Hopp til innhold

Legeopprør mot valg av nytt sykehus på Helgeland: – Har ikke fått reell innflytelse

20 tillitsvalgte ved sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen sendte i dag et formelt varsel til styret i helseforetaket. Der påpeker de lovbrudd i arbeidet med valg av nytt felles sykehus på Helgeland.

Andreas Bergquist og Ingeborg Steinholt i Yngre legers forening

Andreas Bergquist og Ingeborg Steinholt i Yngre legers forening er kritiske til de ikke har fått være med å bestemme hvordan den framtidige sykehusstrukturen på Helgeland skal se ut.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Onsdag mottok styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad, et varsel fra 20 tillitsvalgte i Mosjøen og i Sandnessjøen.

De tillitsvalgte er kritiske til at de ikke har fått noen reell innflytelse over prosessen om hvor det nye sykehuset på Helgeland skal ligge.

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, ett i Mo i Rana, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen. Fram mot 2025 skal en ny sykehusstruktur på plass. Foreløpig er den eksterne ekspertgruppas anbefaling at det blir ett akuttsykehus i Mo i Rana. I så fall blir sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen lagt ned og ersattet med mindre distriktsmedisinske sentre.

Ingeborg Steinholt er tillitsvalgt i Yngre legers forening i Sandnessjøen, og gruppeleder for Rødt i Nordland fylkesting.

– I Hovedavtalen står det at vi er pliktig til å være med i prosesser som medfører store endringer i bedriften, og det har ikke skjedd her. Vi mener det er veldig alvorlig at vi ikke har vært involvert på den måten vi skal, og det gir prosessen mindre legitimitet, sier hun.

Krever full stans

I varselet uttrykker de tillitsvalgte også skepsis knytta til to personer i direktørens prosjektstøttegruppe i Mo i Rana, og hvilken påvirkning de har hatt på utfallet av den eksterne ressursgruppas konklusjon om ett sykehus i Mo i Rana.

I varselet beskrives det hvordan disse to personene har deltatt i en rekke statusmøter med den eksterne ressursgruppa. Gruppa anbefalte at det nye sykehuset bør ligge i Mo i Rana.

Legene spør hvorfor de to nevnte personene har fått medvirkning og innflytelse i prosessen, mens de tillitsvalgte i Sandnessjøen og Mosjøen ikke har fått innsyn i referater i flere statusmøter før flere måneder senere.

– Vi krever at prosessen stoppes inntil også vi får reell innflytelse, skriver de tillitsvalgte i varselet.

Reagerer på manglende innsyn i referat

Dere viser til 17 statusmøter der dere ikke er gitt medvirkning – er det ikke greit at man holder statusmøter uten at det må være formell medvirkning av tillitsvalgte i alle disse? ​​​​​​

– Det er klart det er lov, men det problematiske er jo at vi ikke er informert om at det er møter, heller ikke utfallet av disse møtene. Slikt hemmelighold gjør at vi mister tillit til at dette er en redelig prosess, sier Steinholt.

Styreleder Dag Hårstad bekrefter til NRK at han har mottatt varselet, men vil ikke kommentere innholdet.

– Jeg har mottatt varselet, og det vil bli håndtert i samsvar med varslingsrutinene. Behandling av varsler er alltid unntatt offentlighet, og jeg kan derfor ikke kommentere saken, foruten om at jeg vil jobbe med den utover dagen dag, sier Hårstad.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir.

Kan ikke bevise

Kan dere bevise at disse personene aktivt har jobbet for valg av Mo i Rana?

– Nei, men vi har jo ikke innsyn i noen referater, så vi kan ikke bevise noe som helst. Den bevisbyrden ligger på styret, sier Steinholt.

Andreas Bergquist er tillitsvalgt i samme forening i Mosjøen, og lege i spesialisering.

– Jeg håper prosessen blir transparent, og at vi får svar på spørsmål vi har stilt styret i denne varslingssaken, sier Bergquist.