Hopp til innhold

Verken SAS eller Norwegian kan love at de vil bruke ny storflyplass

Norwegian og SAS er avventende til om de vil fly fra den planlagte storflyplassen i Rana. – Per i dag er ikke denne flyplassutbyggingen noen fordel for oss, mener SAS.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan, Mo i Rana

NY FLYPLASS PÅ HELGELAND: Regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre sikret i mars flertall i Stortinget for å bevilge halvannen milliard kroner til den første nye regionale stamflyplassen som bygges i Norge på flere tiår.

Illustrasjon: Nordic - office of Architecture

Regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre sikret i mars flertall i Stortinget for å bevilge halvannen milliard kroner til den første nye regionale stamflyplassen som bygges i Norge på flere tiår.

Ved hjelp av 600 millioner kroner fra Rana kommune og næringslivet i regionen håper Polarsirkelen lufthavnutvikling å stikke spaden i jorda allerede neste år – slik at flyplassen kan stå ferdig når de statlige midlene er på plass i 2024.

– ​Flyselskapene vil selvsagt komme når vår region, som den siste i nord, blir åpnet for et kommersielt flytilbud, sier daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU).

En storflyplass er det viktigste tiltaket for å få skape vekst i regionen, mener PLU-sjefen.

– Vi er den største eksportregionen i nord, med industri, sjømatnæring og et stort uforløst potensiale for turisme. Samtidig sliter våre bedrifter med de dyreste flybillettene og et tilbud med altfor mange overflyvninger, sier Johansen.

Widerøe klar til å ta av

Silje Brandvoll, direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe

– Vi flyr der det er flyplasser og også ved en ny storflyplass har vi materiell som er godt tilpasset det markedet på Helgeland, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.

Foto: Ola Helness / NRK

Widerøe mener de kan gi et godt flytilbud til og fra den nye flyplassen i Rana.

– De nye jetflyene vi har i bestilling har 114 seter. Vi har også Q400 med 78 seter, og begge disse flytypene vil passe godt. De er store nok til å få ned reisetida og har en kapasitet som gjør at du vil kunne få prisen ned. Samtidig er de ikke for store, slik at vi vil kunne ha en god balanse mellom frekvens og kapasitet.

Så lenge de øvrige flyplassene på Helgeland består, mener Widerøe det er vanskelig å si noe sikkert om både frekvens og pris.

– Foreløpig er etterspørselen for lav til at det vil være lønnsomhet i å ha mange frekvenser og veldig store fly. Det kan tenkes at det blir en noe lavere frekvens, men det vil tiden vise. Man vet at når flytilbudet endres, kan etterspørselen endres, sier Brandvoll.

Embraer E190-E2

Widerøe har signert en avtale om å få levert inntil 15 nye jetfly av typen Embra E190-E2. Disse flyene har 114 seter, og vil egne seg godt på den nye flyplassen i rana, mener selskapet.

Foto: Embraer.com

Bekymring i SAS

SAS frykter imidlertid at trafikkgrunnlaget fra den nye storflyplassen blir for magert til at det kan bli lønnsomt.

– SAS er et flyselskap, og vi ser etter businessmuligheter der det måtte ligge. 8–10 år før realisering er det altfor tidlig å si om SAS vil fly fra Hauan. Per i dag er ikke denne flyplassutbyggingen noen fordel for oss. Med så tynt trafikkgrunnlag, mener vi denne utbyggingen er en feil prioritering, sier Ove Myrold, som er direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

Økte avgifter gir dyrere flybilletter

Siden luftfarten i Norge er selvfinansiert tror SAS den nye flyplassen vil gi økte kostnader for flyselskapene – som igjen vil ramme passasjerene.

– Jo flere oppgaver politikerne pålegger Avinor, jo mer skvises luftfarten. Avgiftsbelastningen vil øke for hele landet på grunn av denne flyplassen, vi snakker fort 300 millioner ekstra i avgifter i året, altså 4–5 prosent avgiftshøyning for alle flyruter i Norge. Dette er ikke Polarsirkelen lufthavn sin feil alene, men bidrar i potten, sier Myrold.

Tynt trafikkgrunnlag

SAS fly på bakken

Siden luftfarten i Norge er selvfinansiert tror SAS den nye flyplassen vil gi økte kostnader for flyselskapene – som igjen vil ramme passasjerene.

Foto: Krause & Johansen

Da analyseselskapet Urbanet på vegne av Samferdselsdepartementet, i 2015 undersøkte trafikkgrunnlaget for en storflyplass på Helgeland, konkluderte de med at det trolig ikke er grunnlag for store jetfly ved den nye planlagte flyplassen i Rana.

SAS sier de i dag ikke har noen grunn til å betvile analysen, selv om mye har skjedd siden den gang.

– Det vil kanskje være grunnlag for 2–3 daglige avganger til Oslo på hverdager. Det mest sannsynlige er at Hauan trafikkeres av fly med 70–80 seter, for å få et visst antall frekvenser. Jo større fly, jo færre frekvenser. Jeg går ut fra at de som bor i Mo i Rana ønsker hyppige frekvenser, og det tilsier mindre fly. I tillegg vil det fortsatt være behov for FOT-ruter, det vil si statlig støttede ruter til naboflyplasser, som Bodø.

– Det er ikke plass til mer enn en aktør på lengre distanser med jetfly på en så liten flyplass. Dersom Norwegian kommer først, kommer ikke vi etter, slik jeg ser det, legger Myrold til.

– Hele flyplassen er kontroversiell. Man har ikke funnet en løsning for hele Helgeland. Det lykkelige her er at ingen av de andre to blir lagt med. Det ville være uheldig for de samfunnene, mener Myrold.

– Hadde vært bedre å subsidiere billettene

Røssvoll flyplass, Mo i Rana

SAS-direktør Ove Myrold mener det hadde vært bedre å beholdt dagens struktur og bygd ut dagens lufthavn på Røssvoll enn at man bygger en storflyplass på Hauan.

Foto: Avinor

SAS-direktøren mener at dagens flytilbud fra Helgeland til store deler av landet er godt.

– De har mange flyplasser, og mye av årsaken til at man er misfornøyd, er de høye prisene. Men den er det staten som fastsetter. Det er et paradoks at staten er villig til å investere halvannen milliard på en ny flylpass. Dersom de i morgen hadde tatt avkastningskravet for denne summen og årlig gitt dem i økte subsidier til flyrutene på Helgeland, hadde prisene gått drastisk ned over natten. Kanskje man da kunne levd med dagens struktur, sier Myrold.

Norwegian: – Bekymret for økte utgifter

Bjørn Kjos, konsernsjef i Norwegian, under selskapets kvartalspresentasjon for 3.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos har tidligere sagt at han ikke kan forstå at noen går mot en stor flyplass på Helgeland og mener det er et stort marked for Norwegians jetfly.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

I fjor sa Norwegian-sjef Bjørn Kjos til NRK at det burde være mulighet for inntil fire daglige direkteavganger fra Helgeland med Norwegians store jetfly i framtiden

I dag er Norwegian litt mer forsiktige i sine uttalelser.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvorvidt selskapet vil benytte flyplassen og hvilke ruter som da eventuelt vil være aktuelle. Alle store samferdselsprosjekter har en prislapp og vi er bekymret for at en utbygging som dette vil føre til økte avgifter for flyselskapene og dermed også høyere billettpriser for kundene, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

NHO: – Ligger an til norgesrekord i underskudd

Torbjørn Lothe, adm.dir, NHO Luftfart

– Hauan blir ikke langt unna den flyplassen i Norge som vil gå med størst underskudd, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO luftfart.

Foto: NHO

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart ​skjønner godt at Rana-samfunnet ønsker seg ny flyplass, men frykter at den nye flyplassen i Rana vil bli et underskuddsforetak.

– Ut fra analysene som foreligger snakker vi om et årlig driftsunderskudd i størrelsesorden over 50 millioner kroner – altså et evig økt driftsunderskudd. I tillegg må man håndtere kapitalkostnadene. Staten ønsker en avkastning på kapitalen, og det får man ikke her. Da må man heve avkastningen på andre lufthavner rundt om i landet gjennom økte avgifter for å finansiere den kapitalen som blir satt inn i en ny lufthavn, sier han til NRK.

Den regningen får flyselskapene og i neste runde de reisende i form av høyere flyavgifter på flybillettene, mener direktøren.

– I tillegg er investeringskostnadene anslått til å bli betydelig høyere enn det man opprinnelig la til grunn. Sånn sett vil det forverre prosjektets økonomi. I utgangspunktet la man også til grunn en nedleggelse av Mosjøen. Når det ikke blir noe av, vil de samlede kostnadene bli betydelig høyere, og prosjektet mer ulønnsomt.

PLU: – Skremsler

Henrik Johansen

– Det som er sikkert er at NHO luftfart ikke taler på vegne av NHO og næringslivet, mener PLU-sjef Henrik Johansen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling reagerer på det han kaller «skremsler» fra SAS og NHO luftfart.

– Det er ikke flyselskapene som skal finansiere dette løftet. Vi takker Erna Solberg og Ketil Solvik-Olsen, som vil investere halvannen statlig milliard i det viktigste tiltaket i vår region. Næringslivet og Rana kommune vil bidra med 600 millioner i det største spleiselaget i norsk luftfart noensinne. Den nye flyplassen vil ikke gi økte avgifter, men tvert om en kraftig vekst i passasjertallet og dermed økte inntekter både for Avinor og Norge, sier Johansen.

Johansen viser til Norwegian-sjef Bjørn Kjos, som mener trafikken ved en ny lufthavn kan bli 3–4 ganger større enn prognosene til analyseselskapet Urbanet.

– Det støttes også av solide trafikkanalyser fra Møreforsking som også har beregnet at den nye flyplassen vil bli en svært lønnsom investering for Norge.

PLU-sjefen viser til hvordan det fungerer i resten av Nord-Norge.

Ketil Solvik-Olsen

– All erfaring fra andre flyplasser tilsier at reiselysten hos folk øker når tilbudet blir bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– I nordfylket har vi både Evenes og fire mindre flyplasser. I Finnmark som har mindre folketall enn Helgeland, er det to stamflyplasser i Alta og Kirkenes, og ni andre flyplasser. Helgeland er ikke noe annerledesland. Når vi får det samme tilbudet som andre regioner vil det skape vekst både i flytrafikk og næringsutvikling.

Optimistisk minister

Flyplassentusiastene i Rana får støtte av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Jeg er litt mer optimistisk enn Thorbjørn Lothe i NHO Luftfart. All erfaring fra andre flyplasser tilsier at reiselysten hos folk øker når tilbudet blir bedre. Det tror vi i regjeringen også, sier Solvik-Olsen til NRK.

Polarsirkelen lufthavn på Hauan, Mo i Rana
Foto: Nordic - office of Architecture