Vil forby seismikk utenfor Lofoten: – Kan ikke gamble med disse ressursene

SV vil forby seismikkskyting i sårbare områder utenfor Lofoten og Vesterålen. – Uten effekt mener havforsker.

Forskningsskipet Håkon Mosby skyter seismikk på Andfjorden

Forskningsskipet Håkon Mosby skyter seismikk i Andfjorden i september i fjor.

Foto: Johanna Hanno / Greenpeace.

Marius Meisfjord Jøsevold

Leder i Nordland SV, Marius Meisfjord Jøsevold

Foto: Anita Borkamo / NRK

Etter forrige stortingsvalg måtte regjeringen gå med på et kompromiss med Venstre og KrF om å ikke åpne feltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Selv om det er en delseier for dem som ønsker å verne, vil SV i Nordland gå enda lenger.

– SV mener det finnes havområder som er så verdifulle at den mektige oljeindustrien må vike for fiskeriaktivitet. Derfor må vi faktisk etablere seismikkfrie områder slik at vi slipper det presset fra oljeindustrien for alltid, leder i Nordland SV, Marius Jøsevold.

"Geo Pasific"

Seismikkskipet Geo Pacific

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

– Ødelegger for fiskeriene

Fiskerinæringen har flere ganger krevd et forbud mot seismikkskyting. De har ved flere anledninger uttalt at seismikkskyting skremmer fisken og gjør fisket dårligere. Jøsevold ønsker nå å komme næringen i møte.

– Vi ser ganske tydelig at oljenæringen er en solnedgangsnæring, og den lovede oljeboomen som skulle komme til Nord-Norge ikke kommer. Da er det viktigere for oss å ta vare på en næring som faktisk eksporterer for milliarder av kroner hvert år, nemlig fiskeriene.

– Må skape engasjement

Jøsevold håper nå at flere partier og organisasjoner vil være med på forslaget.

– Skal man få gjennomslag for denne typen forslag, så må man skape et folkelig engasjement. Vi ser jo hvor viktig Folkeaksjonen for Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vært for å få til en stopp i oljevirksomheten der.

Hvalforsker Heike Vester i Ocean Sounds gjorde disse opptakene med hydrofon under seismikkskyting i Vestfjorden i 2014.

Hvalforsker Heike Vester i Ocean Sounds gjorde disse opptakene med hydrofon under seismikkskyting i Vestfjorden i 2014.

– Ingen effekt

Havforskningsinstituttet har forsket på seismikkens påvirkning av fisk, og er høringsinstans når søknader om seismikkskyting behandles.

– Fisken oppfatter dette som støy, og blir forstyrret av seismikken. Lokalt kan nok fisken forsvinne fra området mens dette pågår, sier havforsker Endre Grimsbø.

Likevel tror ikke han at et forbud mot seismikk har noe for seg.

– Vi er jo redde for at fisken skal bli forstyrret under gytingen. Dersom seismikken påvirker gytingen slik at denne uteblir, så vil det jo være uheldig. Derfor er vi forsiktige med å anbefale seismikkskyting i gyteperiodene.

Så lenge fisken ikke gyter, ser ikke han noe problem med seismikkskyting.

– Ellers vil det ikke ha noen effekt, sier han.

Da fiskebåtene la seg foran seismikkfartøyet «Håkon Mosby» på Andfjorden i natt, grep Kystvakten inn.

SKYTER SEISMIKK: I september i fjor startet Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) seismikkskytingen i Andfjorden lengst nord i Nordland. Her er forskningsskipet «Håkon Mosby» og kystvaktskipet Farm på plass på Andfjorden. Bildet er tatt fra fiskebåten til kystfisker Bjørnar Nicolaisen. FOTO: JOHANNA HANNO / GREENPEACE