Hopp til innhold

Lysforurensning forstyrret viktig hormon hos gravide

Gir ny innsikt i hvordan lyset vi omgir oss med påvirker helsa vår.

Randi Liset ved Universitetet i Bergen.

Randi Liset, jordmor og forsker, har utført studien som gir innsikt i melatonin hos gravide.

Foto: Privat

Urmennesket ble langt på vei styrt av sola.

Vi våknet og gjorde våre daglige gjøremål i takt med lyset. Dagslyset ga energi. Når det ble mørkt om kvelden ble vi også trøtte, og falt til ro.

Dagslys har mye blått i seg. Før det går mer mot det røde utover kvelden. Det er den rytmen vi som mennesker er tilpasset.

Men der urmennesket sto opp og la seg med lyset, omgir vi oss i dag med lys som aldri før. Nå er det ikke lenger slik at det blir mørkt bare fordi sola går ned.

Lys fra blant annet energieffektiv Led, fra PC- og TV-skjermer og andre dingser gjør at det gjerne er lyst rundt oss lenge etter at sola har gått ned.

Lys – som i likhet med dagslyset, kan ha mye av det blåe i seg.

Så da blir spørsmålet: Hva gjør dette med oss mennesker?

Dette forskes det på, og en ny studie kaster nå nytt lys på hvordan kunstig, blått lys virker inn på et viktig hormon vi alle har: melatonin.

Hadde for lite kunnskap

Melatonin er egentlig et døgnrytmehormon som trenger mørke for å skilles ut. Det er med på å frembringe søvnen vår.

Det er dette hormonet som PhD-stipendiat Randi Liset fra Universitetet i Bergen har sett nærmere på.

Hennes innfallsvinkel på dette med blått lys, er hvordan det kan påvirke gravide.

Hun har mer enn 20 år bak seg som jordmor, og har sett hvordan mange gravide sliter med søvn. Spesielt på slutten av svangerskapet.

– Det jeg opplevde var at, bortsett fra vanlige søvnhygieneråd, så hadde jeg lite å tilby dem. Jeg kjente jeg hadde for lite kunnskap, forteller Liset.

For å bringe til torgs mer kunnskap, har hun gjort en studie. Den første av sitt slag, forteller forskeren.

– Det er et viktig budskap i studien at det blå lyset også kan påvirke gravide kvinner.

Høyere nivåer tidligere på kvelden

Enkelt sagt så fant Liset at de gravide kvinnene oppnådde et høyere nivå av melatonin tidligere på kvelden.

Mer presist: etter to uker begynte kvinnene å skille ut melatonin over et visst nivå, 43 minutter tidligere enn de gjorde uten de oransje brillene.

Nivåene av melatonin beskrives som betydelig høyere ved gitte tidspunkter gjennom kvelden, når det blå lyset ble blokkert.

«Kunstig, blått lys om kvelden forsinker og undertrykker produksjonen av melatonin», står det i studiens oppsummering.

– Det er kanskje ikke så overraskende at det å tilføre noe som er unaturlig for oss i omgivelsene, kan ha negative konsekvenser, bemerker forskeren.

Randi Liset ved Univeritetet i Bergen.

Kvinnene ble utstyrt med oransje briller på kvelden som rett og slett blokkerer for blått lys. Så ble forskjellen studert.

Foto: Privat

Trolig viktig for å opprettholde helse

Studien til Liset viser at man kan få en tidligere og et høyere melatoninnivå på noen tidspunkt, ved å stenge det blå lyset ute hos gravide kvinner i siste del av svangerskapet.

Hva det har å si for helsa til gravide og fosteret, det sier ikke studien noe om.

Men det man vet fra andre studier, er at melatonin er et hormon som er i fri utveksling mellom mor og foster.

– Andre studier har funnet at mors melatoninnivå blant annet kan være viktig for fosterets døgnrytme, beskytter fosteret mot stress og kan ha betydning for barnets vekst og utvikling.

Melatonin har betydning for morkakens funksjon og hvordan den utvikler seg. Dermed også på fosterets utvikling, forklarer forskeren.

Nivåene av melatonin øker utover svangerskapet og når en topp på slutten av graviditeten.

– En oppsummeringsstudie sier at på slutten av svangerskapet, når melatoninnivået er høyest, er denne mekanismen mulig spesielt viktig.

Når barnet er født går nivået raskt tilbake til før-graviditetsstadiet veldig raskt.

Etter bare to dager er det tilbake til det normale nivået, forklarer Liset.

– Man har funnet lavere nivå av melatonin hos mor ved komplikasjoner som svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes. Det viser at melatonin kan ha en viktig biologisk funksjon.

– Dermed kan det tenkes at melatonin trolig er viktig for å opprettholde helse hos både mor og foster.

Ønsker mer forskning

Funnene fra Liset sin studie viser hvordan gravide kvinner med enkle grep kan beskytte seg selv, og trolig fosteret, mot døgnrytmeforstyrrelser og stress fra blått lys på kvelden.

Liset understreker at det trengs mer forskning for å se hvilken virkning fjerning av det blå lyset har på mor og foster.

Hun håper at dette temaet kan være et som får økt fokus fremover.

Hormon med mange funksjoner

Knut Inge Fostervold er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han er ikke overrasket over funnene, men beskriver studien som spennende.

Knut Inge Fostervold

– Det som skjer når det begynner å bli mørkt ute, er at vi starter å produsere melatonin. Vi blir trøtte. Og så øker produksjonen utover natta, forteller Knut Inge Fostervold.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Generelt om melatonin, forklarer Fostervold at hormonet er en regulator for «cirkadiske rytmer».

Enkelt sagt: funksjoner i kroppen som påvirker vår indre klokke.

– Du kan tenke deg at vi har en klokke inni oss som går. For de fleste av oss er denne klokka litt raskere enn 24 timer. For noen opp mot 25 timer.

Det er denne indre klokka melatonin er med på å styre.

Idet lyset treffer øynene våre om morgenen, stoppes produksjonen av melatonin. Klokka nullstilles. Slik bidrar det å legge seg til samme tid hver kveld, til en stabil døgnrytme.

– Mengden lys vi omgir oss med, påvirker melatoninet. Sitter man foran PC-en utover kvelden, så reduseres utskillelsen av melatonin kraftig. Det betyr ikke nødvendigvis at du blir mindre trøtt. Men du sover dårligere, sier Fostervold, som selv er oppvokst på Melbu i Vesterålen.