Hopp til innhold

– Jernbaneverket har utsatt gjerdene helt bevisst

Ordfører Bjørn Ivar Lamo raser mot Jernbaneverket som han mener ikke gjør nok for å forebygge dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen. I fjor ble 635 dyr påkjørt.

– Jernbaneverket har ingen ønsker om å gjøre noe med de forholdene vi sliter med her langs Nordlandsbanen, sier ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane kommune på Helgeland.

Han frykter en ny høst og vinter med flere dyretragedier. Langs hele Nordlandsbanen ble det i fjor påkjørt 635 dyr. Bare i Grane kommune ble over 220 reinsdyr påkjørt og drept.

Strekningene mellom Grane og Vefsn er svært utsatt for påkjørsler og på det verste ble 59 rein meid ned av toget på en gang like sør for Mosjøen.

(artikkelen fortsetter under)

59 rein påkjørt på Nordlandsbanen

Tar tid med gjerder

Disse tapstallene har fått reineiere og lokalpolitikere til å kreve strakstiltak fra Jernbaneverket.

I flere år har Jernbaneverket lovet å bygge gjerde langs Nordlandsbanen.

Det er en strekning på ni kilometer gjennom Grane som skal bli prioritert, men arbeidet har tatt lang tid, og vil ikke bli fullført før reinsdyrene flyttes fra sommer- til vinterbeite.

Han forteller at det har tatt tid å få kartlagt det biologiske mangfoldet i området, noe som har gjort at prosessen har tatt lengre tid enn planlagt.

– Det har tatt lang tid av forskjellige årsaker. Men nå har vi sendt søknad til Fylkesmannen og når vi får klarsignal setter vi i gang, sier assisterende banesjef Jan Birger Almåsbro.

Han håper å være godt i gang før jul, men innrømmer at de neppe har råd til å bygge gjerde langs hele den ni kilometer lange strekningen som de før har lovet.

Jernbaneverket har de siste tre årene fått 25 millioner kroner for å forebygge dyrepåkjørsler langs jernbanen.

(artikkelen fortsetter under)

Video Jager reinsdyr med helikopter

– Er ikke høyteknologi

Ordfører Lamo i Grane er ikke imponert over Jernbaneverket.

– Det er ganske forstemmende. De har hatt veldig god tid på seg og har trenert dette her helt bevisst, mener han.

Lamo har vært i dialog med Jernbaneverket helt siden 2004 uten at han har fått de gjerdene han har blitt lovet.

Han avviser at det er miljøhensyn eller praktiske hensyn som gjør at det tar lang tid.

Bjørn Ivar Lamo, Grane AP

Bjørn Ivar Lamo går hardt ut mot Jernbaneverket.

Foto: Lars.Petter Kalkenberg

– Det er ingen heksekunst. Vi snakker ikke om høyteknologi som de må finne opp, det handler bare om å sette opp et gjerde, sier ordføreren.

Fylkesmannen: – Bygg gjerder

I mai i år gikk fylkesmann Hill Marta Solberg ut med en klar oppfordring.

– Bygg gjerder langs Nordlandsbanen, sa hun da Stortingets transportkomite var på rundreise i Nordland.

Det er brukt mer penger på å erstatte ihjelkjørte reinsdyr enn å bygge gjerder langs Nordlandsbanen for å hindre påkjørsler. Sånn skal det ikke være, mener Solberg.

– Det vi ser nå viser at det er behov for at reineierne og Jernbaneverket setter seg sammen for å se hva man kan gjøre av kortsiktige tiltak. Denne situasjonen kan ikke fortsette, sa Solberg.

Flytter med helikopter

Som en strakstiltak har Jernbaneverket og reineierne samarbeidet med å bruke helikopter for å flytte reinsdyrene bort fra jernbanen.

I påvente av gjerder vil den praksisen fortsette.

– Vi gjør akutte hjelpetiltak. Vi kommer til å bruke helikopter for å flytte reinen som vi har gjort de to siste årene med godt resultatet, sier Almåsbro i Jernbaneverket.

(artikkelen fortsetter under)

10 simler drept av toget mellom Mosjøen og Trofors.

Langs hele Nordlandsbanen ble det i fjor påkjørt 635 dyr. Bare i Grane kommune ble over 220 reinsdyr påkjørt og drept.

Foto: Torstein Appfjell

Skrev brev til Kleppa

Tidligere i år skrev Reindriftsforvaltningen Nordland et brev til daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) hvor de ba om økte bevilgninger til Jernbaneverket slik at det kan iverksettes bygging av gjerder på flere strekninger langs Nordlandsbanen.

– Det er også viktig at planlegging av gjerdebygging begynner umiddelbart, slik at byggingen kan starte så snart som mulig, skriver leder Tom Vidar Karlsen og nestleder Betty Kappfjell.

Det var 29. mars i år at områdestyret for reindriften i Nordland behandlet problemet med reinpåkjørsler på Nordlandsbanen, etter at over 135 reinsdyr tilhørende Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er blitt drept av toget på strekningen Drevvatn i Vefsn til Finnsåsen i Grane fra 28. desember 2011 til 31. mars.

Nær 2500 på ti år

Siden da har antallet økt til over 200 rein. Tidligere år har andre reinbeitedistrikt hatt omtrent like store tap, og i tiårsperioden 2001–2011 ble 2316 rein påkjørt og drept av toget på strekningen Steinkjer-Bodø.

– Situasjonen er uholdbar både reindriftsøkonomisk og dyreetisk. Jernbaneverket betaler riktignok erstatning for hver enkelt rein som kan dokumenteres drept, men det er i realiteten ikke mulig å erstatte drektige simler. Disse danner basis for reineierens drift, skriver områdestyret.