Hopp til innhold

Sykehussjef sier opp i protest: – Jeg skal ikke være en del av dette spillet

Den bitre sykehuskonflikten på Helgeland tilspisser seg. I dag sa mangeårig områdesjef ved Helgelandssykehuset opp jobben i protest.

Svein Arne Monsen, anestesilege Helgelandssykehuset

– Det er frustrerende å se at sykehusprosessen er styrt av enkeltpersoner med en agenda. Befolkningen på Helgeland får ikke den prosessen de har fortjent, mener avtroppende områdesjef Svein Arne Monsen ved Helgeandssykehuset Sandnessjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er en tung personlig belastning, og mange vil nok mene at jeg opptrer illojalt. Men dette er en samvittighetsbeslutning. Min lojalitet ligger først og fremst hos pasientene, mener avtroppende områdesjef Svein Arne Monsen ved Helgelandssykehuset.

I ti år har han vært områdesjef for fagområdene akuttmedisin og kirurgi ved Helgelandssykehuset, Sandnessjøen. Samtidig er han anestesilege ved samme sykehus.

Det er den bitre sykehuskonflikten på Helgeland som er bakgrunnen for at Monsen nå sier opp sin stilling. I tillegg har han skrevet et leserbrev hvor han forklarer hvorfor han ikke lenger kan ha en lederstilling ved sykehuset.

– Slik jeg ser det er måten vi håndterer sykehusprosessen så kritikkverdig at jeg ikke kan være en del av den.

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, ett i Mo i Rana, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen. Fram mot 2025 skal en ny sykehusstruktur på plass.

I to omganger har en uavhengig ekspertgruppe pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus på Helgeland.

Rapporten har blitt avfeid som et makkverk. Denne uka sendte 20 tillitsvalgte ved sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen et formelt varsel til styret i helseforetaket. Her påpeker de lovbrudd i arbeidet med valg av nytt felles sykehus på Helgeland.

Som områdesjef i Helgelandssykehsuet ble Svein Arne Monsen en del av den såkalte 2025-prosessen våren 2018. Da ble han hentet inn av nytilsatt administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

– Noe som skurret

Helgelandssykehuset, sandnessjøen

Foreløpig har en ekstern ekspertgruppe anbefalt at det blir ett akuttsykehus i Mo i Rana. I så fall blir sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen (bildet) lagt ned og erstattet med mindre distriktsmedisinske sentre.

Foto: Ole -Christian Olsen / NRK

Han forteller at han «kledde på seg blådressen» og reiste på møtene med den øverste ledelsen i Helgelandssykehuset.

Videre sier han at ettersom arbeidet skrider fram er det er noe som skurrer i hans ører.

– Jeg som leder blir dratt tett inn i prosessen. Jeg skal være med å lage dette beslutningsgrunnlaget.

Utgangspunkt er et genuint ønske om en bra prosess og en løsning hele Helgeland kan leve med.

– Men det jeg opplever er at beslutningsgrunnlaget vi er i ferd med å få, blir veldig feil, sier Monsen.

Monsen forteller at han mener at enkeltaktører styrer prosessen som danner beslutningsgrunnlaget.

– Spesielt er det fagdirektøren og direktør for drift og eiendom som styrer prosessen. De tilbakeholder informasjon og styrer informasjon. Vi som skal være med i prosessen får ikke lov å være med. Vi får ikke vite hva som skjer og får ikke referater. Når det endelig kommer fram styresaker, står det at vi har vært en del av det. Det blir en umulig situasjon, sier Monsen til NRK.

– En alvorlig handling

Fakkeltog i Sandnessjøen

Flere tusen mennesker hadde møtt opp til fakkeltog mot nedlegging av sykehuset i Sandnessjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Monsen reagerer også på valget av eksterne konsulenter sykehuset has dratt inn i prosessen. Helgelandssykehusets ressursgruppe står fast på at et nytt sykehus bør plasseres i Mo i Rana, og at sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen legges ned.

– Dette er de samme folkene som tidligere ble brukt for å legge ned drift både i Sandnessjøen og Mosjøen. Om de ikke er inhabile er det svært umusikalsk å trekke dem inn for tredje gang og de kommer til nøyaktig samme svaret, sier Monsen.

Parallelt som han går ut med lesebrevet, har han også varslet Helse Nord og Helgelandssykehuset om at han gir seg.

Han innser at kritikken mot navngitte overordnede er en alvorlig handling.

– Det ville jeg ikke gjort dersom jeg ikke hadde kunnet dokumentere det jeg påstår.

Ifølge Monsen er han ikke den eneste som har forsøkt å varsle om prosessen.

– Det er mange ledere på nivå over meg som har forsøkt og sagt ifra til tidligere administrerende direktør og tidligere styreleder. Vi har sagt ifra flere ganger, men vi når ikke fram i vår kritikk av prosessen.

– En modningsprosess

Områdesjef Svein Arne Monsen

– Det er flott å jobbe i helsevesenet. Jeg håper å kunne fortsette som anestesilege i Helgelandssykehuset, sier Svein Arne Monsen. 

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Svein Arne Monsen forteller at beslutningen om å si opp stillingen sin har vært en modningsprosess. Han er klar over at kritikken han kommer med mot sin arbeidsgiver vil anses som en illojal handling.

– Jeg har gått noen runder med meg selv. Jeg har måttet kjenne på hvor lojaliteten min ligger. Den ligger hos mine gode kolleger på Mo, i Sandnessjøen og i Mosjøen. Men først og fremst hos befolkningen på Helgeland. Måten denne prosessen er rigget på, er ikke den beste løsningen for hele Helgeland.

Selv står han fast på at han selv ikke har konkludert i spørsmålet om hvor mange sykehus det bør være på Helgeland eller hvor de skal ligge.

– Men du bor og jobber selv i Sandnessjøen?

– Jeg ser argumentene for å legge et nytt hovedsykehus til Sandnessjøen. Men jeg ser definitivt argumenter for å legge sykehuset andre steder enn den byen jeg tilfeldigvis bor i.

Først gikk de tillitsvalgte ut med sitt varsel. Du er ikke redd for å ødelegge for sykehusprosessen?

– Jeg har ikke vært i kontakt med legeforeningen i forkant av varselet. Jeg har vært i dialog med administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir. Vi har hatt gode samtaler, selv om vi ikke er enige.

Men han skjønner at han kan bidra til å gjøre arbeidet enda vanskelgere.

– Jeg har likevel valgt å gjøre det jeg nå gjør. Målet mitt er å få denne prosessen best mulig. Slik at hver og en kan treffe sin konklusjon.

Til sist har han noen råd til ledelsen som skal jobbe videre med lose sykehusjobben i havn.

– Lytt til varslene som er kommet. Innse at det er utrolig viktig å få med seg hele Helgeland videre.

For å lykkes med det har han også en klar mening om hva som må til.

– Noen bør kanskje tre til side slik at vi kan gå videre med åpent sinn. Jeg synes man bør gå kritisk igjennom den rollen enkelte aktører i foretaksledelsen har og har hatt ved sykehuset de siste årene.

Tore Bratt, Helgeandssykehuset

Kommunikasjonssjef Tore Bratt ved Helgelandssykehuset.

Foto: Bjorn Leirvik

– Vil bli håndtert

Kommunikasjonssjef Tore Bratt ved Helgelandssykehuset opplyser i en e-post til NRK at sykehuset har mottatt en oppsigelse og et varsel.

– Disse vil bli håndtert i henhold til varslingsrutinene i Helgelandssykehuset. Slike varsler har strenge krav til konfidensialitet og av den grunn kan vi ikke kommentere saken.

NRK har også vært i kontakt med fagdirektør og direktør for drift og eiendom. Det har ikke lykkes å få svar fra Bjørn Bech-Hanssen som er direktør for drift og eiendom, men fagdirektør Fred Mürer skriver i en sms at han ikke ønsker å kommentere saken.