Hopp til innhold

Mener streikerammede har krav på renter fra SAS

Forbrukerrådet mener streikerammede passasjerer har krav på å få dekket renter etter at mange måtte legge ut for nye reiser.

Illustrasjon av SAS-fly som flyr fra regninger. Masse papirbiter og kvitteringer i lufta.

Sommeren 2022 ble flere hundre tusen flyvende rammet av SAS sin pilotstreik.

Grafikk: Egil Ursin / NRK

Sommeren 2022 ble flere hundre tusen flyvende rammet av SAS sin pilotstreik.

Mange måtte bruke kredittkort for å legge ut for hotell, mat og andre løpende utgifter mens streiken pågikk.

Det betyr også at mange har måttet betale renter i påvente av å få refundert utleggene fra flyselskapet.

Én av disse er reisende Tore Buene.

Nå har jeg startet med å sende inn månedlige krav til SAS på renter tilsvarende satsen på kredittkortet jeg måtte bruke for å betale ekstra utgifter.

Så langt har kravene blitt avslått av SAS.

NRK har sett dokumentasjon på avslaget fra flyselskapets kundeavdeling, som skriver at SAS ikke refunderer renter på kredittkort.

Forbrukerrådet: Du har krav på renter

Men ifølge Forbrukerrådet har Buene og andre reisende krav på å nettopp få tilbakebetalt kredittkortrenter.

Hvis ny reise er bestilt med kredittkort, og kreditten har blitt rentebærende, så er det naturlig at SAS også dekker den delen av kredittrentene som overstiger forsinkelsesrentene.

Det sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

For erstatningskrav eller krav om standardkompensasjon så løper renten fra den 31. dagen etter forbrukeren sendte kravet.

Les også SAS kan få nye bøter – i morgen går svarfristen ut

SAS

For refusjon av ubrukte billetter løper renten fra 8. dagen etter forbrukeren krevde refusjon.

Men du må selv kreve forsinkelsesrente for å få det utbetalt.

På regjeringens hjemmeside kan du regne hvor mye du har krav på.

Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

Det er flyselskapet som selv har plikt til å ordne med å bestille en ny flyvning når den opprinnelige kanselleres.

Men i forbindelse med pilotstreiken overlot SAS mange av passasjerene til å bestille ny hjemreise selv.

Vi mener at kredittrenter er en direkte kostnad knyttet til at passasjerene måtte ordne egen hjemreise.

Ifølge dokumentasjon NRK sitter på, praktiserer ikke SAS utbetaling av renter som har løpt på kredittkort på grunn av forsinket tilbakebetaling.

Det til tross for at Forbrukerrådet mener dette er riktig praksis.

Nekter å svare

Om noen opplever at krav om forsinkelsesrente ikke er godkjent, så oppfordrer vi til å ta kontakt med oss slik at vi får sett på saken en gang til. Alle som har krav på erstatning fra SAS skal naturligvis få det, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund.

Hun vil ikke svare konkret på om hvorfor de ikke gir ut forsinkelsesrenter tilsvarende det kunder har tapt på å bruke kredittkort.

Alle kundekrav vurderes individuelt og vi kan ikke behandle enkeltsaker i media. Men som understreket, alle som har rett på erstatning fra SAS skal naturligvis få det.

Pressesjef i SAS, Tonje Bjerve Sund

Tonje Bjerve Sund er pressesjef i SAS.

Fikk bot av Luftfartstilsynet – Nå truer de med flere

Oppfølgingen av streikerammede passasjerer har ikke gått upåaktet hen hos Luftfartstilsynet.

I oktober og november ble SAS ilagt til sammen 200.000 kroner i tvangsmulkt fra Luftfartstilsynet på grunn av forsinket tilbakebetaling.

SAS lovet å bli ferdig med erstatningskravene før nyttår.

Nå hevder selskapet at de har behandlet samtlige passasjerkrav de har fått. Men at de i enkeltsaker venter på tilbakemelding fra passasjerer.

Før jul sendte Luftfartstilsynet et brev til SAS etter å ha registrert at flere passasjerer opplever at SAS ikke har utbetalt forsinkelsesrenter.

Der ba de selskapet svare på hvorfor.

Nå har SAS svart.

De mener at de følger forsinkelsesrenteloven, og ber Luftfartstilsynet være mer konkret.

Les også Krever 1500 kroner i erstatning fordi røntgenklinikken avlyste timen

Evidia bodø

«SAS er av den oppfatning at selskapet etterlever forsinkelsesrenteloven. SAS må derfor be om at tilsynet nærmere konkretiserer, eller gir eksempler på opplysningene knyttet til forsinkelsesrenter», skriver de i et brev til Luftfartstilsynet som NRK har fått tilgang til.

Kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Håvard Vikheim, sier til NRK at tilsynet foreløpig ikke har landet på om de syns svaret fra SAS om tilbakebetaling til kundene er godt nok.

– Hvis det er slikt at de ikke kan dokumentere at de har kommet langt nok, etter vårt skjønn, kan det være behov for ny tvangsmulkt, sier Vikheim i Luftfartstilsynet.

Avgangshallen på Gardermoen etter at det ble klart at 900 SAS-piloter er tatt ut i streik

I løpet av 2022 fikk Den norske transportklagenemnda 280 klager etter SAS sin pilotstreik.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Over 1000 klager på SAS

I løpet av 2022 fikk Den norske transportklagenemnda 280 klager etter SAS sin pilotstreik.

Nemnda behandlet de første streikesakene i slutten av november. Klager fikk medhold i alle fire saker i november.

Det sier Cecilie Asak Oftedahl, daglig leder av Norsk Reiselivsforum.

Cecilie Asak Oftedahl, daglig leder Norsk Reiselivsforum som er sekretariatet for Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda.

Cecilie Asak Oftedahl er daglig leder i Norsk Reiselivsforum.

I nemnda i desember ble to saker behandlet – en klager fikk medhold og en klager fikk ikke medhold.

Noen saker er avsluttet, enten på grunn av manglende dokumentasjon eller forlik. Men fortsatt har klagenemnda mange saker på bordet.

Vi har cirka 150 saker om streiken som fortsatt er under behandling hos oss.

SAS

I oktober og november ble SAS ilagt til sammen 200.000 kroner i tvangsmulkt fra Luftfartstilsynet på grunn av forsinket tilbakebetaling.

I tillegg så mottok Forbrukerrådet 1040 henvendelser om SAS i fjor. Det er rundt 40 prosent av alle henvendelsene om luftfart det året.

Svært mange av disse henvendelsene handler om personer som har hatt problemer med refusjon som følge av pilotstreiken i fellesferien i 2022, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Han skriver i en e-post til NRK at de vil følge nøye med på neste ukes henvendelser, for å se om det er flere krav som ikke er avsluttet.

Forbrukerrådet vil dermed holde Luftfartstilsynet orientert i tiden fremover.

Les også Færre fremmedfly i norsk luftrom – mener årsaken er krigen i Ukraina

Russisk fly høsten 2018

Les også Ellinor (25) danser i fritt fall: – Vil inspirere andre til å tørre mer

Ellinor Staurbakk fra Steigen i fallskjerm