Derfor er Nord-Norge støvsuget for økomelk

Etter at Liridon Gashi og kollegene i Forsvaret begynte å drikke økomelk, har salget eksplodert. Nå vil Tine ha flere økomelkbønder.

Liridon Gashi, vernepliktig soldat i Hæren. Tjenestgjør i Combat Service Support bataljon.

Liridon Gashi, vernepliktig soldat i Rusta leir. Tjenestegjør i Combat Service Support bataljon i Rusta leir på Bardufoss.

Foto: Kommunikasjonsavdelingen i Hæren

– Melka smaker godt den, sier Liridon Gashi som er vernepliktig soldat i Rusta leir på Bardufoss.

I fjor drakk han og forsvarskollegene 230.000 liter økomelk fra Forsvarets kantiner i de tre nordligste fylkene.

Salget av økomelk i Nord-Norge er mer enn doblet i 2012 sammenlignet med 2011. Det er først og fremst Forsvarets etterspørsel etter økologisk melk som har gitt en salgsøkning på 140 prosent.

Vil ha flere økobønder

Kontrakten med Forsvaret gjør at Tine vil ha flere økobønder. I dag er det bare 14 økomelkprodusenter i hele Nord-Norge. Tapping av økologisk melk i Nord- Norge foregår ved meieriene i Sandnessjøen og Harstad. Inntil i fjor høst foregikk tipping bare i Sandnessjøen fordi det i Troms ikke var nok tilgang.

– Vi ønsker at nordlendingene kjøper mer økologisk melk, sier Camilla Ek i TINE.

Hun er ansatt som prosjektleder i et treårig prosjekt soma har som mål å øke produksjonen av økologisk melk på nordnorske gårdsbruk og øke salget av melk i landsdelen.

– I Nord-Norge har vi nå fått mulighet til å inngå inntil 60 avtaler med bønder som vil legge om fra ordinær til økologisk drift. Hovedårsaken til dette er at nordnorske leveranser bare utgjør om lag to prosent av Tines totale volum økomelk, mens landsdelens naturlige andel bør være 10 prosent, sier Ek til NRK.no.

Prosjektleder Camilla Ek i Tine og Gerd Vang ved kantina på Trondenes fort i Harstad.

Prosjektleder Camilla Ek i Tine og Gerd Vang ved kantina på Trondenes fort i Harstad.

Foto: Tine

Forsvaret endrer drikkevanene

Det er ikke ønsket om sprekere soldater som er årsaken til at Forsvaret har lagt om drikkevanene til økologisk melk.

– Det er en politisk beslutning at det skal tas miljøhensyn ved offentlige anskaffelser. Vi føler vi går foran med et godt eksempel, sier orlogskaptein Pål Stenberg i Forsvarets logistikkorganisasjon til NRK.no.

I fjor kjøpet Forsvaret 500.000 liter økologisk lettmelk. I 2013 skal også Forsvaret kjøpe inn 100.000 liter ekstra lettmelk. Også ost og egg er byttet til økologiske alternativer.

– Økologiske produkter koster litt mer, men vi tar høyde for at det koster å være miljøbevisst, sier Stenberg.

Hva mener du må til for at flere bønder skal gå over til økologisk produksjon?