Nekter å godta omstridt seismikk-godkjennelse

Til tross for protester både fra miljøbevegelsen og fiskerne sier Kystverket ja til seismikkskyting i Andfjorden. – De ødelegger for fiskerne, hevder Bellona, som varsler etterspill.

Hvaler i Andfjorden

Her i Andfjorden kan det snart bli seismikkskyting. Både miljøbevegelsen og fiskerne protesterer, men blir ikke hørt av Kystverket.

Foto: Remi Nyheim

– Det er fiskerne i Vesterålen som må betale prisen i form av tapt fangst og inntekt, sier Bellona-rådgiver Ingrid Skjoldvær til NRK.

Miljøstiftelsen er svært misfornøyd med at Kystverket torsdag ga klarsignal for seismikkskyting i Andfjorden, som ligger mellom Andøya og Senja på fylkesgrensen mellom Nordland og Troms.

Ingrid Skjoldvær

Ingrid Skjoldvær i Bellona nekter å godta avgjørelsen fra Kystverket.

Foto: Bellona

Godkjennelsen kommer til tross for protester både fra miljøbevegelsen og fiskerne selv.

– Seismikkskytingen i Andfjorden går på bekostning av de lokale fiskeriene som allerede ligger der. Til tross for høylytte protester går de altså nå videre med denne tillatelsen.

– Hvorfor er det ødeleggende for fiskeriene?

– Det er påvist gjennom seismikkskyting for flere år tilbake, samt av forskerne, at seismikken har en effekt på fangsten. Det gjelder både under- og etter skytingem. Å tillate dette i ett av verdens mest produktive fiskeriområder går på bekostning av de fornybare næringene som vi har i Nord-Norge, hevder Skjoldvær.

– Ikke grunnlag for avslag

Det er Norges geologiske undersøkelse (NGU) som står bak den planlagte seismikkskytingen. Formålet er å undersøke mulig dypforvitring av grunnfjell, og skal etter planen skje senere denne måneden.

Undersøkelsene er finansiert av blant annet fem oljeselskaper, skriver Vesterålen Online.

– Det er ikke snakk om snikleting etter olje, sa Marco Brönner i NGU til Andøyposten tidligere i år.

Den første søknaden fra NGU ble sendt inn i 2013, men ble påklaget av både miljøorganisasjonene og Norges Fiskarlag i sommer.

– Vi har hatt en reell klagebehandling av saken, og hovedkontoret vårt har opprettholdt vedtaket som vi i Nordland fattet i første omgang, forklarer havne- og farvannssjef for Kystverket i Nordland, Ole Osland, overfor NRK.

– Hva er begrunnelsen?

– Vi er satt til å forvalte områdene i henhold til havne- og farvannsloven. Og i henhold til den var det ikke grunnlag for å kunne avslå søknaden.

Tar opp kampen

Knølhval i Andfjorden

En knølhval i Andfjorden forsyner seg av sild, før turen sørover.

Foto: Kenneth Pettersen

Det er et svar miljøstiftelsen Bellona nekter å godta. Rådgiver Ingrid Skjoldvær varsler nå en ny runde for å få stoppet seismikkskytingen.

– Vi kommer, sammen med fiskerne i Andøy, til å klage videre til Samferdselsdepartementet. Dersom ikke de vil ta opp søknaden til behandlingen, så tar vi den helt opp til sivilombudsmannen.

– Men det skytes jo stadig vekk seismikk langs norskekysten. Er det spesielt ille i Andfjorden?

– Både ja og nei. Seismikken har alltid hatt, og har, konsekvenser for fiskeriene, mener Skjoldvær, og legger til:

– Problemet i Andfjorden og utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er at man har et såpass lite område der man driver med fiskeri, og hvor man kan drive med seismikkskyting og petroleumsvirksomhet. Dermed vil de komme i direkte konflik med fiskeriressursene som finnes der.

– Bør avlyse

Nå håper Bellona at Samferdelsdepartementet vil sette foten ned og avlyse seismikkskytingen.

– I framtiden må det innføres strengere restriksjoner på seismikkskyting i fiskefeltene, forklarer Skjoldvær.

I Kystverket anser de seg nå som ferdig med saken, forteller havne- og farvannssjef Ole Osland.

– Saken er sluttført av Kystverkets hovedkontor, og fra vår side ferdigbehandlet.

– Bellona frykter dette vil ødelegge for fiskeriene. Hvordan vurderer dere det?

– Vårt ansvarsområde er i henhold til havne- og farvannsloven. Det er det vi forholder oss til. Andre myndigheter har andre lovverk som de skal ivareta, og som i såfall er deres ansvarsområde.