Tror blindpassasjerer på skip kan etablere seg i Arktis

Økt skipsaktivitet i nord kan føre til at flere fremmede arter slippes ut i havområdene i Arktis.

Kongsfjorden på Svalbard

Fremmede arter fraktes som blindpassasjerer med skip kan etablere seg i havområdene i nord. Her fra Kongsfjorden på Svalbard.

Foto: Peter Thor / Polarinstituttet

Når havisen i Arktis smelter åpnes nye sjøruter i nord. Forskere spår en mangedobling av skipstrafikken, samtidig som større områder frigjøres til oljevirksomhet og annen aktivitet.

REKORDLITE SJØIS I ARKTIS: Satelittkart av issituasjonen i Arktis 15. mars 2016

Satellittkartet fra 15. mars i år viser rekordlite sjøis i Arktis.

Foto: Universitetet i Bremen

Mer aktivitet kan også føre med seg flere nye arter, som ikke hører hjemme i Arktis. Som planktonalger og algebeitende krepsdyr fra nordlige Stillehavet og Beringhavet. Samt bunnlevende dyr fra Sibir.

– Både på og i båter kan organismer få transportmuligheter. Vi har ballastvann i mange skip og når det tas inn et sted og pumpes ut et annet sted har mange slags organismegrupper mulighet til å få transport, sier forsker Anders Jelmert ved Havforskningsinstituttet.

Bestanden kan vokse raskt

Noen arter trekker nordover på grunn av varmere hav, mens andre arter får skyss som blindpassasjerer på skipsskrog, oljeinstallasjoner og i ballastvann.

De nye innbyggerne i Arktis kan skape ubalanse i økosystemet. For dersom en art klarer å etablere seg, kan bestanden vokse seg stor.

– Det som oftest skjer er at de slipper unna en del plageånder fra hjemstedet. Det er ofte slik at de slipper unna de som spiser de og dermed kan de få en ganske voldsom vekst, særlig i en tidlig fase. Da vil de ha stor betydning for det økosystemet de kommer inn i, sier Jelmert.

Må tilpasse seg

Men det er noen ting som må ligge til rette for at en art skal klare å etablere seg et annet sted enn der den egentlig hører hjemme.

Arten må blant annet overleve en kald vinter samtidig som temperaturen i vannet sommerstid må være høy nok til at arten klarer å produsere egg og overleve de tidlige livsstadiene.

– Etter hvert som havområdene i nord blir litt mindre kalde, vil det bety at det er andre områder som organismene kan komme fra, som passer med de betingelsene. Dermed vil det kunne komme blindpassasjerer fra en rekke andre steder i forhold til det vi har sett tidligere, sier Jelmert.

Nytt regelverk på gang

Det jobbes for tiden med å få på plass et internasjonalt regelverk som setter krav til ballastvann om bord på skip, som trolig er på plass i løpet av året.

Likevel kan det gå ytterligere tid før de nye reglene kan praktiseres, blant annet fordi skipene som trafikkerer havene må tilpasses regelverket.

Jelmert mener man i dag har lite kontroll og overvåkning av situasjonen.

– I sjøen er det fryktelig vanskelig å gjøre noe med fremmede arter når de allerede har kommet, så den beste muligheten til å gjøre noe har vi ved å hindre transport.