Hopp til innhold

Tidligere etterretningsoffiserer om kritisk infrastruktur: – Ganske svak

Norske olje- og gassledninger har en lengde tilsvarende avstanden fra Oslo til Bangkok. Tidligere etterretningsoffiserer sier Norge står i midten av en konflikt om europeisk energisikkerhet.

Ola Kaldager

UMULIG: Tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager, mener det vil være umulig å ha kontroll på alle kablene våre.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Helt siden Russland invaderte Ukraina i februar har forholdet mellom Russland og Vesten kjølnet, og sanksjonene har kommet som perler på en snor.

Tidligere denne uka var det eksplosjoner ved gassledningene Nord Stream 1 og 2 som går mellom Russland og Tyskland. Anklagene rettes mot Russland.

Gasslekkasjene mistenkes som sabotasje. I dagene etter har det kommet flere meldinger om droner og mulig overvåkning rundt flere av Norges olje- og gassanlegg.

Equinor og flere andre olje- og gasselskap har hevet beredskapen som følge av situasjonen.

Fredag ble det kjent at også politiet øker sikkerheten rundt kritisk infrastruktur.

Strømforsyning, digital infrastruktur samt olje- og gassektoren trekkes frem som noe av de viktigste områdene i Norge akkurat nå.

Og sikkerheten rundt denne typen kritisk infrastruktur, er ikke mye å skryte av mener tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager.

Han er en av dem som mener at beredskapen er for dårlig. Han tjenestegjorde selv i Heimevernet på 1980- og 90-tallet og sier at på den tiden var det meste av kritisk infrastruktur satt under vakt og sikring.

Hvordan er denne beredskapen i dag?

– Den er ganske svak.

Bård Ludvig Thorheim er stortingsrepresentant for Energi -og miljøkomiteen for Høyre. Han har tidligere jobbet i etterretningstjenesten og har bakgrunn fra Utenriksdepartementet.

Han mener i likhet med Kaldager at beredskapen er for dårlig når det gjelder kritisk infrastruktur.

Ola Kaldager

Tidligere etterretningssjef Ola Kaldager mener beredskapen for kritisk infrastruktur er for dårlig.

Foto: Ola Helness / NRK

– Sikkerhet og beredskap er langt fra tilstrekkelig. Vi har utviklet den digitale infrastrukturen ut fra at det skal være mest mulig kostnadsbesparende. Vi er nå i en situasjon hvor land som Russland setter det militærstrategiske over det økonomiske perspektivet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier at de generelt er bekymret for den helhetlige sikkerhetstankegangen i flere sektorer.

OSEBERGFELTET

Olje og gass

Dersom norsk olje og gass rammes, vil det kunne bidra til en energikrise i Europa. Norge er i dag den største leverandøren av energi. Konsekvensene vil kunne bli rasjonering av strøm og ytterligere økning av strømprisen.

Servere i datasenter

Digital infrastruktur

Norge har et nettverk av fiberkabler og strømledninger. Mye av kritisk infrastruktur i Norge er gjort digitale og er både sårbare og essensielle for øvrig infrastruktur.

– Det vil gi store konsekvenser for muligheten til kommunikasjon og strømforsyning, og vil påvirke alle sektorer slik Norge har innrettet seg digitalt , sier Thorheim.

For eksempel er både olje -og gassektoren og vannforsyningssystemene i Norge digitalisert.

North Sea Link

North sea link

Storbritannia er helt avhengig av norsk gassforsyning. De har også vært veldig frempå med å hjelpe Ukraina. Derfor mener Thorheim at gassrørene mellom Norge og Storbritannia kan være et mulig sabotasjemål. North Sea Link utgjør en kabel av flere som er viktige for energileveranser til Europa akkurat nå.

Andøya Space Port

Andøya Space

En av grunnene til at det nå bygges opp en stor oppskytingsbase på Andøya er nettopp å ha en reservebase i tilfelle satellittene våre rammes. Da kan det sendes ut nye satellitter fra Andøya slik at noe kommunikasjon opprettes.

Thorheim mener Forsvaret nå i større grad ser mot verdensrommet for å være rustet for å opprettholde kommunikasjon.

Oljeraffineriet Mongstad i Nordhordland

Mongstad-anlegget

Mongstad er forsyningsbasen til peteroelumsvirksomhet i Nordsjøen. Her ligger oljeraffineri, europas nest største oljehavnanlegg og intallasjoner som komprimerer og sender gass ut i rørledninger.

Anlegget inneholder Mongstad-terminalen, Mongstad-raffineriet, Vestprosess, Mongstad kraftvarmeverk og Teknologisenter Mongstad.

Det er nå viktig at norske virksomheter utviser økt årvåkenhet, kartlegger sine verdikjeder og er klar over risikoen knyttet til disse, skriver de i en e-post til NRK.

– En konflikt om energi i Europa

Thorheim sier at dersom Russland står bak sprengningen av kablene i Østersjøen, viser det at de bruker gassleveranser som et strategisk våpen.

– Altså at de er villige til å ta økonomiske tap for å nå militærstrategiske mål. Den tekningen er noe man ikke ønsker.

Thorheim er enig med Kaldager i at dagens situasjon en energikonflikt.

– Det er energi-infrastrukturen som vil være et svakt punkt for Europa gjennom den kommende vinteren. Det er ingen tvil om at Putins mål er å utfordre oss mest mulig på den svakheten.

Thorheim tror nettopp at forsyningssikkerheten for energi i Europa er det som kan ødelegge samholdet mellom europeiske land.

Bård Ludvig Thorheim

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim mener den pågående situasjonen i Europe tilsier at vi bør ha sterkere beredskap for energi i Norge.

Foto: Høyre

– Og videre støtten fra Europa til Ukrainas frihetskamp. De sammenhengene er åpenbare. Derfor havner Norge også i sentrum av denne konflikten, fordi vi er den største energileverandøren til Europa nå. Tyskland, Storbritannia og mange andre land er helt avhengige av disse leveransene.

Under havoverflaten skjuler det seg et ledningsnett på 8800 kilometer.

Fra helt nord i Norge...

...og ned langs store deler av kysten

er det et enorm nettverk av rør, kabler og ledninger som frakter både olje og gass...

...til resten av Europa og verden

Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledninger med en lengde på om lag 8800 kilometer, ifølge Norsk Petroleum. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo til Bangkok.

Hva som skjuler seg i havdypet er vanskelig å holde oversikt over, mener Kaldager.

– Det som pågår nå, er en konflikt om energi i Europa. Det vil være helt avgjørende å opprettholde den for å fortsette å leve slik vi gjør. Å ha kontroll på alle disse kablene er omtrent umulig, sier han.

Kaldager er overbevist om at norske myndigheter nå følger med argusøyne hvilken type aktivitet som foregår i områder hvor Norge har gass- og oljeforbindelser.

Mener norsk olje og gass kan være mål for sabotasje

Leveransen av gass fra Norge og ut i Europa er viktig. Tidligere denne uka fortalte oberstløytnant og forsker Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole (FHS) at norsk gass er et mål for sabotasje:

– Vi har en storkrig i Europa akkurat nå. Norsk gassforsyning er sannsynligvis det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i hele Europa akkurat nå, sa Karlsen til NRK.

Også Bård Ludvig Thorheim mener at situasjonen vi står i vil kunne få enorme konsekvenser.

– Et eksempel er trollfeltet i Nordsjøen. Feltet er nærmest uten overvåkning og vil gi store konsekvenser også ut i Europa, sier Thorheim.

Les også Russiske trålere krysset begge kablene før forbindelsen forsvant

AIS-sporing av russiske fiskefartøy

Politiet har nå bedt om bistand fra Forsvaret til vakthold av kritisk infrastruktur.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tas på største alvor, og politiet er forberedt på å bidra til å skape trygghet som en del av samfunnets samlede beredskap, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i pressemeldingen.

Talsperson Forsvaret for forsvaret, oberstløytnad Stine B Gaasland, sier forsvaret følger situasjonen nøye og er i tett dialog med politiet.

I tillegg til å opprettholde vår daglig oppdragsportefølje, har vi økt synlighet og tilstedeværelse i områder rundt våre olje- og gassinstallasjoner.

Dette gjelder tilstedeværelse og patruljer med eksempelvis styrker på land, i luften, på sjøen, under vann og i Cyber-domenet.

− Krever annen mannskapsstyre

Thorheim sier han i utgangspunktet har tiltro til at regjeringa setter i gang nødvendige tiltak nå.

− Men det er veldig mye infrastruktur og vanskelig å ha en god nok sikkerhet rundt alle anleggene. Dette er en oppvekker om at vi må ha enda bedre beredskap på lang sikt.

Også den tidligere etterretningsoffiseren tror politiet vil gjøre sitt fremste med å øke vakthold, men han peker på at politiets ressurser er begrensa.

− Blant annet på kraftstasjoner eller trafostasjoner der strømmen fordeles er det krevende å ha vakthold 24 timer i døgnet. Det krever en helt annen mannskapsstyrke enn vi har i dag, sier Kaldager.

Han legger vekt på at både olje- og gassanlegg, industri og mye annen infrastruktur er avhengig av strøm.

− Hvis du tenker som en sabotør er Norges strømnett et naturlig mål. Der vil det også være behov for økt beredskap.

Støre: – Nær kontakt med naboer

Fredag holdt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressekonferanse om den spente situasjonen.

Her sa han at Norge har takket ja til bidrag fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia for å øke tilstedeværelsen i norsk sektor etter Nord Stream-lekkasjen.

Les også Russland har nå erklært fire ukrainske områder som russiske

Bilde av en middelaldrende kvinne og en liten gutt med skyggelue. Ukrainere flykter ut av okkuperte deler av Zaporizjzja øst i Ukraina. Flyktningene får politieskorte ut av områdene som Russlands president Putin har erklært tvangsinnlemmet i Russland.

– Vi har ingen indikasjoner om direkte trusler mot norske olje- og gassinstallasjoner. Det er høy sikkerhet og denne er ytterligere forsterket i samarbeid med norske selskaper. Vi har innført en rekke tiltak, både på militær og sivil side. Den siste uken er beredskapen forsterket ytterligere, sa han.

Støre sier han forstår om folk blir urolige som følge av ødeleggelsen av gassrørledningene Nord Stream 1 og 2.

– Det er nær kontakt med naboer, allierte og selskapene. Dette er en situasjon hvor det er trygt å ha allierte, og hvor allierte opplever at det er trygt å ha Norge.