Hopp til innhold

Solberg lover milliardsatsing på grønn energi

Jonas Gahr Støre (Ap) mener regjeringen sover i timen og ikke ønsker å vinne kappløpet om grønn energi. Samtidig presenterer Erna Solberg (H) en hydrogensatsing på 4 milliarder kroner.

Erna Solberg på besøk hos Freyr

FNYSER AV KRITIKK: Erna Solberg (H) fnyser av kritikken fra Jonas Gahr Støre. Hun mener regjeringen satser mye på grønn industri. Her på besøk hos den planlagte batterifabrikken til Freyr i Mo i Rana.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Det er manglende forståelse for hva industri kan bety for Norge. Vi er en industrinasjon og industri er nøkkelen for å løse klimautfordringene. Vi kan få ned utslippene og komme med ny teknologi for å bruke den fornybare kraften Norge har, men næringspolitikken har vært for passiv, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Valgkampen er i gang. Og torsdag handler det om grønn energi. Jonas Gahr Støre brukte blant annet dagen på å møte ledelsen i Inovyn Nordic.

De har planer om å lage en fabrikk for å produsere hydrogen på Rafnes i Telemark. Men de mangler tilgang på kraft for å realisere planene.

Noe Støre mener er et tydelig eksempel på regjeringens manglende vilje til å satse på grønn industri.

– Vi mangler en plan for mer kraft og for å bygge ut ledningsnettet, slik at vi kan sikre rammevilkårene for industrien. Flere steder i landet er det investeringsplaner for industri som kutter utslipp og utvikler verdensledende teknologi, men de trenger en regjering med en aktiv politikk for industri og eksport, sier han.

Han mener dagens regjering har sviktet. Ifølge Støre er det få land som er så godt posisjonert som Norge til å vinne kappløpet om de nye, grønne industrieventyrene. Ap-lederen mener vi har naturressursene, kunnskapen, folkene og kapitalen til å investere i disse næringene.

– Det eneste som mangler i dag er politisk vilje, sier han.

Samtidig som Støre var i Telemark, var Erna Solberg i Mo i Rana i Nordland for å lansere en storsatsing på nettopp grønn energi i form av hydrogen.

Støre og Stamland

PÅ BESØK: Jonas Gahr Støre (Ap, til venstre) sammen med Nils Eirik Stamland, direktør i Inovyn Nordic

Foto: Eivind Molde / NRK

Solberg vil satse 4 milliarder på hydrogen

– Det Jonas Gahr Støre driver med her er kun retorikk. Ingen tidligere regjeringer har brukt så mye penger for å sørge for at vi faktisk deltar i det grønne skiftet, svarer Solberg.

Hun viser blant annet til at regjeringen skal bruke flere milliarder på havvindkraft. De har også investert store summer på fangst og lagring av CO₂, såkalt CCS.

Fangst og lagring av CO₂ er blant annet grunnlaget for én av flere måter å produsere hydrogen.

Med seg til Mo i Rana hadde statsministeren med seg lovnad om å bruke store summer på nettopp hydrogensatsing.

– Vi skal etablere fem knutepunkter for hydrogensatsing rundt om i landet, sier Solberg.

Knutepunktene skal stå for produksjon og lagring av hydrogen, slik at båter og bilder kan tanke hydrogen der. Et av disse knutepunktene ser ut til å bli liggende i Nordland. Her vil regjeringen nemlig at fergene over Vestfjorden skal gå på hydrogen.

– På den måten vil du blant annet skape et behov for å produsere og lagre hydrogen der, sier Solberg.

I tillegg til disse fem knutepunktene for hydrogensatsing, lover Solberg å etablere et eller to større industriprosjekter for både produksjon og bruk av hydrogen. Her er det snakk om storskalaproduksjon av hydrogen.

Det er disse prosjektene Solberg vil bruke 2 og 4 milliarder kroner på. Hvor disse prosjektene skal bli lagt eller hva de skal gå ut på er ikke bestemt ennå.

– Det skal vi vurdere ut fra hvilke prosjekter som vil gi mest effekt og ha den beste teknologien, for minst skattepenger, sier Erna Solberg, som tror hydrogen kan bli svært viktig for norsk økonomi.

– Vi har mye talent, skaperkraft og kunnskap rundt hydrogen. I tillegg til vilje til å satse. Jeg tror vi kan ligge godt i front på feltet.

Erna Solberg hos Freyr

STORE PLANER: Freyr har planer om å lage fem batterifabrikker i Mo i Rana. Det skal gi .1.500 arbeidsplasser. Her for Erna Solberg en rundtur.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Uenige om hvem som skal bestemme

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet mener likevel at Høyres næringspolitikk er passiv.

Støre snakker om at staten bør inn og bidra mer i utviklingen av norsk industri. Erna Solberg og Høyre mener det viktigste er å legge til rette for innovasjon og nyskapning i privat sektor.

– Arbeiderpartiet vil at staten skal styre eller eie alt. Vi tror ikke det er løsningen. Vi vil heller satse på gode rammebetingelser og gode skattebetingelser for små og store bedrifter. Så kan staten heller sørge for etterspørsel, for eksempel ved at vi nå satser på å få etablert hydrogenferger i Nordland, sier Solberg.