Kritiserer forsker: – Seismikkskyting er ufarlig for hvalene

Skipper mener hvalforsker presenterer feil fakta og får støtte fra Havforskningsinstituttet.

Created by InfoDispatcher

HØY LYD: Forskningsskipet «Håkon Mosby» gjør seismiske undersøkelser mens hvalforsker Heike Vester lytter til smellene med en hydrofon. Hun mener seismikkskytingen kan skade sjøpattedyr. FOTO: JOHANNA HANNO / GREENPEACE

Heike Vester, biolog and whale researcher,

LYTTER ETTER HVAL: Fredag startet seismikkskytinga i Andfjorden. Ifølge hvalforsker Heike Vester er hvalen borte som følge av skytingen.

Foto: Johanna Hanno / / Greenpeace

I går gikk hvalforsker Heike Vester ut og sa at seismikkskyting er skadelig for hvaler i området. Det er derimot skipper Geir Maan på hvalsafaribåten «Reine» fullstendig uenig i, skriver Vol.no.

– Det er ingen bevis eller dokumenter som tilsier at seismikkskytingen er skadelig for hvalene, sier Maan til NRK.

Han mener Vester illustrerer et feil bilde av saken.

– Man kan ikke presentere gale data og lyve. Vi har vært ute og kontrollert alt dette og hvalen tar ingen skade av skytingen, sier han.

Uenige

Fredag kveld startet Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) seismikkskytingen i Andfjorden lengst nord i Nordland.

Maan har studert hval i mange år, og mener hvalen ikke skremmes av skytingen, men at den trekker seg unna for å finne mat.

– Støyet fra skytingen er ikke verre enn lyden av en propell. Den har ingen skremmende effekter og hvalen kan ikke ha reagert på lydene.

Hvalforsker Heike Vester i Ocean Sounds er uenig. Hun mener seismikkskytingen kan få alvorlige konsekvenser for sjøpattedyrene.

– Full blasting av ekkolodd og seismikk skader hvalene. De kan få hørselsskader og indre skader hvis de er nær skipet, sier hun.

Vester mener Maan ikke har kunnskaper nok til å uttale seg om saken.

– Jeg mener uttalelsene hans er uprofesjonelle og uriktige, sier hun.

– Kan ikke gjøre skade

Heike Vester

MÅLER LYD: Hvalforsker Heike Vester bruker hydrofon når hun skal måle lyd under vann.

Foto: Johanna Hanno/Greenpeace

Men også forsker Egil Ona ved Havforskningsinstituttet mener det ikke er grunn til å være bekymret for hvalen. Han har jobbet i en av gruppene som har tillatt seismikkskytingen i Andfjorden.

– Skytingen kan ikke gjøre skade hvis hvalen befinner seg 500 meter fra kanonen. Mannskapet om bord på «Håkon Mosby» holder utkikk etter hval helt opp til 1500 meters avstand, sier han.

Vester er fullstendig uenig i det Ona sier.

– Dette er vanvittig, det stemmer ikke. Hva gjør mannskapet om natten da? Det umulig å observere hval i mørke, de skulle ikke ha skutt midt på natten.

Ona mener hvalen kan trekke seg tilbake hvis den blir forstyrret av seismikkskytingen.

– Hvalen kan gå et annet sted og komme tilbake igjen når skytingen er over, og det vil den også gjøre, sier han.

(artikkelen fortsetter under)

Spermhvalen Glenn på Andfjorden

Dette bildet er tatt fredag før seismikkskytinga begynte. – Her er hvalen Glenn, som er en kjent hval her. Han har vært her i 30 år. Vi så også flokk med grindhval og en til spermasetthval, forteller Heike Vester.

Foto: Heike Vester

– Hun tar feil

Skipperen: Få kjenner havet i dette farvannet som skipperen sjøl, Geir Maan.

KRITISERER FORSKER: Skipper Geir Maan er kritisk til seismikkprotestene.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Vester mener NGU ikke har tatt hensyn til sjøpattedyrene og de konsekvensene seismikkskytingen kan ha for dem.

– De fleste av skadene kan man ikke se direkte på dyret. Det bruker de som en unnskyldning for å si at skytingen ikke gir dyrene noen direkte skader, men det er helt feil. Disse lydene skader hvalene eller skremmer dem vekk, sier forskeren.

Maan mener forskeren tar feil og opplever at NGU har gjort en seriøs jobb.

– NGU ville holdt seg unna hvis de hadde trodd at skytingen kunne ta skade på hvalen. NGU har opptrådt eksemplarisk, etter min mening, sier Maan.

– Må stanses

Vester mener seismikkskyting burde være forbudt.

– Det skaper altfor kraftige lyder og er farlig for både miljøet og dyrene i havet. Det virker som om at man på land kan ha strenge regler, mens i havet lever reglene i en gråsone. Det syns jeg er galt, vi trenger strenge regler for seismikk, sier hun.

Men de skyter med såkalt «lettseismikk». Er ikke det bra?

– Nei, vi har hørt lyden. Hele fjorden smeller. Det er altfor høyt, sier hun.

(hør opptakene Vester har gjort på Andfjorden under)

  • Hør opptak av hval med hydrofon fra Vestfjorden:
  • Hør opptak fra seismikkskytingen på Andfjorden: