Hopp til innhold

SV ber om minstepris på flybilletter for å stenge lavprisselskaper ute fra Norge

Samtidig vil partiet ha en «Robin Hood-politikk» der blant annet de store flyplassene i sør betaler høyere avgifter for å kunne gi lettelser i nord.

Widerøe

Et Widerøe-fly letter fra rullebanen på Oslo lufthavn torsdag i forrige uke.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

SV mener de nå har funnet nøkkelen til billigere billetter i nord.

Samtidig øyner partiet muligheten til å stenge lavprisselskaper ute fra det norske flymarkedet.

– De ser et marked og ønsker å gjennomføre prisdumping for å komme inn på et norsk marked. Det sliter SV med, sier transportpolitisk talsperson i SV, Arne Nævra.

Arne Nævra

Arne Nævra (SV) håper å få med seg regjering og storting på å endre avgiftspolitikken i luftfarten for å senke flyprisene i Nord-Norge.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

SV har hentet inspirasjon til forslaget om minstepris fra Østerrike.

Der har myndighetene foreslått at en flybillett skal koste minst 40 euro.

Hva en billett bør koste i Norge har ikke Nævra svaret på nå, men han anslår det bør være noen hundrelapper.

– De aller fleste i Norge vil skjønne at det ikke er bærekraftig med en flybillett til 199 kroner. Det er samme pris som Oslo-Gardermoen med flytoget. Dette er kun for å komme inn på markedet. Vi mener man hvert fall må ha en pris som dekker kostnadene med å fly den personen.

«Robin Hood-løsning»

Men minstepris er ikke det eneste partiet foreslår.

I høst fortalte NRK om en bedrift i Vesterålen som måtte ut med mellom 11.000 og 13.000 kroner for en tur/returbillett mellom Stokmarknes i Nordland og Båtsfjord i Finnmark.

Å fly i Nord-Norge kan fort koste flere tusen kroner.

Slik kan det ikke fortsette, mener SV.

For å sikre at billettene i Nord-Norge og til og fra den nordlige landsdelen, blir billigere, vil partiet endre avgiftspolitikken.

Transportpolitisk talsperson i SV, Arne Nævra, foreslår å lage et system der flyplassene i Nord-Norge betaler lavere avgifter, mens avgiftene i sør økes tilvarende.

– Det er ikke mer enn rettferdig fordi prisene til og fra Nord-Norge, internt i Nord-Norge og på kortbanenettet, er jammen meg høye nok som de er. Tanken er at dette skal være en slags «Robin Hood-løsning» for luftfarten, sier Nævra.

Vil kutte i to avgifter

Konkret foreslår SV to endringer:

1. Avinor fjerner startavgiften på de flyplassene i dag som har rabatt. Det gjelder alle flyplassene i Nord-Norge, med unntak av Bodø lufthavn. Inntektstapet dekkes inn ved å øke avgiftene på de andre flyplassene.

2. Flypassasjeravgiften fjernes på flyreiser med fly under 20 tonn. Det betyr at de aller fleste Widerøe-flyene på kortbanenettet får lavere avgifter. Tapet dekkes inn ved å øke avgiftene på øvrige flyginger.

Nævra mener at endringene vil sikre mer levelige billettpriser i nord. Samtidig tror han det ikke blir store endringer i prisene i sør fordi trafikken her er stor.

SV mener endringene er innenfor EØS-regelverket.

Widerøe mener forslaget er bra

I Widerøe tas forslaget fra SV godt imot. Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, Silje Brandvoll, sier selskapet er en del av kollektivtrafikken i distriktene.

Disse rutene har gradvis blitt bygd ned etter 2016. Blant annet fordi avgiftene har økt. Ifølge Brandvoll er det snakk om mer enn 200 millioner kroner i økte avgifter etter 2016.

Silje Brandvoll, direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe

Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, sier forslaget til SV vil gjøre det mulig å videreutvikle rutetilbudet i distriktene.

Foto: Ola Helness / NRK

– Dersom Norge hadde hatt samme avgiftstrykk som for eksempel Danmark ville Widerøe spart opp mot 400 millioner norske kroner og en rekke ruter ville blitt lønnsomme og tilbudet ville blitt styrket.

– I 2019 ble enkelte avgifter noe redusert, og det var et skritt i riktig retning, men det hindret ikke at de samlede avgiftene fortsatt økte, sier Brandvoll.

Hun mener det er en god idé å redusere avgiftstrykket ned mot hva man hadde for noen år siden for å motvirke fortsatt nedbygging av viktige distriktsruter.

SAS ønsker å vente med å kommentere forslaget til SV.

– Vanlige folk som betaler

Også hos Frp ønsker de å senke avgiftene, men de har ikke sans for SVs forslag om at passasjerer i sør skal ta regningen.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud (Frp) synes SV treffer dårlig med sitt forslag.

Foto: Nils Skumsvoll / NRK

– Det er ofte vanlige folk som betaler likevel. Det er en del næringsliv selvfølgelig, men heller ikke næringslivet trenger dette nå, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Partiet har jobbet for å fjerne flypassasjeravgiften fullstendig, men ikke lykkes så lang.

Startavgiften har ikke Frp sett på, men Hoksrud sier det er i partiets ånd å gjøre noe med den.

– Utgangspunktet vårt er å redusere avgifter. Partiet er jo tuftet på nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Flyavgiftene vil øke

Nævra i SV sier at forslagene de kommer med er ment på sikt. Først må luftfarten komme seg ut av krisen bransjen befinner seg i dag som følge av koronapandemien.

I et store bildet mener SV-politikeren at flyavgiftene i framtida må økes. Ifølge Nævra flyr nordmenn så mye at det tilsvarer en befolkning på rundt 50 millioner innbyggere.

Utslippene i luftfarten må ned og en måte å få folk til å fly mindre, er å gjøre det dyrere. Men høyere avgifter skal ikke gjelde overalt.

– Når flyavgiftene øker må vi prøve å skjerme der det er dyrest i dag. Det vil si nordover og på kortbanenettet, sier Nævra.

Også Høyre i nord har kommet med lignende forslag tidligere: