Legene krever strengere grensekontroll: – Det haster

Tusenvis av utenlandske arbeidere er snart på vei over grensene til Nord-Norge for å jobbe under vinterfisket. – Underlig at det er svært strengt på Gardermoen mens grensekontrollen her oppe nærmest er ikke-eksisterende, sier kommuneoverlege.

Myre, Øksnes kommune

Det er spesielt arbeidsinnvandring til Lofoten og Vesterålen i fiskerinæringen som bekymrer kommuneoverlegene. De frykter ukontrollert smitte og etterspør strengere regler for grenseovergangene i Nord-Norge.

Foto: Allan Klo / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ikke et spørsmål om denne massive arbeidsinnvandringen vil føre med seg smitte. Det vil den gjøre. Spørsmålet er hvor stort det blir.

Under mandagens pressekonferanse i Bodø kom kommuneoverlege Tor Claudi med en tydelig advarsel foran det tradisjonsrike vinterfisket som for alvor starter over nyttår.

Da ventes det i overkant av 3000 utenlandske arbeidere til Nord-Norge.

De aller fleste av disse krysser grenseovergangene i Nord-Norge med bil.

Kommuneoverlege Claudi er bekymret for det han mener er en altfor slapp kontroll, særlig ved de tre store grenseovergangene i Nordland.

– Den er ikke optimal. Så vidt vi forstår er det fritt frem i deler av døgnet, og det er all grunn til bekymring, sier Claudi.

– Det betyr at vi ikke vet om de som kommer har testet seg på forhånd, vi vet heller ikke hvor de skal og hva slags avtaler de har.

Etterlyser strengere grensekontroll

De siste 14 dagene har Bodø fått erfare hva slags smittefare utenlandsk arbeidskraft kan ha. Her er syv av de siste ni koronatilfellene knyttet til nettopp utenlandsk arbeidskraft.

Claudi sier de har kontroll på situasjonen i Bodø, men krever nå døgnkontinuerlig kontroll ved grensene.

– Det er underlig at det er svært strengt på Gardermoen, mens grensekontrollen her oppe er nærmest ikke-eksisterende.

Tor Claudi, spesialist i indremedisin.

Kommuneoverlege Tor Claudi etterspør strengere grensekontroll i Nord-Norge i forkant av vinterfiskesesongen.

Foto: Erik M. Sundt

Han mener at de som har noe å skjule, krysser grensene i tidsrommet når det ikke er kontroller.

– På Gardermoen kommer du ikke inn i landet, hvis du ikke har en negativ Covid-19-test de siste 72 timene. Her er det ingen som etterspør det i det hele tatt. Vi er bekymret for en ukontrollert smittespredning i Lofoten og Vesterålen.

– Har ikke peiling på hvor mange som kommer uanmeldt

Bekymringen er ikke noe mindre i Øksnes i Vesterålen, der 90 prosent av økonomien i lokalsamfunnet er knyttet til aktiviteten fra januar til utgangen av april.

Der henter enkelte av bedriftene inn opp mot 400 sesongarbeider under den travle vintersesongen.

– Vi forventer en stor strøm av utenlandsk arbeidskraft til spesielt fiskeindustrien i Lofoten og Vesterålen, sier Ellen B. Pedersen.

Hun er smittevernlege i Øksnes og er spesielt bekymret for de mange arbeiderne som kommer til Nord-Norge på «lykke og fromme» for å søke arbeid hver vinter.

Ellen B. Pedersen, kommuneoverlege i Øksnes.

Kommuneoverlege Ellen B. Pedersen i Øksnes kommune mener det haster med strengere grensekontroll før vinterfisket.

Foto: Øksnes kommune

– Vi har ganske grei oversikt over dem som kommer hit på kontrakter, men vi har ingen peiling på hvor mange som kommer uanmeldt og som søker arbeid etter at de har kommet.

Hun mener at dersom disse ikke stoppes og registreres ved grensen, kommer de uanmeldt og kan bevege seg fritt i lokalsamfunnet og kan øke risikoen for smitte.

– Det haster med en strengere grensekontroll. Disse kommer ikke inn sør i landet, hvor man vet det er døgnkontroller. De kommer her nord, hvor det er veldig lite kontroll.

Fiskeriministeren: – Høy risiko og bekymring for smitte

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier de jobber tett med næringen og har denne uken planlagt flere møter for å planlegge vinterfisket.

– Nå er det primært Nordland som er risiko nummer en i forhold til vinterfisket. Vi skal ha et møte nå på onsdag med hele næringen. Det handler om å finne praktiske, gode løsninger. Så har Justisdepartementet sagt at de skjerper beredskapen, sier han.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen sier de forsøker å forberede seg på at det kan komme så mange som 3000–4000 personer.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Hva innebærer det?

– Jeg vet ikke om det innebærer døgnkontinuerlig åpning. Vi vet jo ikke hvor mange som kommer.

Det er ikke først og fremst de som har kontrakter han er bekymret for, men de som ikke har det.

– Det er høy risiko og bekymring for at noen kan bringe med seg smitte, sier Ingebrigtsen.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 19.01.2021
2 419
Smittede/uke
139
Innlagte
521
Døde
48 680
Vaksinerte