minner om følgetjenesten for de fødende.

Følgetjeneste

– Det er slik at alle kvinner som har mer enn halvannen times reisevei til fødeavdeling har krav på vurdering og følge av kompetent helsepersonell, sier han.

Øien Hauge sier at det i utgangspunktet høres fint ut med følgetjenesten, men at det kan bli vanskelig å få til i praksis.

– Kommunejordmoren i Årdal har regnet ut at hver sjuende baby fra Årdal blir født på veien hvis man legger ned fødeavdelingen i Lærdal. For hver fødsel der hun må følge en fødende kvinne til sentralsykehuset, er hun borte fra kommunen i åtte timer. Jeg ser ikke at det i realiteten er mulig å dekke opp den følgetjenesten man her snakker om, sier Øien Hauge.

– Vil ikke fungere i praksis

Bjørn Backe

Leder i Norsk gynekologisk forening, Bjørn Backe.

Foto: Privat

– Og det er jo slik at en ambulansefødsel ikke er så trygg som en fødsel på et sykehus hvor du har kuvøse, varme og hvor du har det utstyret som skal til dersom det oppstår komplikasjoner, sier hun.

Hun forteller at hun vet at folk har måttet føde i ambulanse med et personell på to personer, der den ene hadde sett en fødsel før og den andre aldri hadde vært borti en slik situasjon.

– Det er slike situasjoner som vil oppstå selv om man har intensjoner om følgetjeneste, for det vil ikke la seg gjennomføre i praksis, sier hun.

– Transportfødslene går bra

– Jeg tror det er verdt å merke seg at oppslutningen om mange av disse små, lokale fødestedene er i ferd med å avta, sier Bakce.

Han sier at de har god oversikt over og det er godt dokumentert at transportfødsler i Norge, går bra. Han sier at prognosene er gode ved raske fødsler med barn i hodeleie ved termin.

– Det er dokumentert at den overrisikoen man hadde på transportfødsler på 60- og 70-tallet forsvant på 80-tallet. Det er liten grunn til å frykte transportfødsler og når det nå er satt i system en følgetjeneste for fødende, så tror jeg at dette systemet kommer til å bli optimalt, sier han.

AKTUELT NÅ