– Ikke grunnlag for jetfly på Hauan

En ny analyse viser at det trolig ikke er grunnlag for store jetfly ved den nye planlagte flyplassen i Rana.

Polarsirkelen lufthavn

Avinor har fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å detaljplanlegging og utforming av konsesjonssøknad for ny lufthavn ved Mo i Rana.

Foto: NarudStokkeWiig

Den foreløpige rapporten, som er gjort av Urbanet Analyse på vegne av Samferdselsdepartementet, har undersøkt trafikkgrunnlaget for en storflyplass på Helgeland.

Rapporten konkluderer med at en direkterute mellom Hauan i Rana og Oslo bør trafikkeres med den største typen propellfly Widerøe i dag bruker, Dash 8 Q400 med 78 seter. Årsaken er at passasjergrunnlaget blir så svakt for tre store jetfly tre ganger daglig.

– Passasjergrunnlaget for å bruke stor jet på Hauan-Oslo ruten i 2020–2025 er i tynneste laget selv når alle forutsetninger i våre analyser peker i retning av mest mulig trafikk på ruten. Vi anser det som spesielt lite sannsynlig at alle de tre hovedforutsetningene for høyt alternativ inntreffer samtidig, skriver Urbanet.

– Fakta utelatt

Henrik Johansen, Mo i Rana

Næringssjef Henrik Johansen mener Urbanets prognoser er kraftig underestimert.

Foto: Frank Nygård / NRK

Verken Rana kommune eller næringslivet kjenner seg igjen i analysen. Daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling Henrik Johansen sier Urbanet har utelatt flere sentrale opplysninger i sine prognoser.

– Verken muligheter for chartertrafikk eller samspillet mellom forbedret flytilbud og næringsutvikling er med her, sier Johansen.

Ifølge Rana-ordfører Kai Henriksen (H) er det ingen plausible forklaringer på at hvorfor Rana skal ha en helt annen passasjerutvikling enn regioner med en storflyplass, som Harstad, Molde eller Kristiansund.

– Vil bli brukt av motstandere

– Urbanet har utelatt næringsutvikling i sin analyse. Det gjør at den har liten verdi. Det som er trist er at den, på tross av mangler kan bli brukt av motstandere av en ny storflyplass og dessverre også er et dokument Samferdselsdepartementet må forholde seg til, sier Henriksen.

– Vår region har både et større næringsliv og folketall enn Mosjøen-regionen og Sandnessjøen-regionen til sammen. Det er derfor ikke lett å forstå denne skjevheten i framstillingen, legger Kai Henriksen til.

– Kraftig underestimert

Næringssjefen mener Urbanets prognoser er kraftig underestimert.

– 84.000 til 100.000 passasjerer på flyruta til Oslo i 2025 er godt under halvparten av hva flyruta Alta–Oslo allerede har i dag, og også halvparten av passasjertallet Kirkenes–Oslo, samfunn i Finnmark med vesentlig lavere folketall og næringsliv enn vi har her. Det fins ingen logisk forklaring på at Kirkenes-regionen med godt under halvparten av Rana-regionens folketall skal ha mer enn dobbelt så mange reiser til Oslo, sier han.

Tidligere luftfartsdirektør Otto Lagerhus, nå styremedlem i Polarsirkelen lufthavnutvikling, sier Urbanet har bommet.

De har brukt modeller som ikke reflekterer den utviklingen man kan forvente. Helgelendinger er ikke mer skeptiske til å fly enn andre. Jeg tror vi vil få se andre og mer optimistiske tall når hovedrapporten foreligger. Disse er for konservative og pessimistiske, sier Lagerhus.

Polarsirkelen lufthavn på Hauan, Mo i Rana
Foto: Nordic - office of Architecture