Hopp til innhold

Slutter å tappe økomelk i Nord-Norge – blandes inn i vanlig melk

Salget av økologisk melk har stupt de siste årene, særlig i Nord-Norge. Mye av årsaken er at Forsvaret har sluttet å bestille økomelk. Nå stenger Tine produksjonen i nord.

Ketil Erdal mater kyrne

UVISS FREMTID: Melkebonde Ketil Erdal i Steigen i Nordland frykter for den fremtidige driften når det ikke blir mulig å levere økologisk melk i Nord-Norge.

Foto: Simon Erdal

– Det ligger i tiden at det meste vi gjør skal bli mer miljøvennlig og vi skal gi minst mulig klimaavtrykk. Da synes vi det er veldig bakstreversk at Tine ikke ønsker å satse på økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge, sier melkebonde Ketil Erdal.

Han er økologisk melkebonde i Steigen i Nordland. For noen år siden så fremtidsutsiktene for denne typen produksjon gode ut.

Tine oppfordret flere melkebønder til å legge om til økologisk produksjon. Ketil Erdal var en av dem som gjorde det.

Han måtte kutte bruken av kunstgjødsel og bruke fôr uten sprøytemiddel. I tillegg driver Erdal et fjøs der dyrene står i bås.

– Da jeg la om fikk jeg krav om at jeg måtte lufte dyrene flere ganger i uka, også om vinteren.

Økologisk melk

Folk i Nord-Norge kjøper langt mindre økologiske produkter enn folk i sør.

Foto: Susanne Lysvold / NRK

Først og fremst var det kostnadene til fôr som økte mest. Økologisk fôr koster rundt 2,5 kroner mer per kilo enn vanlig fôr.

– Men jeg har lyst til å drive gården på et vis som gjør at du ikke ødelegger kvaliteten på matjorda ved utsette den for stoffer som ikke er naturlig, sier Erdal.

I tillegg får bøndene 85 øre ekstra per liter melk de produserer. Noe som gjør at Erdal ikke går i minus.

Men nå er situasjonen snudd. Og mye skyldes at Forsvaret ikke kjøper like mye økologisk melk som de en gang gjorde i Nord-Norge.

Les også: En bonde forteller: Derfor sviktet jeg dyrene mine

Kåre Skogstad
Kåre Skogstad

Forsvaret støvsugde markedet

I 2005 satte den daværende regjeringen seg et mål om at 15 prosent av norsk matproduksjon og -forbruk skulle være økologisk.

Dette førte blant annet til at Forsvaret begynte å kjøpe økologisk melk. Mye økologisk melk.

I Nord-Norge førte det til at landsdelen ble støvsuget for slik melk.

Les også: Derfor er Nord-Norge støvsuget for økomelk

Liridon Gashi, vernepliktig soldat i Hæren. Tjenestgjør i Combat Service Support bataljon.
Liridon Gashi, vernepliktig soldat i Hæren. Tjenestgjør i Combat Service Support bataljon.

Men i 2018 endret regjeringen retning.

I Nasjonal strategi for økologisk jordbruk er det ikke lenger noen direkte tallfestede mål. I stedet skal økologisk matproduksjon styres av etterspørselen.

Det førte til endringer i avtalen mellom Forsvaret og Tine.

I dagens avtale er det ingen krav til at Forsvaret skal kjøpe økologiske meieriprodukter.

– Alle kan bestille økologisk mat, men det er ikke lenger føringer på det. Vi tilbyr økologiske produkter, og så er det opp til avdelingene å bestille det de ønsker, sier Hans Meisingset, seniorrådgiver i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Ifølge Meisingset er etterspørselen etter økologiske produktet lav i Forsvaret i dag. Noe Tine merker godt.

Hans Meisingset, Seniorrådgiver i Forsvaret

MULIGHET: Hans Meisingset kjenner ikke til prisforskjellen mellom økologisk og vanlig melk, men han understreker at alle avdelingene kan bestille de meieriprodukter de ønsker.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

For de siste årene har de solgt mindre økologisk melk, særlig i Nord-Norge.

Salget er blitt så lite at det er stor risiko for dårligere kvalitet på melka. Det kreves en viss mengde i tappinga på meieriet for å sikre blant annet et stabilt fettinnhold. Nå er mengden langt under denne grensa. Vi kan ikke lenger ta denne risikoen, sier Christian Granlund, konserndirektør for Tine Forsyning.

Nå slutter de å tappe økologisk melk i Harstad. Dermed har ikke de seks økologiske melkebøndene i Nord-Norge noe sted å levere melka si, og den økologiske melka må blandes inn i vanlig melk.

Les også: Bestilte norsk kål, fikk varer fra Italia: – Forbrukermakten vår blir tatt fra oss

Astrid Regine Nässlander serverer svinenakke fra kokegrop
Astrid Regine Nässlander serverer svinenakke fra kokegrop

Ikke grunnlag for å fortsette

– Det vil bli et kjempenederlag, både med tanke på økologisk produksjon og bærekraft. I tillegg har vi et økomiljø som ikke er verdt fem flate øre, sier melkebonde Marita Olsen.

– Vi som driver økologisk i Nord-Norge har ikke grunnlag for det lenger.

Ketil Erdal i Steigen frykter at de ikke vil få tillegget på 85 øre per liter for melka de produserer lenger.

– De pengene utgjør veldig mye. Uten dem blir det veldig lite igjen til lønn til bonden, sier han.

– Kan det bety kroken på døra for deg?

– Det blir vondt å måtte avslutte. Jeg tror det skal være mulig å få til en mellomting, men vi jobber nå for at Tine skal ombestemme seg.

Tine har ennå ikke bestemt seg for hva som skjer med den økonomiske støtten de gir til melkebønder som produserer økologisk. Dagens avtale vil gi bøndene støtte ut neste år.

Videre er de trygge på at kundene ikke vil merke forskjell når de nå slutter å tappe økologisk melk i Nord-Norge.

Ketil Erdal ser i kamera

ØNSKER Å FORTSETTE: Ketil Erdal ønsker å drive så økologisk som mulig, uansett hva som skjer.

Foto: SIMON ERDAL

– Kvaliteten blir den samme

Nærmeste meieri som tapper økologisk melk ligger i Trondheim. Tine har siden i fjor høst testet ut transport av slik melk nordover.

– Prosjektet viser at vi klarer å ha en meget god leveringsgrad. Vi har ingen økning i antall reklamasjoner, og sist, men ikke minst: holdbarheten er uendret. I flere tilfeller er det faktisk bedre, som følge av hyppigere tapping og lengre holdbarhetsdato på økomelk fra Trondheim, sier Christian Granlund i Tine.

Utslipp og miljøbelastningen blir heller ikke større, da vi utnytter transport som allerede frakter ferdigvarer nordover til Harstad.

Både Coop og Norgesgruppen melder om godt salg av økologiske melkeprodukter i sine butikker. Men de selger også økologiske produkter fra andre produsenter.

Ketil Erdal kjøper derfor ikke forklaringen til Tine.

– Hadde de markedsført den økologiske melka og den da ikke hadde blitt solgt, ville jeg forstått argumentet. Men vi opplever at de ikke har gjort det. Det er andre meierier som dominerer butikkhyllene i Nord-Norge, sier han.

– Når de kjører et prosjekt og ber oss legge om, så er det spesielt at de snur. Vi føler vi har fulgt opp vår del av prosjektet ved å produsere melka, og forventer at de følger opp sin del og markedsfører den.

Christian Granlund i Tine forstår frustrasjonen til melkebøndene.

Vi forstår også at det er vanskelig å være motivert for økologisk produksjon når økomelka nå vil anvendes sammen med den vanlige melka, sier han.

– Men vi må kunne garantere for kvaliteten på produktene våre, og det volumet vi har tappet på Harstad er så lite at det ga stadig risiko for ujevn kvalitet.

Christian Granlund myser mot sola

MÅ IKKE LEGGE NED: Christian Granlund i Tine forteller at melkebøndene ikke må slutte med økologisk produksjon. Og at de mest sannsynlig vil få utbetalt tilskudd ut neste år.

Foto: Marius Guttormsen / NRK