Hopp til innhold

Dør i Norge, reddes i Sverige

I ekspressfart har svenskene bygd viltgjerder langs jernbanen, og dyrepåkjørslene er redusert med 80 prosent. I Norge har prosessen nær stoppet opp. – Vi frykter nok en blodig vinter, sier reineier.

Tusenvis av rein blir togdrept hvert år

For til tross for at Jernbaneverket har fått 60 millioner til sikring langs togskinnene, er det kun satt opp ett eneste gjerde.

De siste ti årene har over 4000 elg og rein blitt meid ned av toget langs Nordlandsbanen. Ingen steder i hele landet blir det kjørt ihjel flere rein enn på Saltfjellet. Reineiere gruer seg til en ny sesong med dyretragedier.

– Hele reinflokken vår står i fare for å bli utslettet av toget. Reinen er livsverket vårt, det er dette vi har levd av i mange generasjoner. Uforutsigbarheten fra år til år er en enorm belastning, sier reineier Olof-Anders Kuhmunen til NRK.no.

Mens norske reineiere gruer seg til en ny sesong med dyrepåkjørsler langs Nordlandbanen, har svenske dyreeiere mindre grunn til å bekymre seg.

Der har de bygd 1.400 kilometer reingjerder i ekspressfart, mens det i Norge kun er satt opp en liten gjerdestubb langs hele Nordlandsbanen.

– Det er imponerende at et land som ikke har oljemillioner, har klart å fiansiere disse gjerdene, sier Per Ole Oskal, som er daglig leder i Saltfjell reinprodukter.

Imponert over svenskene

Jørgen Brandwall

I Sverige setter de opp reingjerder i ekspressfart. Byggeleder Jørgen Bränvall sier gjerdene har vært en stor suksess.

Foto: NRK

Det svenske Trafikverket er nå i gang med å sette opp viltgjerder mellom mellom Abisko og Kiruna. Byggeleder Jörgen Bränvall sier gjerdene har vært en stor suksess.

– Tidligere var dyrepåkjørsler et stort problem i Sverige. Hvert år ble 300 rein påkjørt av tog, og det utgjorde en stor kostnad for Trafikverket. Hver gang et dyr – enten det er elg eller rein – ble påkjørt, kostet det 7000 kroner i administrasjon, sier Brännvall.

Forskningsrapporter viser at påkjørslene er blitt reduseres med cirka 80 prosent etter at svenskene bygde gjerdene.

– Foreløpig har vi prioritert de mest utsatte områdene, men i framtiden regner vi med å bygge langs hele strekningen, sier Brännvall.

Det svenske Trafikverket har latt reineierne være med på prioriteringen. Det er også bygd overganger for viltet slik at de kommer seg over på den andre siden av jernbanelinja.

– Skuffede over Jernbaneverket

Reineier Olof Anders Kuhmunen på Saltfjellet er skuffet over at de 60 millionene Jernbaneverket har fått til dette formålet, ikke har ført til mer gjerder på norsk side.

– Vi har ventet på en permanent løsning i mange år. Vi vet at gjerdene virker. De «gjeter» reinen døgnet rundt, året rundt.

Langs det fire kilometer lange gjerdet på saltfjellet er reindøden redusert til null.

– Tidligere gikk det med 50 rein her hver teneste år, sier Oskal.

Jernabanen strekker seg 50 kilometer over Saltfjellet, men det er ikke nødvendig å gjerde inn hele strekningen.

– Langt i fra, det holder å sikre de verste problemområdene.

– Erstatning ingen løsning

Mange mener at det er enklere å betale ut tapserstatning til reineierne enn å bygge viltgjerder. Det er reineierne sterkt uenig i.

– Det er ei enkel løsning for myndighetene. Det er nok av penger i statskassen, men jeg kan ikke skjønne at noen synes dette er fornuftig bruk av fellesskapets penger. Hvorfor ikke heller bruke penger på gjerder, spør Kuhmunen.

For reineierne utgjør tapserstatning bare et kortvarig blaff.

– Vi kan ikke leve av erstatninger. Vi vil drive næring og produsere mat og gjøre noe viktig for samfunnet. Når vi mister produksjonsdyrene våre blir det mindre slakt.

Dundret inn i reinflokk – 59 døde

reinpåkjørsel 29.04.2012 eiterstrum

I april ble 59 rein drept av toget på Nordlandsbanen.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

29. april 2012, like sør for Mosjøen: Reinflokken som sto på jernabenlinja ble et lett offer da toget kom og 59 dyr ble drept eller hardt skadet.

– Mange er døde, men noen er fortsatt i live. De er fullstendig lemlestet. Simlene ventet kalver, så det ligger også mange reinforstre her. Nå gjenstår den tunge jobben å avlive de gjenlevende dyrene. Det er en hard påkjenning.

Det var like sør for Mosjøen at dyretragedien skjedde. Her er det tre familier som driver sammen. Sist vitner mistet de 210 rein, som ble drept av toget.

I løpet av de siste årene har reindriftsnæringa hatt rekordstore tap langs Nordlandsbanen. I februar for to år siden tok fylkesmannen i Nordland initiativet, og fikk Jernbaneverket og reindriftsnæringa sammen rundt bordet for å finne en løsning på problemet. Etter det ble det planlagt gjerder og avtalt varslingsrutiner dersom reinen var i nærheten av jernbanelinja.

Ifølge reindriftsnæringa mangler enda de varige løsningene, og det mener reineierne Jernbaneverket må besørge.

– Vi må ha ei permanent og fysisk løsning som kan hindre reinen å komme inn på jernbanelinja. Den eneste løsningen er reingjerder, sier Torstein Appfjell.

Jernbaneverket har planer om reingjerder etter ei prioritert liste. Området sør for Mosjøen hvor det skjedde flere reintragedier på forvinteren er imidlertid ikke engang på lista.

– Årsaken til at dette tar tid er fordi dette skal på høring. Det skal innom kommuner, fylkesmann og andre som skal si sin mening. Sånn er regelverket, vi må ha de nødvendige rapportene og konsekvensutredningene, sier assisterende banesjef Jan Birger Almåsbro på Nordlandsbanen.