Widerøe: – En økt CO₂-avgift vil strupe flytrafikken på kortbanenettet

Widerøe mener at avgiftene myndighetenes påfører luftfarten vil gjøre det nær umulig å drive innenriks flytrafikk i Norge, spesielt på kortbanenettet.

Widerøe

Widerøes målsetting er å begynne å fase inn elfly fra 2030. Men dersom flyselskapet skal klare å gjennomføre det grønne skiftet, må avgiftstrykket ned, mener Widerøe.

Foto: Allan Klo / NRK

Regjeringa har i dag lagt fram sin klimamelding, som har mål om å redusere CO₂-utslippene mot 2030.

Meldinga omfatter en rekke tiltak transport, landbruk og forskning.

Når det gjelder CO₂-avgiften spesifikt, sier regjeringen at den skal trappes opp gradvis fra rundt 590 kroner i dag til 2000 kroner fram mot 2030.

Det får enorme konsekvenser for Widerøe, ifølge Silje Brandvoll, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

– Hvis det skulle skje, går vi fra en avgiftsbelastning på 90 millioner opp til 310 millioner kroner i året for Widerøe. Det er en kostnadsøkning på 220 millioner per år.

Widerøe flyveselskap har gått med underskudd de siste tre årene.

– Hvis vi skulle fått en avgiftsbelasting på toppen blir fremtidsutsiktene for Norges eldste flyselskap ganske bleke.

– Mer en straff

Ifølge Brandvoll er flyselskapet innforstått med at det må koste å forurense.

Silje Brandvoll

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe er redd for at CO₂-avgiften vil strupe flyging på kortbanenettet.

Foto: Tom Melby, Avisa Nordland

– Myndighetene må ha et insentiv for å få til det grønne skiftet. Men det er ikke slik at Widerøe kan seg Dash-8 100-serien og kjøper elfly i stedet. De flyene finnes ikke ennå. Slik innskjerpingen legges opp, framstår det mer som en straff enn et insentiv, sier Brandvoll.

– Rammer også fylkene

Taktskiftet i norsk klimapolitikk vil ikke bare ramme flyselskapene. Det blir også dramatisk for dem som kjøper flytjenester innenriks, ifølge Widerøe.

– Det som er i ferd med å skje er at fylkene tar over ansvaret for å kjøpe anbudsruter på kortbanenettet. Da må fylkene betale 60 millioner mer for tilbudet vi har i dag. Hvor skal de hente de pengene fra?

Det Widerøe frykter en konsekvens der fylkene kjøper færre flytjenester.

– Konsekvensene av dette vil bli dramatisk mye mindre innenlandsflyginger. Det er i bunn og grunn folk som skal på jobb og på sykehus.

Regjeringen: – Vil kutte andre avgifter

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier i en kommentar til NRK at når regjeringen øker klimaavgiftene, vil man samtidig kutte andre skatter og avgifter minst like mye.

Jan Tore Sanner

– Alle land må kutte sine utslipp, og alle sektorer må bidra. Det må til dersom vi skal nå Paris-målene, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Foto: Marte Garmann

– Det vil lette konsekvensene av avgiftsøkningen på klimautslipp. Vi foreslår en forutsigbar opptrapping av CO2-avgiften, slik at det bli enklere for næringslivet å gjennomføre den nødvendige omstillingen, sier finansministeren til NRK.

Sanner understreker at regjeringen fortsatt vil sikre et godt rutetilbud i hele Norge.

– Derfor finansierer vi drift av regionale flyruter innenlands, hovedsakelig i Nord-Norge, med 690 millioner i 2021.

Rammer skjevt

Den særnorske CO₂-avgiften kan bare pålegges innenriksflyvninger.

– Allerede er det er store forskjeller på avgiftene vi betaler innenriks og utenriks. Men med det her blir det store forskjeller, sier Siri Brandvoll i Widerøe.

Nå håper Widerøe at politikerne klarer å sette avgiftene luftfarten pålegges i sammenheng.

En økt CO2-avgift vil komme på toppen av flypassasjeravgiften, dersom den gjeninnføres etter 2021.

For Widerøe utgjør flypassasjerutgiften 170 millioner kroner i året.

– Dersom vi får flypassasjeravgiften tilbake med full kraft, og man i tillegg begynner å skru opp CO₂-avgiften, blir det nesten umulig å drive innenriksflyging i Norge, i hvert fall på kortbanenettet.

Widerøes målsetting er å begynne å fase inn elfly fra 2030. Men for å gjennomføre det grønne skiftet må selskapet ha økonomiske muskler.

– Her er det snakk om investeringer i milliardklassen. Det fordrer at vi er i stand til å ta denne investeringene. I tillegg skal jo leve fram til da, med den flyflåten vi har i dag, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe.

Regjeringen: – Vil sikre et godt flytilbud

Finansminister Jan Tore Sanner sier at alle må bidra dersom Norge skal lykkes med det grønne skiftet.

Luftfarten og Widerøe må også omstille seg til å bli mer klimavennlige.

– Alle land må kutte sine utslipp, og alle sektorer må bidra. Det må til dersom vi skal nå Paris-målene.